ชื่อไฟล์ Order
จำนวนที่ดาวน์โหลด Order
ขนาด Order
อัพโหลดเมื่อ Order
รายละเอียดไฟล์
มกราคม 24, 2017
ชม 0019.4 ว 3437.pdf
Download116
1.4 Mb
24.01.2017 16:30

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมชี้แจงระบบจัดการความรู้สัมมาชีพชุมชน

ชม 0019.4 ว 3440.pdf
Download64
494.75 Kb
24.01.2017 16:50

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลพลังงานในการดำเนินโครงการแผนยุทธศาสตร์ประเทศ

ชม 0019.3 ว 3443.pdf
Download89
570.56 Kb
24.01.2017 16:54

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน กิจกรรม รวมพลัง อช. สานต่อพระราชปณิธานพ่อหลวง

ชม 0019.4 ว 3438 และสิ่ที่ส่มาด้วย.rar
Download156
2.97 Mb
24.01.2017 17:07

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง บุคลากรมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูล (MR.CIA)

ใช้พื้นที่ไปแล้ว: 1.05 Gb


กดอัพโหลดไฟล์
ที่อยู่ไฟล์ที่จะอัพโหลด
รายละเอียดไฟล์

พัฒนาระบบ โดยทีมไอที พช.เชียงใหม่