ชื่อไฟล์ Order
จำนวนที่ดาวน์โหลด Order
ขนาด Order
อัพโหลดเมื่อ Order
รายละเอียดไฟล์
สิงหาคม 18, 2022
อ.แม่อายส่การดำเนินานแผนปฏิบัติราชการฯสตรี ส.ค.65_NEW.pdf
Download0
1.34 Mb
18.08.2022 15:23

อ.แม่อายส่งการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการฯสตรีส.ค.65

อ.ดอยหล่อ รายานแผนปฏิบัติราชการระยะยาว ส.ค 65.xlsx
Download1
18.82 Kb
18.08.2022 14:43

อ.ดอยหล่อ รายงานแผนปฏิบัติราชการระยะยาว ส.ค 65

อ.กัลยาณิวัฒนา โครการพัฒนาชุมชนใสสะอาด สิหาคม 2565 .docx
Download1
1.3 Mb
18.08.2022 14:32

อ.กัลยาณิวัฒนา ส่งแบบรายงานโครการพัฒนาชุมชนใสสะอาด สิงหาคม 2565 ค่ะ

11 แบบรายานผลการดำเนินานการขับเคลื่อนพัฒนาหมู่บ้าน ศพพ เดือน
Download1
1.2 Mb
18.08.2022 14:28

อ.กัลยาณิวัฒนา ส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนพัฒนาหมู่บ้าน ศพพ เดือน ส.ค.2565 ค่ะ

11 กัลยาณิวัฒนา แบบรายานความก้าวหน้า หมุ่บ้านชุมชนท้อถิ่น เด
Download0
751.06 Kb
18.08.2022 14:28

อ.กัลยาณิวัฒนา ส่งแบบรายงานความก้าวหน้า หมุ่บ้านศพพ. เดือน ส.ค.2565 ค่ะ

ชม 1019_2479 ทุนเด็ก อ.พร้าว.pdf
Download0
571.5 Kb
18.08.2022 09:34

อ.พร้าว ขอส่งรายงานกองทุนเด็กฯ

ชม 1019_2458 ขจัดความยากจน อ.พร้าว สิหาคม 65.pdf
Download0
2.95 Mb
18.08.2022 09:33

อ.พร้าว ส่งรายงานขจัดความยากจน เดือนสิงหาคม 65

สิงหาคม 17, 2022
อ.กัลยาณิวัฒนา แบบรายานตัวชี้วัดต้นกล้ากอทุนแม่ฯอำเภอ.doc
Download0
1.74 Mb
17.08.2022 09:54

อ.กัลยาณิวัฒนา ส่งแบบรายงานตัวชี้วัดต้นกล้ากองทุนแม่ฯอำเภอ ค่ะ

สิงหาคม 16, 2022
รายานผ้าไทย อำเภอฝาเดือนสิหาคม.docx
Download1
289.55 Kb
16.08.2022 21:30

อ.ฝาง ส่งรายงานผ้าไทย สิงหาคม

อำเภอฝา รายานการดำเนินานกลุ่มออมทรัพย์สิหาคม.xlsx
Download0
16.03 Kb
16.08.2022 21:29

อ.ฝาง ส่งรายงานผลการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต สิงหาคม

แบบสรุปบหน้าความก้าวหน้า TPMAP เดือน ส.ค.65 อ.แม่อาย.xls
Download1
70.5 Kb
16.08.2022 17:18

อ.แม่อาย ส่งแบบสรุปบหน้าความก้าวหน้า TPMAP เดือน ส.ค.65

อ.ดอยเต่า แบบรายานประจำเดือน ส.ค.docx
Download0
791.37 Kb
16.08.2022 17:01

อ.ดอยเต่า แบบรายงาน ตชว.1 ประจำเดือน ส.ค. 2565

อ.ดอยเต่า แบบรายาน Big Data ส.ค.xlsx
Download1
3.05 Mb
16.08.2022 16:15

อ.ดอยเต่า ส่งแบบรายงาน Big Data ประจำเดือน ส.ค. 2565

อำเภอฝา รายานการเสริมสร้าความเข้มแข็.xlsx
Download0
17.78 Kb
16.08.2022 15:58

อ.ฝาง ส่งรายงานความเข้มแข็งกองทุนแม่ เดือนสิงหาคม

แม่ออน- แบบรายานผลการดำเนินานฯ ตัวชี้วัดที่ 1 ทั้หมด 6 ครัวเ
Download0
7.04 Mb
16.08.2022 15:15

อ.แม่ออน รายงานผลการดำเนินงานฯคัวชี้วัด ส.ค.65

แบบรายานการขับเคลื่อนการดำเนินานศูนย์เดือน ส.ค.65 อ.แม่อายกู
Download2
971.86 Kb
16.08.2022 13:15

อ.แม่อาย ส่งแบบรายงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เดือน ส.ค.65 อ.แม่อาย

อำเภอสารภีผ้าไทยใส่ให้สนุก สค.65.docx
Download2
1.84 Mb
16.08.2022 12:26

สารภี ส่งรายงานผ้าไทยใส่สนุก ประจำเดือน สิงหาคม 2565

แบบรายานประจำเดือน ส.ค.65 อ.แม่อาย.pdf
Download0
975.07 Kb
16.08.2022 11:46

อ.แม่อาย ส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานฯ ตัวชี้วัดที่ 1 เดือน ส.ค.65

4.ไชยปราการแบบรายานการขับเคลื่อนการดำเนินานให้ความช่วยเหลือ
Download1
6.12 Mb
16.08.2022 10:00

อ.ไชยปราการแบบรายงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือ เดือน ส.ค. 65

11.ร.กลุ่มออมทรัพย์ฯ ปี 65 - ไชยปราการ ส.ค. 2565.xlsx
Download0
13.65 Kb
16.08.2022 09:48

อ.ไชยปราการ รายงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เดือนสิงหาคม 2565

สิงหาคม 15, 2022
สันทราย รายานตัวชี้วัดที่ 1 เดือน สิหาคม 65.docx
Download0
1.6 Mb
15.08.2022 23:55

อ.สันทราย รายงานตัวชี้วัดที่ 1 ผลการพัฒนาครัวเรือนรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ.

สันทราย รายาน Big Data 150865.xlsx
Download0
688.98 Kb
15.08.2022 23:34

อ.สันทราย รายงาน Big Data สิงหาคม

รายานตัวชี้วัด 1 ผลการพัฒนาครัวเรือนยากจน เดือน ส.ค. อ.เชียด
Download1
1.29 Mb
15.08.2022 22:56

อ.เชียงดาว รายงานตัวชี้วัด 1 ผลการพัฒนาครัวเรือนยากจน เดือน ส.ค. 65

รายานตัวชี้วัดที่ 1 อายุ 15 – 59 ปี มีอาชีพและรายได้ เดือนสิ
Download0
6.77 Mb
15.08.2022 21:29

อ.เมือง รายงานผลการดำเนินงานฯ ตัวชี้วัดที่ 1 อายุ15-59 ปี มีอาชีพ

อ.แม่อายรายาน Big data ส.ค.65.xlsx
Download0
1.89 Mb
15.08.2022 17:38

อ.แม่อาย ส่งรายงาน bigdata เดือน ส.ค.65

อ.สะเมิ รายานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เดือน ส.ค.65.xls
Download0
42.5 Kb
15.08.2022 16:37

อ.สะเมิง ขอส่งรายงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เดือน ส.ค.65

อ.สะเมิ รายานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน NISPA เดือน ส.ค.65.xls
Download0
35.5 Kb
15.08.2022 16:37

อ.สะเมิง ขอส่งรายงานกทผ.เดือนส.ค.65

ออมทรัพย์สันทราย ส.ค. 65.xls
Download0
59.5 Kb
15.08.2022 15:28

อ.สันทราย ขอส่งรายงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ส.ค. 65

รายานกอทุนแม่อำเภอสันทราย ส.ค.65.xlsx
Download0
16.28 Kb
15.08.2022 15:21

อ.สันทราย ขอส่งรายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ส.ค.65

ดอยหล่อ รายานผลNISPA ส.ค. 65.xlsx
Download0
13.55 Kb
15.08.2022 15:17

อ.ดอยหล่อ รายงานผลNISPA ส.ค. 65

รายานตัวชี้วัด 1 ผลการพัฒนาครัวเรือนยากจน เดือน ส.ค. 65 ดอยห
Download1
123.24 Kb
15.08.2022 15:16

อ.ดอยหล่อ รายงานตัวชี้วัด 1 ผลการพัฒนาครัวเรือนยากจน เดือน ส.ค. 65

ดอยเต่า รายานออมทรัพย์ ปี 2565 อ.ดอยเต่าสัจจะ.xlsx
Download0
12.67 Kb
15.08.2022 14:51

อ.ดอยเต่า ส่งรายงานออมทรัพย์ ประจำเดือน สิงหาคม 2565

สารภี รายานกอทุนแม่ สค.65.docx
Download0
22.46 Kb
15.08.2022 11:48

สารภีรายงานยาเสพติดประจำเดือน สิงหาคม 65

อ.สารภี รายานวัดประชาสร้าสุขlสค.65.xlsx
Download0
808.8 Kb
15.08.2022 11:34

สารภี ส่งวัดประชาสร้างสุข เดือน สิงหาคม 65

bigdata อ.สะเมิ ส.ค. 65.xlsx
Download0
402.89 Kb
15.08.2022 10:17

อ.ส่งรายงาน bigdata เดือน ส.ค.65

อ.สะเมิ รายาน วัด ประชารัฐสร้าสุข 15 ส.ค. 65.xlsx
Download0
855.88 Kb
15.08.2022 10:08

อ.สะเมิง ส่งรายงาน วัด ประชารัฐ เดือน ส.ค.65

อ.พร้าว รายานกลุ่มออมทรัพย์ฯ ส.ค.65.xlsx
Download0
20.75 Kb
15.08.2022 09:37

อ.พร้าว รายงานกลุ่มออมทรัพย์ ส.ค.65

อ.พร้าว แบบรายาน วัด ประชา รัฐ สร้าสุข ส.ค.65.xls
Download0
11.65 Mb
15.08.2022 09:36

อ.พร้าว รายงานวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ส.ค.65

อ.เชียดาวแบบรายาานโครการวัดประชารัฐสร้าสุข เฉลิมพระเกียรติ ส
Download0
821.5 Kb
15.08.2022 08:04

อำเภอเชียงดาวรายงาน วัด ประชารัฐ สร้างสุขเดือน ส.ค. ครับ

สิงหาคม 11, 2022
อ.เมือเชียใหม่ รายาน Big data ส.ค.2565.xlsx
Download1
43.78 Mb
11.08.2022 00:01

เมืองเชียงใหม่รายงานBing Dataส.ค.65

สิงหาคม 10, 2022
อ.แม่ออน รายาน Big Data และแพลตฟอร์ม ส.ค.65.xlsx
Download2
748.65 Kb
10.08.2022 18:09

อ.แม่ออน ส่งรายงาน Big DaTa ส.ค.65

แบบรายาน2.pdf
Download1
172.56 Kb
10.08.2022 16:35

อมก๋อย BIGDATA แบบรายงาน 2

แบบรายาน1.pdf
Download2
151.98 Kb
10.08.2022 16:34

อมก๋อย BIGDATA แบบรายงาน 1

ไชยปราการแบบรายานผลดำเนินานตัวชี้วัดที่ 1 เดือน ส.ค. 65.docx
Download2
3.48 Mb
10.08.2022 15:07

อ.ไชยปราการ ส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานฯ ตัวชี้วัดที่ 1 ประจำเดือนสิงหาคม 2565

อ.ไชยปราการแบบรายานBigData เดือน ส.ค. 65.xlsx
Download0
21.33 Kb
10.08.2022 14:40

อ.ไชยปราการส่งแบบรายงานการขับเคลื่อนระบบ Big Data เดือนสิงหาคม 2565

11 อ.กัลยาณิวัฒนา แบบ บร 12 SE ส.ค.65.xlsx
Download0
17.5 Kb
10.08.2022 13:00

อ.กัลยาณิวัฒนา ส่งแบบรายงานผลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (แบบ บร.1,2) ส.ค.65 ค่ะ

11 อ.กัลยาณิวัฒนา แบบรายานผลการดำเนินานกอทุนแม่ฯ ทุกวันที่ 5
Download0
13.74 Kb
10.08.2022 12:57

อ.กัลยาณิวัฒนา ส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานกองทุนแม่ฯ ทุกวันที่ 5 เดือน ส.ค.2565 ค่ะ

11 อ.กัลยาณิวัฒนา รายานกอทุนแม่เดือน ส.ค.65.docx
Download0
17.81 Kb
10.08.2022 12:56

อ.กัลยาณิวัฒนา ส่งแบบรายงานกองทุนแม่ฯ เดือน ส.ค.65 ค่ะ

อ.แม่ออนNISPA ส.ค. 65 แบบรายานผลการขับเคลื่อนกิจกรรมกอทุนแม่
Download0
11.81 Kb
10.08.2022 11:32

รายงานผลการขับเคลื่อนกิจกรรมกองทุนแม่ ส.ค.65 NISPA

แม่ออน รายานออมทรัพย์เพื่อการผลิต ส.ค.65.xlsx
Download0
32.92 Kb
10.08.2022 11:29

อ.แม่ออน รายงานออมทรัพย์เพื่อการผลิต เดือน ส.ค.65

รายานกอทุนแม่ อำเภออมก๋อย ส.ค. 65.xlsx
Download0
16.31 Kb
10.08.2022 11:28

อ.อมก๋อย ส่งรายงานของทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำเดอืน ส.ค. 65

รายานกลุ่มออมทรัพย์ อมก๋อย ส.ค .65.xlsx
Download2
15.3 Kb
10.08.2022 11:27

อ.อมก๋อย ส่งรายงานกลุ่มออมทรัพย์ ฯ เดือน ส.ค. 65

สิงหาคม 9, 2022
11 อ.กัลยาณิวัฒนา แบบรายานข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตฯ
Download0
41.5 Kb
09.08.2022 17:02

อ.กัลยาณิวัฒนา ส่งแบบรายงานข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตฯ ส.ค.65 ค่ะ

อ.กัลยาณิวัฒนา แบบรายานโครการวัดประชารัฐสร้าสุข เฉลิมพระเกีย
Download3
1.91 Mb
09.08.2022 17:01

อ.กัลยาณิวัฒนา ส่งแบบรายงานโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข เฉลิมพระเกียรติ ส.ค.65 ค่ะ

7 แบบรายานการขับเคลื่อนระบบ Big Data ส.ค.65.docx
Download0
714.7 Kb
09.08.2022 16:56

อ.กัลยาณิวัฒนา ส่งแบบรายงานการขับเคลื่อนระบบ Big Data ส.ค.65 ค่ะ

ชม 25192334 ลวันที่ 9 ส.ค.65.pdf
Download0
627.97 Kb
09.08.2022 13:40

อ.กัลยาณิวัฒนา ส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมพิธีมอบบ้านคร.ยากจน โครงการซ่อมสร้างบ้านฯ ปี 2565 ค่ะ

สิงหาคม 8, 2022
พร้าว รายานการขับเคลื่อน Big Data และแพลตฟอร์ม _ส.ค. 65.xlsx
Download0
874.13 Kb
08.08.2022 16:18

พร้าว ขอส่งรายงาน Big Dataฯ เดือนสิงหาคม 65

แบบรายาน ศรช.อ.หาด - Copy.xlsx
Download5
10.84 Kb
08.08.2022 14:43

อ.หางดง รายงานศูนย์เรียนรู้ชุมชนฯ

อ.ฮอด กลุ่มออมทรัพย์ สิหาคม65.xlsx
Download0
16.91 Kb
08.08.2022 14:05

อ.ฮอด ส่งรายงานกลุ่มออมทรัพย์ฯ ประจำเดือน ส.ค.65

รายานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน NISPA อ.ฮอด ส.ค.65.xls
Download0
35.5 Kb
08.08.2022 14:04

อ.ฮอด ส่งรายงานกองทุนแม่(NISPA) ประจำเดือน ส.ค.65

แบบตอบรับกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ กข.คจ. 17 ส.ค.65.pdf
Download1
405.04 Kb
08.08.2022 13:29

อ.ฮอด ส่งแบบตอบรับประชุมเพิ่มประสิทธิภาพโครงการ กข.คจ.วันที่ 17ส.ค.65

รายานออมทรัพย์ฯ ส.ค.65ดอยหล่อ.xls
Download0
73 Kb
08.08.2022 11:02

รายงานกลุ่มออมทรัพย์ ประจำเดือน ส.ค.65

08 อ.แม่ริม รายานผลการเสริมสร้าความเข้มแข็ กทผ.ส.ค.65 ทุกวัน
Download1
16.36 Kb
08.08.2022 09:59

อ.แม่ริม รายงานกองทุนแมฯ เดือน ส.ค.65

สิงหาคม 5, 2022
อ.เมือรายานออมทรัพย์ 5 สค.65.xls
Download1
473 Kb
05.08.2022 11:32

อ.เมืองรายงานออมทรัพย์ ประจำเดือนสิงหาคม 2565

อ.เมือรายานกอทุนพัฒนาบทบาทสตรี 5 สค.65.xlsx
Download0
17.57 Kb
05.08.2022 11:31

อ.เมืองรายงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำเดือนสิงหาคม 2565

สิงหาคม 3, 2022
Download2
199.3 Kb
03.08.2022 11:56

อ.สะเมิง ส่งทะเบียนรายชื่อประชุม วันที่ 2 ส.ค.65

สิงหาคม 2, 2022
Download1
108.61 Kb
02.08.2022 15:56

อ.ดอยเต่า ส่งทะเบียนรายชื่อผู้เข้ารับการประชุม 2ส.ค.2565

แบบรายานรายชื่อเด็กที่ขอรับทุน.xlsx
Download1
63.18 Kb
02.08.2022 14:16

อมก๋อยขอแก้ไข แบบรายงานเด็กที่ขอรับทุน เป็นทุนจากจังหวัด 2 ราย และ อำเภอ 1 ราย

สิงหาคม 1, 2022
ดอยเต่า รายานออมทรัพย์ ปี 2565 อ.ดอยเต่า.xlsx
Download1
12.68 Kb
01.08.2022 14:22

ดอยเต่า รายงานออมทรัพย์ เดือน ก.ค.2565

กรกฎาคม 28, 2022
อ.ไชยปราการ คำรับรอคุณภาพข้อมูล จปฐ. ปี65 ระดับ อปท..pdf
Download6
2.41 Mb
28.07.2022 10:43

อ.ไชยปราการ ส่งคำรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ.ปี 2565 ระดบ อปท.

SEอมก๋อย ก.ค. 65.xlsx
Download0
16.39 Kb
28.07.2022 08:57

อ.อมก๋อย ส่งรายงาน SE เดือน ก.ค.65

กรกฎาคม 27, 2022
สันกำแพแบบรายาน Big Data ก.ค.xlsx
Download2
358.91 Kb
27.07.2022 14:40

อ.สันกำแพงรายงาน Big Data กรกฎาคม2565

กรกฎาคม 26, 2022
สะเมิส่ แบบรายานยอดจำหน่ายตลาดนัด ก.ค. 65.xlsx
Download0
13.04 Kb
26.07.2022 08:56

อ.สะเมิง ส่งรายงานตลาดนัด ก.ค.65

กรกฎาคม 25, 2022
อำเภอฝา รายานยอดจำหน่ายตลาดนัดเดือนกรกฎาคม.xlsx
Download0
14.1 Kb
25.07.2022 21:22

อ.ฝาง ส่งรายงานยอดจำหน่ายตลาดนัดเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

สันทราย รายานขอรับทุนฯเฉลิมพระเกียรติ 12 สิหาคม.xlsx
Download4
12.17 Kb
25.07.2022 17:37

อ.สันทราย รายงานเด็กขอรับทุนฯ

อมก๋อย แบบรายานรายชื่อเด็กที่ขอรับทุน.xlsx
Download4
62.74 Kb
25.07.2022 16:41

อมก๋อย แบบรายานรายชื่อเด็กที่ขอรับทุน

รายานออมทรัพย์ ก.ค.65.xlsx
Download1
42.85 Kb
25.07.2022 13:53

อ.ดอยสะเก็ด รายงานออมทรัพย์ เดือน ก.ค.65

กรกฎาคม 22, 2022
เอกสารที่สแกน.pdf
Download1
267.46 Kb
22.07.2022 15:04

อ.สันกำแพง ส่งแบบตอบรับกิจกรรมมีแล้วแบ่งปันฯ

อ.ไชยปราการแบบตอบรับ กิจกรรมมีแล้วแบ่ปันฯ.pdf
Download3
482.67 Kb
22.07.2022 09:41

อ.ไชยปราการ ส่งแบบตอบรับกิจกรรมมีแล้วแบ่งปันฯ

ส่จัหวัด_แบบรายานรายชื่อเด็กที่ขอรับทุน.xlsx
Download3
62.77 Kb
22.07.2022 09:39

อ.พร้าว ขอส่งรายชื่อเด็กที่ขอรับทุนกองทุนเด็กชนบทฯ

ตอบรับกิจกรรมมีแล้วแบ่ปัน.PDF
Download3
343.42 Kb
22.07.2022 09:05

อ.แม่อาย ส่งแบบตอบรับกิจกรรม มีแล้วแบ่งปันค่ะ

กรกฎาคม 21, 2022
หาด ผ้าไทยใส่ให้สนุก กรกฎาคม 2565.docx
Download0
341.5 Kb
21.07.2022 17:09

อ.หางดง รายงานผ้าไทย ก.ค. 65

Download3
2.14 Mb
21.07.2022 16:47

อ.สะเมิง ส่งแบบตอบรับกิจกรรม "มีแล้วแบ่งปัน"

แบบตอบรับ มีแล้วแบ่ปัน.pdf
Download4
226.37 Kb
21.07.2022 15:09

อ.จอมทอง ส่งแบบตอบรับ มีแล้วแบ่งปัน

แบบตอบรับ 25 สค.pdf
Download3
60.16 Kb
21.07.2022 14:49

อมก๋อย แบบตอยรับ มีแล้วแบ่งปัน

อมก๋อย การบริจาคโลหิต กค 65.pdf
Download5
76.65 Kb
21.07.2022 13:25

อมก๋อย รายงานบริจาคโลหิต ก.ค. 65

อ.แม่ออน แบบตอบรับกิจกรรมมีแล้วแบ่ปัน.docx
Download5
15.99 Kb
21.07.2022 12:00

อ.แม่ออน ส่งแบบตอบรับ กิจกรรมมีแล้วแบ่งปัน

แบบตอบรับร่วมานแบ่ปันผัก.docx
Download9
15.72 Kb
21.07.2022 11:34

อ.สันทรายส่งแบบตอบรับมีแล้วแบ่งปัน

แบบตอบรับมีแล้วแบ่ปันอำเภอสันป่าตอ.pdf
Download6
356.69 Kb
21.07.2022 11:01

อำเภอสันป่าตองส่งแบบตอบรับมีแล้วแบ่งปันฯ

อ.ไชยปราการแบบรายานผลดำเนินานตัวชี้วัดที่ 1 เดือน ก.ค. 65.do
Download5
3.55 Mb
21.07.2022 09:51

อ.ไชยปราการส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานฯ ตัวชี้วัดที่ 1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

แบบตอบรับมีแล้วแบ่ปัน.pdf
Download11
440.79 Kb
21.07.2022 07:03

เชียงดาวส่งแบบตอบรับมีแล้วแบ่งปันฯ

กรกฎาคม 20, 2022
สันทราย ก.ค. 65แบบรายานานศูนย์ฯ ยากจน .pdf
Download1
1.15 Mb
20.07.2022 23:56

อ.สันทราย รายงานศูนย์ยากจนฯ ก.ค. 65

สันทราย รายาน tpmap เดือน ก.ค.65.xlsx
Download0
34.48 Kb
20.07.2022 23:52

อ.สันทราย รายงาน TPMAP ก.ค.65

รายานผ้าไทย อำเภอฝาเดือนกรกฎาคม.docx
Download0
343.27 Kb
20.07.2022 23:13

อ.ฝาง รายงานผ้าไทย เดือนกรกฎาคม

แบบตอบรับ.pdf
Download5
340.8 Kb
20.07.2022 17:22

อำเภอพร้าวตอบแบบตอบรับ กิจกรรม "มีแล้วแบ่งปัน"

ใช้พื้นที่ไปแล้ว: 125.02 Mb


กดอัพโหลดไฟล์
ที่อยู่ไฟล์ที่จะอัพโหลด
รายละเอียดไฟล์

พัฒนาระบบ โดยทีมไอที พช.เชียงใหม่