ชื่อไฟล์ Order
จำนวนที่ดาวน์โหลด Order
ขนาด Order
อัพโหลดเมื่อ Order
รายละเอียดไฟล์
พฤศจิกายน 29, 2022
อ.แม่อายรายานบันทึกข้อตกลระดับนโยบายเสริมสร้าความเป็นพลเมือค
Download0
1.19 Mb
29.11.2022 14:44

อ.แม่อายส่งรายงานบันทึกข้อตกลงระดับนโยบายเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพฯพ.ย.65

พฤศจิกายน 28, 2022
อ.ดอยหล่อ สิ่ที่ส่มาด้วย 3 แบบรายานผลการขับเคลื่อนการดำเนินา
Download2
19.52 Kb
28.11.2022 15:10

อ.ดอยหล่อ ส่งรายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

อ.ดอยหล่อ รายชื่อต้นกล้ากอทุนแม่ฯ ปี2566.xlsx
Download3
11.68 Kb
28.11.2022 15:07

อ.ดอยหล่อ ส่งรายชื่อหมู่บ้านเป้าหมายต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2566

Download1
558 Kb
28.11.2022 10:50

อ.ดอยหล่อ เช็คความเร็วอินเตอร์เน้ต

Download1
558 Kb
28.11.2022 10:49

อ.ดอยหล่อ เช็คความเร็วอินเตอร์เน็ต

พฤศจิกายน 25, 2022
อ.พร้าว_แบบรายานผลการขับเคลื่อนฯ.xlsx
Download2
19.18 Kb
25.11.2022 12:00

อ.พร้าว ขอส่งรายงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดฯ

พฤศจิกายน 24, 2022
อ.สะเมิ รายาน วัด ประชารัฐสร้าสุข 15 พ.ย. 65.xlsx
Download0
820.29 Kb
24.11.2022 16:28

อ.สะเมิง ส่งรายงาน วัดประชารัฐ พ.ย.65

รายานรายได้ ตลาดนัด อ.สะเมิ -พ.ย.65.xlsx
Download0
13.14 Kb
24.11.2022 16:26

อ.สะเมิง ส่งรายงานตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ พ.ย.65

เช็คความเร็วอินเทอร์เน็ต.pdf
Download2
36.73 Kb
24.11.2022 09:48

อ.สันกำแพง ขอส่งแบบรายงานความเร็วอินเทอร์เน็ต

Download3
322.28 Kb
24.11.2022 09:45

อ.สะเมิง ขอส่งใบทดสอบความเร็วสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงฯ

พฤศจิกายน 23, 2022
แบบรายชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน OTOP KBO อ.ฝา.doc
Download0
398 Kb
23.11.2022 15:07

อ.ฝาง ส่งแบบรายชื่อ OTOP KBO

อ.แม่อายส่โครการกอทุนแม่ขอแผ่นดินปี66.pdf
Download4
752.85 Kb
23.11.2022 14:55

อ.แม่อายส่งโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินปี66

อ.เชียดาว ทดสอบความเร็วระบบอินเทอร์เน็ต001.pdf
Download2
281.72 Kb
23.11.2022 14:48

อ.เชียงดาว ส่งแบบทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต

อ.พร้าว_ใบทดสอบความเร็วสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสู.pdf
Download1
197.61 Kb
23.11.2022 14:44

อ.พร้าว ขอส่งใบทดสอบความเร็วสัญญาณอินเทอร์เน็ตฯ

อ.ดอยเต่า-รายานผลยาเสพติด.xlsx
Download2
666.39 Kb
23.11.2022 14:17

อ.ดอยเต่า รายงานผลยาเสพติด กองทุนแม่ฯ

อ.แม่แจ่ม ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต.pdf
Download5
179.6 Kb
23.11.2022 10:41

อ.แม่อายทดสอบระบบความเร็วintetnet_NEW.pdf
Download4
1.3 Mb
23.11.2022 10:27

อ.แม่อายส่งทดสอบความเร็วอินเตอร์เนต

พฤศจิกายน 22, 2022
ความเร็วเน็ต.pdf
Download8
401.19 Kb
22.11.2022 15:48

อ.หางดง ทดสอบความเร็วเน็ต

อ.กัลยาณิวัฒนา ส่ทดสอบระบบอินเตอร์เน็ต.docx
Download3
175.19 Kb
22.11.2022 14:43

อ.กัลยาณิวัฒนา ส่งทดสอบระบบอินเตอร์เน็ต

อ.สันป่าตอ ทดสอบความร็วระบบอินเตอร์เน็ต.pdf
Download8
268.36 Kb
22.11.2022 14:32

อ.สันป่าตอง ส่งทดสอบระบบอินเตอร์เน็ต

Download3
953.38 Kb
22.11.2022 14:17

ไชยปราการทดสอบความเร็วเนต

ใบทดสอบความเร็วสัญญาณอินเทอร์เน็ต.pdf
Download4
267.98 Kb
22.11.2022 13:54

ส่งใบทดสอบสัญญาณอินเทอร์เน็ต อำเภอฮอด

speedtest แม่วา.pdf
Download1
621.12 Kb
22.11.2022 13:49

อ.แม่วาง ส่งแบบทดสอบความเร็วสัญญาณอินเทอร์เน็ต

20221122124242032.pdf
Download4
52.61 Kb
22.11.2022 11:44

อ.ดอยเต่า ส่งใบทดสอบความเร็วอินเตอร์เนต

อ.อมก๋อยใบทดสอบความเร็วสัญญาณอินเตอร์เน็ตฯ.pdf
Download8
215.04 Kb
22.11.2022 11:27

อ.อมก๋อยใบทดสอบความเร็วสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงฯ

อ.ไชยปราการ แบบรายชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน OTOP.docx
Download0
32.66 Kb
22.11.2022 11:10

อ.ไชยปราการ แบบรายชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน OTOP

Download7
419.02 Kb
22.11.2022 10:38

อำเภอสารภีส่งใบทดสอบความเร็วโครงการเช่าวงจรสื่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

Move for Fund.pdf
Download1
53.89 Kb
22.11.2022 09:45

อ.ดอยเต่า รายชื่อทีมคู่หูคู่คิด

อ.แม่อายส่การดำเนินานโครการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพีย66_NEW
Download6
1.48 Mb
22.11.2022 08:30

อ.แม่อายส่งการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงปีงบ66

พฤศจิกายน 21, 2022
รายานผลป้อกันยาเสพติด-แม่อาย-65.xlsx
Download4
13.28 Kb
21.11.2022 15:13

รายงานผลการป้องกันพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด ปี 65-อ.แม่อาย

อ.สันป่าตอติดตามปอเต็กตึ๊ครั้ที่1.rar
Download4
1.13 Mb
21.11.2022 14:50

อ.สันป่าตอง ส่งรายงานผลการติดตามปอเต็กตึ๊ง ครั้งที่ 1

อ.แม่แต รายานผล การป้อกันและปราบปรามยาเสพติดใน พ.ท.แพร่ระบาด
Download10
19.14 Kb
21.11.2022 14:34

อ.แม่แตง รายงานผลการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่แพร่ระบาด ปี 65 โดยกองทุนแม่ฯ

แบบรายาน ป่อเต็กตึ๊ เดือน พ.ย.65- อ.แม่วา.pdf
Download5
845.21 Kb
21.11.2022 08:54

อ.แม่วาง ส่งรายงานติดตามครัวเรือนป่อเต็กตึ๊ง เดือน พ.ย.65 ครั้งที่ 1

พฤศจิกายน 18, 2022
อำเภอพร้าว_หมู่บ้านตันกล้าฯ ปี66.pdf
Download0
51.41 Kb
18.11.2022 15:21

อำเภอพร้าว หมู่บ้านเป้าหมายต้นกล้ากองทุนแม่ฯ

2.อ.อมก๋อย แบบรายานผลการดำเนินานการขับเคลื่อนพัฒนาหมู่บ้าน ศ
Download1
2.86 Mb
18.11.2022 14:08

อ.อมก๋อย รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำเดือน พ.ย.65

อ.สันป่าตอ แบบรายานฯMOUกกต.พ.ย.65.xlsx
Download0
11.92 Kb
18.11.2022 11:16

อ.สันป่าตอง ส่งรายงาน MOU กกต. ประจำเดือน พ.ย.65

รายาน SE สะเมิ พ.ย. 65.xlsx
Download1
16.8 Kb
18.11.2022 10:45

อ.สะเมิง รายงาน SE เดือน พ.ย.65

สันป่าตอ รายชื่อต้นกล้ากอทุนแม่ฯ ปี2566.xlsx
Download1
10.42 Kb
18.11.2022 09:36

อำเภอสันป่าตองส่งรายงานหมู่บ้านต้นกล้ากทผ. ปี2566

พฤศจิกายน 16, 2022
รายานป่อเต๊กตึ๊ ครั้ที่ 1.pdf
Download11
511.94 Kb
16.11.2022 17:20

อ.หางดง ส่งรายงานติดตามครัวเรือนป่อเต็กตึ๊ง ครั้งที่ 1

หาด ผ้าไทยใส่ให้สนุก พฤศจิกายน 65.docx
Download0
392.15 Kb
16.11.2022 17:19

อ.หางดง ส่งรายงานผ้าไทยใส่ให้สนุก พ.ย. 65

กข.คจ..pdf
Download3
52.16 Kb
16.11.2022 16:56

ดอยเต่า รายชื่อกลุ่ม กข.คจ.

ออมทรัพย์.pdf
Download0
52.74 Kb
16.11.2022 16:55

ดอยเต่า รายชื่อกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

จปฐ..pdf
Download4
41.14 Kb
16.11.2022 16:54

อ.ดอยเต่า สำรวจเด็ก จปฐ.

ไชยปราการ รายานวัดประชารัฐ พ.ย.65.docx
Download0
452.93 Kb
16.11.2022 16:42

ไชยปราการ รายงานวัดประชารัฐ พ.ย.65

ดอยหล่อ รายานผลNISPA พ.ย. 65.xlsx
Download1
13.58 Kb
16.11.2022 14:58

อ.ดอยหล่อ รายงานผลNISPA พ.ย. 65

อ.แม่แต รายชื่อต้นกล้ากอทุนแม่ฯ ปี2566.xlsx
Download1
10.65 Kb
16.11.2022 13:22

อ.แม่แตง ส่งรายชื่อเป้าหมายต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2566

อ.แม่ริม รายชื่อต้นกล้ากอทุนแม่ฯ ปี2566.xlsx
Download4
10.74 Kb
16.11.2022 12:35

อ.แม่ริม รายงานหมู่บ้านเป้าหมายต้นกล้ากองทุนแม่ฯ ปี 2566

อ.แม่ริม แบบรายานผลการขับเคลื่อน.xlsx
Download3
18.39 Kb
16.11.2022 12:25

อ.แม่ริม รายงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่

อ.เชียดาว รายานปอเต๊กตึ๊ ครั้ที่ 1.rar
Download2
3.78 Mb
16.11.2022 11:12

อ.เชียงดาว ส่งแบบรายงานผู้รับทุนประกอบอาชีพ ปอเต๊กตึ๊ง

พฤศจิกายน 15, 2022
อ.ไชยปราการ แบบรายานผลการสำรวจข้อมูลเด็กที่ตกเกณฑ์จปฐ.65.xls
Download3
11.91 Kb
15.11.2022 16:05

อ.ไชยปราการ แบบรายงานผลการสำรวจข้อมูลเด็กที่ตกเกณฑ์จปฐ.65

อ.อมก๋อย รายานวัดประชารัฐ พ.ย.65.docx
Download2
1.34 Mb
15.11.2022 14:35

อ.อมก๋อย รายงาน วัด ประชารัฐ สร้างสุข ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

อ.แม่แต รายชื่อเป้าหมายานทุนชุมชนบปี 2566.rar
Download1
27.41 Kb
15.11.2022 14:07

อ.แม่แตง ส่งรายชื่อกลุ่มเป้าหมายงานทุนชุมชนงบปี 2566

ออมทรัพย์สันทราย พ.ย. 65.xls
Download0
61.5 Kb
15.11.2022 11:31

อำเภอสันทราย ส่งรายงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต พ.ย. 65

รายานกอทุนแม่อำเภอสันทราย พ.ย.65.xlsx
Download1
16.34 Kb
15.11.2022 11:30

อำเภอสันทราย ส่งรายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน พ.ย. 65

อ.สะเมิ รายานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน NISPA เดือน พ.ย.65.xls
Download1
35.5 Kb
15.11.2022 11:28

อ.สะเมิง ขอส่งรายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เดือน พ.ย.65

อ.สะเมิ รายานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เดือน พ.ย.65.xls
Download0
43.5 Kb
15.11.2022 11:27

อ.สะเมิง ขอส่งรายงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เดือน พ.ย.65

รายชื่อกอทุนชุมชนเป้าหมายตามหลักธรรมาภิบาล อำเภอไชยปราการ.xl
Download0
10.85 Kb
15.11.2022 11:17

รายชื่อกองทุนชุมชนเป้าหมายตามหลักธรรมาภิบาล อำเภอไชยปราการ

รายานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน NISPA อ.ฮอด พ.ย.65.xls
Download1
35.5 Kb
15.11.2022 11:12

อำเภอฮอดส่งรายงาน NISPA ประจำเดือน พ.ย.65

ข้อมูลเด็กครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ.2565.xlsx
Download3
11.5 Kb
15.11.2022 11:06

อ.แม่แตง ส่งแบบรายงานสำรวจข้อมูลเด็กที่อยู่ในครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2565

อ.ฮอด กลุ่มออมทรัพย์ พฤศจิกายน 65.xlsx
Download0
16.81 Kb
15.11.2022 11:01

รายงานกลุ่มออมทรัพย์ฯ ปี 65 อำเภอฮอด พ.ย 65

รายชื่อกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่จัดตั้ใหม่ อำเภอไชยปรากา
Download0
11.68 Kb
15.11.2022 11:01

อำเภอไชยปราการ รายชื่อกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่จัดตั้งใหม่

อ.ฮอด แบบรายานฯMOUกกต.พ.ย.65.xlsx
Download0
14.07 Kb
15.11.2022 11:00

แบบรายงานฯ MOU กกต เดือน พ.ย 65

รายาน....กอทุนแม่... NISPA พย.65.xls
Download1
37.5 Kb
15.11.2022 10:59

รายงานกองทุนแม่ฯ อำเภอดอยสะเก็ด พย.65

รายานกอทุนแม่ อำเภออมก๋อย พ.ย. 65.xlsx
Download2
16.39 Kb
15.11.2022 10:29

อมก๋อยส่งรายงาน NISPA พ.ย.2565 ค่ะ

14.ร.กลุ่มออมทรัพย์ฯ ปี 65 - ไชยปราการ พ.ย. 2565.xlsx
Download0
13.68 Kb
15.11.2022 10:08

ร.กลุ่มออมทรัพย์ฯ ปี 65 - ไชยปราการ พ.ย. 2565

พฤศจิกายน 14, 2022
อ. พร้าว_รายานกอทุนแม่ฯ พ.ย. 65.docx
Download0
29.89 Kb
14.11.2022 16:53

อ.พร้าว รายงานกองทุนแม่ฯ เดือน พ.ย.65

อ.แม่ริม แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 ไตรมาส 1 - 2.xlsx
Download4
21.88 Kb
14.11.2022 15:29

อ.แม่ริม ส่งแผนปฏิบัติการ ปี 66 ไตรมาส 1 - 2

11 อ.แม่ริม รายานผลการเสริมสร้าความเข้มแข็ กทผ.พ.ย.65 ทุกวัน
Download0
16.27 Kb
14.11.2022 15:27

อ.แม่ริม รายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เดือน พ.ย.65

แบบทะเบียนกลุ่มเป้าหมาย ปี 66 อ.เมือ.xlsx
Download0
10.79 Kb
14.11.2022 14:38

อ.เมืองส่งทะเบียนรายชื่อกข.คจ.ตามหลักธรรมาภิบาล

รายานออมทรัพย์ พย.65 อ.หาด -.xls
Download1
64 Kb
14.11.2022 13:21

อ.หางดง ส่งรายงานออมทรัพย์ฯ พย.65 ค่ะ

รายานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน พย.65.xls
Download4
32.5 Kb
14.11.2022 13:18

อ.หางดง ส่งรายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน พย.65 ค่ะ

แผนฯ ปี 66 ไตรมาส1-2.xlsx
Download5
18.91 Kb
14.11.2022 12:22

อ.แม่แตง ขอส่งแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 ไตรมาส1-2

รายานออมทรัพย์ ปี 2565 ทกเดือนต่าสัจจะ อ.ดอยเต่า.xlsx
Download0
12.57 Kb
14.11.2022 11:55

รายงานออมทรัพย์เพื่อการผลิต อ.ดอยเต่า เดือน พ.ย.2565

Download0
1001.72 Kb
14.11.2022 11:03

รายชื่อกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต อ.ไชยปราการ

Download0
472.99 Kb
14.11.2022 11:01

รายชื่อกองทุนชุมชนเป้าหมาย อ.ไชยปราการ

อ.แม่วา แบบรายานวัด ประชารัฐสร้าสุข พ.ย.65.xlsx
Download0
1.12 Mb
14.11.2022 10:41

อ.แม่วาง รายงาน วัดประชารัฐ ฯ พ.ย.65

อ.แม่วา รายานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน พ.ย.65.xlsx
Download0
13.33 Kb
14.11.2022 10:24

อ.แม่วาง รายงานกองทุนแม่ พ.ย.65

พฤศจิกายน 11, 2022
รายานออมทรัพย์ พ.ย.65.xlsx
Download0
41.77 Kb
11.11.2022 15:52

อ.ดอยสะเก็ด รายงานออมทรัพย์ เดือนพฤศจิกายน 2565

แผนฯ ปี 66 อำเภอสันทราย.xlsx
Download3
36.31 Kb
11.11.2022 13:18

อำเภอสันทรายส่งแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อ.แม่ออนNISPA พ.ย. 65 แบบรายานผลการขับเคลื่อนกิจกรรมกอทุนแม่
Download0
11.88 Kb
11.11.2022 11:21

อ.แม่ออน รายงานผลการขับเคลื่อนกองทุนแม่ ฯNISPA พ.ย.65

แม่ออน รายานออมทรัพย์เพื่อการผลิต พ.ย.65.xlsx
Download0
15.22 Kb
11.11.2022 11:14

อ.แม่ออน รายงานออมทัพย์เพื่อการผลิต พ.ย.65

อ.เมือรายานออมทรัพย์ 11 พย.65.xls
Download0
473.5 Kb
11.11.2022 10:49

อ.เมืองรายงานออมทรัพย์

แผนปฏิบัติการ ปี 66 อ.เมือเชียใหม่.xlsx
Download3
19.4 Kb
11.11.2022 10:38

อ.เมืองเชียงใหม่ ส่งแผนปฏิบัติการ ปี 66

พฤศจิกายน 10, 2022
แผนปฏิบัติการ ปี 66 อำเภอสารภี.xlsx
Download3
19.18 Kb
10.11.2022 17:49

อำเภอสารภี ส่งแผนปฏิบัติการ ปี 66

กอทุนแม่ NISPA พย65 สันป่าตอทุกวันที่ 15 ขอเดือน.xlsx
Download0
12.89 Kb
10.11.2022 16:50

อำเภอสันป่าตองส่งรายงานกองทุนแม่ NISPA พย65

แผนปฏิบัติการ 66 อำเภอสันป่าตอ.xlsx
Download2
19.83 Kb
10.11.2022 16:44

อำเภอสันป่าตองส่งแผนปฏิบัติการ 66 ไตรมาส1-2อำเภอสันป่าตอง

แผนฯ ปฏิบัติการ แม่แจ่ม ปี 66 ไตร 1-2-.xlsx
Download2
23.97 Kb
10.11.2022 15:37

แม่แจ่มส่งแผนปฏิบัติราชการ ปี 66

อ.ฝา แผนปฏิบัติการฯ ปี 66 ไตรมาส 1-2.xls
Download1
53 Kb
10.11.2022 14:41

อ.ฝาง ส่งแผนปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2566 ไตรมาส1-2

แผนปฏิบัติราชการฯ อ.จอมทอ 66.xls
Download2
60.5 Kb
10.11.2022 14:16

อ.จอมทอง ส่งแผนปฏิบัติการ ปี 2566

อำเภอสันกำแพ-ส่แผนปฏิบัติราชการ ไตรมาส 1-2.pdf
Download7
289.19 Kb
10.11.2022 12:57

อำเภอสันกำแพง ขอส่งแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาส 1-2

รายานผลการดำเนินานกอทุนแม่ฯ 5 พ.ย.65.docx
Download0
16.36 Kb
10.11.2022 12:16

อ.ดอยสะเก็ด ส่งรายงานกองทุนแม่ ประจำเดือน พย.65

2 อ.กัลยาณิวัฒนา แบบรายานโครการวัดประชารัฐ พ.ย.65 .doc
Download0
1.91 Mb
10.11.2022 11:09

อ.กัลยาณิวัฒนา ส่งแบบรายงานโครงการวัดประชารัฐ เดือน พ.ย.65 ค่ะ

2 อ.กัลยาณิวัฒนา แบบ บร 12 SE พ.ย.65.xlsx
Download2
17.5 Kb
10.11.2022 11:09

อ.กัลยาณิวัฒนา ส่งแบบรายงานผลการขับเคลื่อนประชารัฐ (แบบบร. 1,2) SE เดือน พ.ย.65 ค่ะ

2 อ.กัลยาณิวัฒนา แบบรายานข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตฯ พ
Download0
41.5 Kb
10.11.2022 11:07

อ.กัลยาณิวัฒนา ส่งแบบรายงานข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตฯ พ.ย.65 ค่ะ

2 อ.กัลยาณิวัฒนา แบบรายานผลการดำเนินานกอทุนแม่ฯ ทุกวันที่ 5
Download4
13.79 Kb
10.11.2022 11:05

อ.กัลยาณิวัฒนา ส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานกองทุนแม่ฯ ทุกวันที่ 5 เดือน พ.ย.2565 ค่ะ

2 อ.กัลยาณิวัฒนา รายานกอทุนแม่ NISPA เดือน พ.ย.65 .docx
Download1
18.64 Kb
10.11.2022 11:05

อ.กัลยาณิวัฒนา ส่งแบบรายงานกองทุนแม่ NISPA เดือน พ.ย.65 ค่ะ

กอทุนแม่ NISPA พ.ย..65-แม่อาย.xls
Download2
39.5 Kb
10.11.2022 09:42

อ.แม่อาย รายงานการขับเคลื่อนกิจกรรมกองทุนแม่ NISPA เดือน พ.ย.65

ตอบรับ otop city 2022 อ.แม่อาย.xlsx
Download2
12.03 Kb
10.11.2022 09:27

อ.แม่อาย ส่งแบบตอบรับ OTOP City 2022

พฤศจิกายน 9, 2022
อ.กัลยาณิวัฒนา แผนปฏิบัติฯ ปี 66 .xlsx
Download5
22.48 Kb
09.11.2022 16:13

อ.กัลยาณิวัฒนา ส่งแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 1-2 ค่ะ

แผนปฏิบัติราชการดอยสะเก็ดบ66.xls
Download8
61.5 Kb
09.11.2022 15:52

ดอยสะเก็ด ส่งแผนปฏิบัติการ ปี 2566

วัดประชาสร้าสุข ดอยสะเก็ด พย.65.docx
Download0
1.01 Mb
09.11.2022 12:40

ดอยสะเก็ด ส่งรายงานวัดประชาสร้างสุข เดือน พย.65

อ.ฝา แบบแจ้รายชื่อOTOP CITY -ไม่มี-.rar
Download4
30.08 Kb
09.11.2022 12:03

อ.ฝาง ส่งแบบแจ้งรายชื่อ OTOP CITY

651109 อ.ฝา รายานผ้าไทย พ.ย.65.doc
Download1
1.47 Mb
09.11.2022 11:39

อ.ฝาง ส่งรายงานผ้าไทยประจำเดือน พ.ย.65

แผนปฏิบัติการฯ ปี 66 อ.ไชยปราการ.xls
Download6
60.5 Kb
09.11.2022 11:01

อ.ไชยปราการ ส่งแผนปฏิบัติราชการ ปี 66

เชียดาว - รายานผ้าไทยฯ พ.ย. 65.docx
Download1
104.45 Kb
09.11.2022 10:20

อ.เชียงดาว ส่งรายงานผ้าไทยประจำเดือน พย 65

แบบรายานยอดจำหน่ายผลกระเช้าขอขวัญ พฤศจิกายน 65.xlsx
Download1
12.2 Kb
09.11.2022 10:19

อ.เชียงดาว ส่งรายงานยอดกระเช้าเดือน พย 65

อ.เชียดาว แผนการดำเนินานตลาดนัดคนไทยยิ.xlsx
Download1
24.07 Kb
09.11.2022 10:18

อ.เชียงดาว ส่งแผนการดำเนินงานตลาดนัดคนไทยยิ้มได้

อ.เชียดาว แบบทบทวนตลาดนัดคนไทยยิ้มได้.xlsx
Download1
12.27 Kb
09.11.2022 10:18

อ.เชียงดาว ส่งแบบทบทวนตลาดนัดคนไทยยิ้มได้

พฤศจิกายน 8, 2022
6511 แบบรายานโครการวัดประชารัฐสร้าสุข พ.ย.docx
Download1
806.81 Kb
08.11.2022 16:53

อ.ฝาง ส่งรายงาน วัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ ประจำเดือน พ.ย. 2565

101165 อ.ฝา แบบรายานยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในรูปแบบกระเช้า
Download1
32.5 Kb
08.11.2022 16:51

อ.ฝาง แบบรายงานยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในรูปแบบกระเช้าของขวัญ ของฝาก

081165 อ.ฝา แผนการดำเนินานตลาดนัดคนไทยยิ.xls
Download0
63.5 Kb
08.11.2022 16:29

อ.ฝาง ส่งแผนการดำเนินงานตลาดนัดคนไทยยิ้มได้

081165 อ.ฝา แบบทบทวนตลาดนัดคนไทยยิ้มได้.xls
Download2
27.5 Kb
08.11.2022 16:28

อ.ฝาง ส่งแบบทบทวนตลาดนัดคนไทยยิ้มได้

สะเมิ แบบทบทวน และแผนการดำเนินานตลาดน.xlsx
Download0
16.15 Kb
08.11.2022 16:28

อ.สะเมิง ส่งแบบทบทวนและแผนดำเนินการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้

อ.ฮอด รายานผ้าไทย พ.ย.65.docx
Download4
1.12 Mb
08.11.2022 14:19

อ.ฮอด ส่งรายงานผ้าไทยประจำเดือนพฤศจิกายน 65

2.อมก๋อย รายาน วัด ประชารัฐสร้าสุข เดือน พ.ย. 65.xlsx
Download1
1.53 Mb
08.11.2022 13:36

อ.อมก๋อย รายงาน วัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ ประจำเดือน พ.ย. 2565

พฤศจิกายน 2565.docx
Download2
600.35 Kb
08.11.2022 11:38

อ.ไชยปราการ รายงานผ้าไทย

อ.ไชยปราการ แผนการดำเนินานตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ 66.xlsx
Download0
24.55 Kb
08.11.2022 11:36

อ.ไชยปราการ แผนการดำเนินงานโครงการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ 66

อ.ไชยปราการ แบบทบทวนตลาดนัดคนไทยยิ้มได้.xlsx
Download1
9.97 Kb
08.11.2022 11:36

แบบทบทวนตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ อ.ไชยปราการ

รายานผ้าไทย พ.ค. อมก๋อย.docx
Download1
530.57 Kb
08.11.2022 10:57

อมก๋อย ส่งรายงานผ้าไทยประจำเดือนพฤศจิกายน 65 ค่ะ

อ.สันป่าตอ รายานผ้าไทย พ.ย.65.docx
Download1
671.23 Kb
08.11.2022 09:36

อ.สันป่าตอง ส่งรายงานผ้าไทยประจำเดือนพฤศจิกายน 65

พฤศจิกายน 7, 2022
อ.แม่อาย รายานผลการติดตามการประกอบอาชีพครัวเรือนฯ ป่อเต็กตึ๊
Download6
1.89 Mb
07.11.2022 10:50

อ.แม่อายรายงานผลการติดตามการประกอบอาชีพครัวเรือนฯป่อเต็กตึ๊ง

ใช้พื้นที่ไปแล้ว: 39.95 Mb


กดอัพโหลดไฟล์
ที่อยู่ไฟล์ที่จะอัพโหลด
รายละเอียดไฟล์

พัฒนาระบบ โดยทีมไอที พช.เชียงใหม่