ชื่อไฟล์ Order
จำนวนที่ดาวน์โหลด Order
ขนาด Order
อัพโหลดเมื่อ Order
รายละเอียดไฟล์
มกราคม 17, 2020
รายานประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมกราคม อำเภอแม่อาย.pdf
Download0
78.41 Kb
17.01.2020 17:02

อำเภอแม่อายรายงานประชาสัมพันธ์เดือนมกราคม63

แบบรายานสรุปกอทุนแม่ 15 ม.ค. 63.xlsx
Download0
13.59 Kb
17.01.2020 16:15

อ.เชียงดาว ส่งรายงานกองทุนแม่ในระบบ NISPA เดือน ม.ค.63

ประชาสัมพันธ์ - ม.ค.63 - อ.ไชยปราการ.docx
Download1
874.09 Kb
17.01.2020 11:39

ประชาสัมพันธ์ - ม.ค.63 - อ.ไชยปราการ

มกราคม 16, 2020
SE20เวียแห2063.xlsx
Download1
17.13 Kb
16.01.2020 19:35

เวียงแหง ส่ง รายงาน SE มค.63

รายานผลการดำเนินานด้านการประชาสัมพันธ์ อ.กัลยาณิวัฒนา.docx
Download1
1.21 Mb
16.01.2020 18:41

อ.กัลยาณิวัฒนา ส่งรายงานประชาสัมพันธ์ ม.ค.63

รายานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน NISPA เดือน มกราคม 63.xls
Download0
35.5 Kb
16.01.2020 17:47

อ.เวียงแหงขอส่งรายงานกองทุนแม่ของแผ่นดินเดือนม.ค.63

รายานผลการดำเนินานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เดือนมกราคม 256
Download0
47 Kb
16.01.2020 17:46

อ.เวียงแหงขอส่งรายงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเดือนม.ค.63

SE สะเมิ ม.ค 63.xlsx
Download2
17.67 Kb
16.01.2020 15:20

อ.สะเมิง ส่งรายงาน SE เดือน ม.ค.63

รายานปชสม.ค63.docx
Download5
8.94 Mb
16.01.2020 14:53

รายงานประชาสัมพันธ์เดือนมกราคมแม่แจ่มค่ะ

ล่าสุด 63.xlsx
Download2
16.65 Kb
16.01.2020 10:45

อ.สันกำแพงส่งรายงานออมทรัพย์ฯม.ค.63

อ.เมือรายานผลNISPA มค 63.xlsx
Download1
28.62 Kb
16.01.2020 10:44

อเมืองเชียงใหม่ส่งรายงานกองทุนแม่ของแผ่นดินเดือนม.ค.63

กอทุนแม่ฯรายเดือน ให้จัหวัด.docx
Download2
26.64 Kb
16.01.2020 10:43

อ.สันกำแพงส่งรายงานกทผ.เดือนม.ค.63

มกราคม 15, 2020
รายานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน NISPA อ.สะเมิ เดือนมกราคม 63.xls
Download1
33.5 Kb
15.01.2020 19:57

อ.สะเมิงขอส่งรายงานกองทุนแม่ของแผ่นดินเดือนม.ค.63

รายานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต อ.สะเมิ เดือนมกราคม 2563.xls
Download0
45 Kb
15.01.2020 19:56

อ.สะเมิงขอส่งรายงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเดือนม.ค.63

SE อ.แม่แต บร 12 รายาน se ม.ค. 2563 .xls
Download2
51.5 Kb
15.01.2020 17:25

อ.แม่แตง ส่ง SE ม.ค. 63

ประชาสัมพันธ์.xlsx
Download8
11.82 Kb
15.01.2020 16:11

ดอยเต่า รายงานประชาสัมพันธ์

nispa.xlsx
Download0
13.09 Kb
15.01.2020 16:06

ดอยเต่ารายงาน กองทุนแม่

SE อ.แม่วา บร 12 รายาน se มกราคม 2563.xls
Download3
38.5 Kb
15.01.2020 16:06

อำเภอแม่วาง ส่งรายงาน se เดือนมกราคม 2563อำเภอแม่วาง

แบบ nispa.doc มกราคม 2563.docx
Download0
22.62 Kb
15.01.2020 15:59

อำเภอแม่วาง รายงาน ผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน มกราคม 2563 ค่ะ

ออมทรัพย์ดอยเต่า.xlsx
Download1
38.95 Kb
15.01.2020 15:58

ดอยเต่า รายงานออมทรัพย์

รายานออมทรัพย์ ม.ค. 63.xls
Download1
40 Kb
15.01.2020 15:42

อำเภอแม่วาง ส่งรายงานกลุ่มออมทรัพย์ เดือน มกราคม 2563 ค่ะ

รายานกอทุนแม่ฯ มค.63.xlsx
Download1
19.35 Kb
15.01.2020 14:14

อ.สันป่าตอง ส่งรายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

รายานออมทรัพย์ฯ มค.63.xls
Download0
64 Kb
15.01.2020 14:08

อ.สันป่าตอง ส่งรายงานออมทรัพย

รายานออมทรัพย์ ม.ค.63.xls
Download1
53.5 Kb
15.01.2020 13:47

อ.แม่แตงรายงานออมทรัพย์ประจำเดือน ม.ค.63

แบบตอบรับ KBO.xlsx
Download0
10.45 Kb
15.01.2020 13:31

ดอยสะเก็ดส่งแบบแบบรับ KBO

ออมทรัพย์ธ.ค.62.xlsx
Download1
23.62 Kb
15.01.2020 13:09

รายงานออมทรัพย์

ร.กลุ่มออมทรัพย์ฯ ปี 63 - ไชยปราการมกราคม.xlsx
Download2
15.94 Kb
15.01.2020 12:47

ร.กลุ่มออมทรัพย์ฯ ปี 63 - ไชยปราการ(มกราคม)

รายานผลประจำเดือนกทม.ธค.62.xlsx
Download2
20.1 Kb
15.01.2020 12:40

กองทุนแม่ฯอ.แม่อาย

กอทุนแม่แม่แจ่ม ม.ค.63.docx
Download0
19.27 Kb
15.01.2020 12:26

รายงานกองทุนแม่ แม่แจ่ม ม.ค.63

รายานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน วด มค.63.xls
Download0
32.5 Kb
15.01.2020 10:46

อ.หางดง ส่งรายงานกองทุนแม่เดือน มค.63 ค่ะ

รายานออมทรัพย์ มค.63 อ.หาด.xls
Download2
67 Kb
15.01.2020 10:38

อ.หางดง รายงานออมทรัพย์ งวด มค.63 ค่ะ

แบบรายานผลการดำเนินานการขับเคลื่อนพัฒนาหมู่บ้าน ศพพ เดือน ม.
Download4
31.5 Kb
15.01.2020 10:25

อ.กัลยาณิวัฒนา ส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาขอเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอกัลยาณิวัฒนาค่ะ

รายานออมทรัพย์เดือน มกราคม 63.xlsx
Download0
15.66 Kb
15.01.2020 10:04

อำเภอเชียงดาว ขอส่งรายงานกลุ่มออมทรัพย์ฯ ประจำเดือน มกราคม 2563

รายาน SE มกราคม 2562 อ.แม่อาย.pdf
Download1
57.25 Kb
15.01.2020 09:33

อำเภอแม่อายรายงาน se ประจำเดือนมกราคม 2563

มกราคม 14, 2020
อ.กัลยาณิวัฒนา แบบ บร 12 SE ม.ค.63.xlsx
Download1
16.57 Kb
14.01.2020 16:45

อ.กัลยาณิวัฒนา ส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (แบบบร.1และแบบบร.2) ประจำเดือนมกราคม 2563 ค่ะ

อ.กัลยาณิวัฒนา รายานกอทุนแม่เดือน ม.ค.63 .docx
Download0
19.64 Kb
14.01.2020 16:41

อ.กัลยาณิวัฒนา ส่งแบบรายงานผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน ด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำเดือน มกราคม 2563 ค่ะ

อ.กัลยาณิวัฒนา แบบรายานข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ม.ค
Download0
57 Kb
14.01.2020 16:38

อ.กัลยาณิวัฒนา ส่งแบบรายงานข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2563 ค่ะ

มกราคม 13, 2020
ทะเบียนรายชื่อครัวเรือนต้นแบบ-โคก-หนอ-นา-โมเดล อ.หาด.xls
Download2
58.5 Kb
13.01.2020 18:16

อ.หางดง ส่งทะเบียนรายชื่อครัวเรือนต้นแบบ ตามโครงการโคกหนองนา โมเดลให้น้องมล ค่ะ

แก้ไขรายชื่อครัวเรือนต้นแบบ-โคก-หนอ-นา-โมเดล...xlsx
Download0
23.16 Kb
13.01.2020 17:28

อ.หางดง ส่ง รายชื่อครัวเรือน โคกหนองนา ค่ะ

ออมทรัพย์สันทราย ม.ค.63.xls
Download1
57 Kb
13.01.2020 15:21

เรียน พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอสันทราย ส่งรายงานกลุ่มออมทรัพย์ฯเดือน ม.ค.63

รายานกอทุนแม่ อำเภอสันทราย ม.ค.63.xlsx
Download2
23 Kb
13.01.2020 15:18

เรียน พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอสันทรายส่งรายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ม.ค.63

รายานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน ม.ค 63.xlsx
Download2
13.38 Kb
13.01.2020 14:50

อ.ฮอด ขอส่งรายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำเดือน มกราคม 2563

กลุ่มออมทรัพย์มกราคม63.xlsx
Download2
14.79 Kb
13.01.2020 14:48

อ.ฮอด ขอส่งรายงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ประจำเดือน มกราคม 2563

มกราคม 10, 2020
รายานกลุ่มออมทรัพย์ฯ อ.แม่ออน .xls
Download2
542 Kb
10.01.2020 16:31

อ. แม่ออน ส่งรายงานกลุ่มออมทรัพย์ ม.ค.63

อ.เมือรายานออมทรัพย์ มค.63.xls
Download0
466 Kb
10.01.2020 10:47

อ.เมืองรายงานออมทรัพย์

แบบสำรวจการบริการเน็ตสาธารณะ.pdf
Download3
1.04 Mb
10.01.2020 10:39

อำเภอฮอด ขอส่งแบบสำรวจความต้องการใช้บริการอินเตอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน

มกราคม 9, 2020
อ.พร้าว รายานออมทรัพย์ ม.ค.63.xlsx
Download4
21.4 Kb
09.01.2020 17:02

อ.พร้าว รายงานออมทรัพย์ ม.ค.63

Download4
976.54 Kb
09.01.2020 15:06

อ.แม่แตง ขอส่งแบบสำรวจความต้องการใช้บริการอินเตอร์เน็ต

แบบสำรวจความต้อการใช้บริการอินทอร์เน็ต09012020135335.pdf
Download9
216.27 Kb
09.01.2020 13:55

อำเภอสันทรายส่งแบบสำรวจ Free Wi-Fi

อำเภอสารภีpdf.io.pdf
Download3
2.52 Mb
09.01.2020 12:41

อำเภอสารภีส่งข้อมูล free wi-fi

รายานออมทรัพย์ ม.ค.63.xlsx
Download3
41.64 Kb
09.01.2020 12:09

อ.ดอยสะเก็ดรายงานออมทรัพย์เดือนมกราคม 2563

สำรวจ wifiอำเภอแม่วา.pdf
Download4
1.01 Mb
09.01.2020 10:28

อำเภอแม่วาง ส่งแบบสำรวจ free wifi ค่ะ

มกราคม 8, 2020
อ.กัลยาณิวัฒนา แบบสำรวจความต้อการใช้อินเตอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุ
Download3
415.24 Kb
08.01.2020 17:21

อ.กัลยาณิวัฒนา ขอส่งแบบสำรวจความต้องการใช้อินเตอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน (Free Wi-Fi) ค่ะ

อินเตอร์เน็ตชุมชน Free WiFi.pdf
Download2
14.45 Mb
08.01.2020 16:46

อินเตอร์เน็ตชุมชนอำเภอดอยสะเก็ด

imgบริการอินเตอร์เนท.pdf
Download3
923.48 Kb
08.01.2020 16:40

อำเภอแม่ริม ส่งแบบสำรวจ Free Wi-Fi

แบบสำรวจ Free Wi-Fi-แม่อาย.PDF
Download3
1.96 Mb
08.01.2020 15:03

อ.แม่อาย ส่งแบบสำรวจ Free Wi-Fi

อินเตอร์เน็ตสู่ชุมชน อ.อมก๋อย.pdf
Download2
1.96 Mb
08.01.2020 13:53

อ.อมก๋อยส่งแบบสำรวจความต้องการใช้บริการอินเทอร์เน็ต

อินเตอร์เน็ตสู่ชุมชน อ.สะเมิ.pdf
Download3
295.41 Kb
08.01.2020 11:52

อำเภอสะเมิง ส่งแบบสำรวจความต้อการใช้อินเทอร์เนต Free Wi-Fi 2563

แบบสำรวจความต้อการใช้อินเทอร์เนต Free Wi-Fi 2563 อ.เวียแห.pd
Download5
2.4 Mb
08.01.2020 11:39

อ.เวียงแหงขอส่งแบบสำรวจความต้องการใช้ Free Wi-Fi

แบบสำรวจ Free WiFi อ.เมือเชียใหม่ แก้ไข.rar
Download6
1.16 Mb
08.01.2020 10:45

อ.เมืองเชียงใหม่ ส่งแบบสำรวจ Free WiFi แก้ไขใหม่ค่ะ

แบบสำรวจ Free WiFi อ.เมือเชียใหม่.rar
Download4
2.9 Mb
08.01.2020 10:24

อ.เมืองเชียงใหม่ ส่งแบบสำรวจ Free WiFi

ข้อมูลความต้อการใช้ิอินเตอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน อ.ดอยเต่า.pd
Download4
1.05 Mb
08.01.2020 10:05

อ.ดอยเต่า ส่งข้อมูลความต้องการใช้อินเตอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน

มกราคม 7, 2020
แบบสำรวจความต้อการใช้บริการอินเทอร์เน็ต_อ.สันกำแพ.pdf
Download6
152.75 Kb
07.01.2020 14:11

อ.สันกำแพง ขอส่งแบบสำรวจความต้องการใช้บริการอินเทอรฺ์เน็ต

มกราคม 6, 2020
อ.จอมทอ แบบสอบถาม Free WiFi.pdf
Download10
1.81 Mb
06.01.2020 14:45

อ.จอมทอง ส่งแบบสอบถาม Free WiFi

สำรวจอินเตอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชนสันป่าตอ.rar
Download3
2.23 Mb
06.01.2020 12:52

อำเภอสันป่าตองส่งแบบสำรวจความต้องการใช้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน

รายานออมทรัพย์ . ปี.62.xls
Download4
42.5 Kb
06.01.2020 11:58

อ.สารภีส่งรายงานกลุ่มออมทรัพย์ฯ

มกราคม 5, 2020
จอมทอ ตรวจสอบข้อมูลมบ.ศกพ 52-62 050163.xls
Download1
215 Kb
05.01.2020 16:22

จอมทอง ตรวจสอบข้อมูลหมู่บ้าน ศกพ.52-62

มกราคม 3, 2020
ประชุมตลาดประชารัฐ.xlsx
Download5
11.06 Kb
03.01.2020 12:56

ดอยสะเก็ด ส่งรายชื่อกลุ่มเป้าหมายประชุมตลาดประชารัฐวันที่ 7 มค63

ธันวาคม 26, 2019
แบบรายานผลการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว.doc
Download1
43 Kb
26.12.2019 15:20

อำเภอฮอด ขอส่งแบบรายงานผลการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ประจำปี 2563

ธันวาคม 24, 2019
แบบรายานแบบรายานผลการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว.doc
Download3
40 Kb
24.12.2019 15:25

อ.กัลยาณิวัฒนา ขอส่งแบบรายงานแบบรายงานผลการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว เครื่องกันหนาวสงเคราะห์ราษฎร ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 ค่ะ

อำเภอสันทราย_รายานผลการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวธค62.docx
Download3
701.41 Kb
24.12.2019 11:36

อำเภอสันทรายส่งแบบรายงานผลการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวประจำเดือนธค62

ธันวาคม 20, 2019
รายานประชาสัมพันธ์ประจำเดือน อำเภอแม่อาย.xlsx
Download4
12.55 Kb
20.12.2019 18:46

อำเภอแม่อายส่งรายงานประชาสัมพันธ์เดือนธันวาคม 2562

รายาน SE 2562 อ.แม่อาย.xlsx
Download2
19.76 Kb
20.12.2019 18:45

อำเภอแม่อายส่งรายงาน seเดือนธันวาคม 2562

อ.เมือเชียใหม่ รายานประชาสัมพันธ์ธค62.rar
Download3
3.19 Mb
20.12.2019 11:43

อำเภอเมืองเชียงใหม่ส่งรายงานประชาสัมพันธ์เดือนธค62

ธันวาคม 19, 2019
รายานประชาสัมพันธ์ อ.ดอยเต่า.xlsx
Download6
11.86 Kb
19.12.2019 15:47

ดอยเต่า รายงานประชาสัมพันธ์

แบบรายานสรุปกอทุนแม่ 15 ธ.ค. 62.xlsx
Download9
13.62 Kb
19.12.2019 13:28

อ.เชียงดาว ส่งแบบรายงานกองทุนแม่ NISPA

รายานผลการประชาสัมพันธ์ เดือน ธ.ค. ปี 2562.xlsx
Download5
26.95 Mb
19.12.2019 13:20

อำเภออมก๋อย ส่งรายงานประชาสัมพันธ์ เดือน ธ.ค. 62

ธันวาคม 18, 2019
ธค62รายานผลการประชาสัมพันธ์สันทราย.docx
Download6
1.06 Mb
18.12.2019 15:08

อำเภอสันทรายส่งรายงานประชาสัมพันธ์เดือนธค.62

ใช้พื้นที่ไปแล้ว: 82.99 Mb


กดอัพโหลดไฟล์
ที่อยู่ไฟล์ที่จะอัพโหลด
รายละเอียดไฟล์

พัฒนาระบบ โดยทีมไอที พช.เชียงใหม่