ชื่อไฟล์ Order
จำนวนที่ดาวน์โหลด Order
ขนาด Order
อัพโหลดเมื่อ Order
รายละเอียดไฟล์
พฤศจิกายน 26, 2022
รายานประชุม ครั้ที่ 7 วันที่ 31 ต.ค.65.pdf
Download2
1.06 Mb
26.11.2022 18:26

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชนฯ กลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ ขอส่งสำเนารายงานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการ ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 เพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานประชุม หากมีข้อแก้ไขสามารถแจ้งให้กลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ

ใช้พื้นที่ไปแล้ว: 2.1 Mb


กดอัพโหลดไฟล์
ที่อยู่ไฟล์ที่จะอัพโหลด
รายละเอียดไฟล์

พัฒนาระบบ โดยทีมไอที พช.เชียงใหม่