ชื่อไฟล์ Order
จำนวนที่ดาวน์โหลด Order
ขนาด Order
อัพโหลดเมื่อ Order
รายละเอียดไฟล์
พฤษภาคม 24, 2018
รายชื่อผู้ร่วมาน.xls
Download0
34 Kb
24.05.2018 16:41

อ.หางดงส่งรายชื่อผู้ร่วมงานลานนาเอ็กโปร

266788_แบบรายานการตรวจสอบครุภัณฑ์คอมฯ-อ.แม่ออน.xlsx
Download1
18.01 Kb
24.05.2018 16:32

อ.แม่ออน ส่งรายงานตรวจสอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

8_แบบรายานการตรวจสอบครุภัณฑ์คอมฯ-อ.แม่อาย.xlsx
Download2
12.14 Kb
24.05.2018 15:41

สพอ.แม่อาย ส่งรายงานตรวจสอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

สอบคุรุภัณฑ์.xlsx
Download1
11.67 Kb
24.05.2018 15:13

อำเภอสันทรายส่งรายงานตรวจสอบคครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แจ้รายชื่อร่วมจำหน่ายฯ OTOP Midyear 2018 เพิ่มสำรอ.xlsx
Download1
11.12 Kb
24.05.2018 15:11

อ.แม่วาง ขอส่งรายชื่อผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สำรอง ที่ประสงค์เข้าร่วมจำหน่ายสินต้า OTOP Midyear 2018

แบบรายาน SE ปี 61 สันป่าตอ.xls
Download0
105 Kb
24.05.2018 14:21

อำเภอสันป่าตองขอส่งรายงาน SE เดือนพฤษภาคม 2560 ค่ะ

บัญชีรายชื่อาน Lanna expo.xlsx
Download0
12.55 Kb
24.05.2018 12:44

อำเภอสารภีขอส่งรายชื่อโอทอปลานนาเอ็กโป2018ค่ะ

SMe Lanna Expo 2018.xls
Download0
29 Kb
24.05.2018 11:10

อ.ฝาง ส่งรายชื่อร่วมงาน OTOP & SMEs lanna Expo 2018

พฤษภาคม 23, 2018
แจ้รายชื่อร่วมจำหน่ายฯ Lanna Expo 2018.xlsx
Download2
10.63 Kb
23.05.2018 15:21

อ.แม่วาง ขอส่งรายชื่อผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ร่วมจำหน่ายในงานฯ

แม่ออน_otop กลุ่ม D แนวทา 1 23 นวัตวิถี.xlsx
Download3
26.75 Kb
23.05.2018 15:10

อ.แม่ออน ส่งผลิตภัณฑ์เป้าหมายตามโครงการ otop นวัตวิถี แนวทาง 1, 2, 3

lanna expo จอมทอ.xls
Download2
30.5 Kb
23.05.2018 15:02

จอมทอง ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมงาน lanna expo 2018 ค่ะ

lanna expo กัลยาณิวัฒนา.xlsx
Download0
10.54 Kb
23.05.2018 14:51

อำเภอกัลยาณิวัฒนา ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วม lanna expo

OTOP ลำปา แม่อาย.xls
Download1
32.5 Kb
23.05.2018 14:48

อ.แม่อาย ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมอาหาร กิจกรรม 2 ลำปาง

บัญชีรายชื่อกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม การจัดาน มหกรรมขอดี OTOP
Download0
11.73 Kb
23.05.2018 14:02

อ.เวียงแหง ขอส่งรายชื่อผู้ประกอบการ OTOP ที่จะเข้าร่วมการจัดงาน Lanna Expo 2018 ครับ

รายชื่อ lanna expo อำเภอดอยหล่อ.xlsx
Download0
11 Kb
23.05.2018 13:29

อำเภอดอยหล่อ ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วม lanna expo

แบบตอบรับ OTOP ลำปา อ.ฝา.xls
Download1
32.5 Kb
23.05.2018 12:24

อ.ฝาง ส่งแบบตอบรับ OTOP ลำปาง

คำรับรอคุณภาพ จปฐ..docx
Download4
20.67 Kb
23.05.2018 12:07

อำเภอดอยหล่อส่งคำรับรองคุณภาพ จปฐ. 2561 ครับ

โอทอป อาหาร อ.สะเมิ ไปลำปา.xls
Download2
33 Kb
23.05.2018 12:03

อ.สะเมิง ส่งรายชื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอป/อาหาร ที่ลำปา ง

lanna expo 2561.xlsx
Download3
11.49 Kb
23.05.2018 12:00

อ.ไชยปราการ ส่งรายชื่อผู้ประกอบการ ร่วมงาน lanna expo

ส่แบบตอบรับ โอทอป อาหารไปลำปา.xls
Download3
32.5 Kb
23.05.2018 10:08

อ.ไชยปราการ ส่งแบบตอบรับโอทอปไปลำปาง 25-26 พค

รายานตรวจสอบคอมพิวเตอร์ อำเภอฝา 2561.xlsx
Download5
12.12 Kb
23.05.2018 10:02

รายงานการตรวจสอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อำเภอฝางปี 2561

พฤษภาคม 22, 2018
นวัตวิถี ป่าสักาม.docx
Download6
142.37 Kb
22.05.2018 18:18

ดอยสะเก็ด ส่งรายละเอียด นวัตวิถี ป่าสักงาม ม.1 ดอยสะเก็ด

ส่รายาน แนวทา 123 OTOP นวัตวิถี อ.แม่ริม.rar
Download13
118.39 Kb
22.05.2018 17:55

อ.แม่ริม ส่งรายงาน แนวทาง 1,2,3 OTOP นวัตวิถี

แบบตอบรับ โครการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP อาหารฯ อ.พร้าว.xls
Download2
32 Kb
22.05.2018 17:43

อ.พร้าว ส่งแบบตอบรับร่วมอบรมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP อาหาร จ.ลำปาง

OTOP นวัตวิถี สันป่าตอ.docx
Download12
169.86 Kb
22.05.2018 16:19

สันป่าตองส่ง แบบจัดเก็บข้อมูลOTOP นวัตวิถึ

สิ่ที่ส่มาด้วย 5 แบบรายานการคัดเลือกกล.xlsx
Download5
19.41 Kb
22.05.2018 16:18

อำเภอแม่อายส่งรายการ OTOP นวัตวิถี

lanna expo ดอยสะเก็ด.xlsx
Download0
15.72 Kb
22.05.2018 16:01

ดอยสะเก็ด ส่งลานนาเอ๊กว์โป ให้พี่เจี๊ยบค่ะ

นวัตวิถี อ.กัลยาณิวัฒนา แนวทาที่ 2.xlsx
Download5
11.58 Kb
22.05.2018 15:58

อ.กัลยาณิวัฒนาขอส่งข้อมูล แบบรายงานOTOP นวัติวิถี แนวทางที่2

otop นวัตวิถี อ.กัลยาณิวัฒนา แนวทาที่1.xlsx
Download4
10.53 Kb
22.05.2018 15:58

อ.กัลยาณิวัฒฯาขอส่งข้อมูล แบบรายงานOTOP นวัติวิถี แนวทางที่1

อบรม ลำปา อาหาร.xlsx
Download1
11 Kb
22.05.2018 15:37

สันป่าตองส่งแบบตอบรับOTOP อาหาร

ข้อมูล otop นวัตวิถี โป่กวาว.docx
Download9
327.1 Kb
22.05.2018 15:24

สพอ.สะเมิง ส่งแบบจัดเก็บข้อมูลโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ครับ

แบบบันทึกข้อโครการ OTOP นวัตวิถี อ.สันทราย.docx
Download5
230.96 Kb
22.05.2018 15:16

ส่งแบบจัดเก็บข้อมูลโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีสันทราย

lanna expo.xlsx
Download4
10.62 Kb
22.05.2018 14:52

อ.อมก๋อย ขอส่งรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย OTOP งาน LANNA EXPO 2018

แบบรายานการตรวจสอบครุภัณฑ์คอมฯ สพอ.สารภีแก้ไข.xlsx
Download4
12.21 Kb
22.05.2018 14:30

อ.สารภีส่งแบบแก้ไขแบบรายงานการตรวจสอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แบบรายานการตรวจสอบครุภัณฑ์คอมฯ สพอ.สารภี.xlsx
Download1
12.23 Kb
22.05.2018 14:25

อ.สารภีส่งแบบรายงานการตรวจสอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์เป้าหมาย otop นวัตวิถี อ.เชียดาว.xlsx
Download10
14.06 Kb
22.05.2018 13:57

อ.เชียงดาว ส่งรายงานผลิตภัณฑเป้าหมาย OTOP นวัตวิถี

OTOP อาหาร อ.หาด.xlsx
Download3
12.31 Kb
22.05.2018 13:17

อ.หางดงส่งรายชื่อโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหาร กิจกรรม 2

จัดเก็บข้อมูลบ้านแม่ปานนวัตวิถี.pdf
Download7
2.03 Mb
22.05.2018 13:15

อำเภอแม่แจ่มส่งแบบเก็บข้อมูล2

จัดเก็บข้อมูลบ้านดอยสันเกี๋ยนวัตวิถี.pdf
Download9
1.98 Mb
22.05.2018 13:15

อำเภอแม่แจ่มส่งแบบเก็บข้อมูล1

OTOp นวัตวิถีอบ้านอมลอ ต.แม่สาบ อ.สะเมิ ปี 2561.doc
Download5
353 Kb
22.05.2018 12:09

อ.สะเมิงขอส่งข้อมูล แบบรายงานOTOPนวัติวิถี 1 หมู่บ้าน(ด่วนที่สุด)

แบบจัดเก็บข้อมูลนวัติวิถีอมก๋อย.docx
Download4
321.51 Kb
22.05.2018 11:52

อ.อมก๋อย ส่งแบบจัดเก็บข้อมูลฯท่องเที่ยวOTOP นวัติวิถี

แบบตอบรับ_2.xlsx
Download3
15.59 Kb
22.05.2018 11:36

แบบตอบรับผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP อาหาร จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอกัลยาณิวัฒนา

แบบผู้เข้าร่วมอบรม OTOP อาหาร อ.ดอยหล่อ.xlsx
Download2
12.33 Kb
22.05.2018 10:49

อำเภอดอยหล่อ ส่งแบบตอบรับผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP อาหาร

พฤษภาคม 21, 2018
Download10
2.47 Mb
21.05.2018 20:02

อ.ดอยเต่า ส่งแบบจัดเก็บข้อมูลฯท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถี(ใหม่)

ชุมชนท่อเที่ยวOTOPนวัติวถีอ.ดอยเต่า.rar
Download5
2.45 Mb
21.05.2018 19:02

อ.ดอยเต่า ส่งแบบจัดเก็บข้อมูลฯท่องเที่ยวOTOPนวัติวิถี

แบบตอบรับ OTOP อาหาร อ.แม่ริม.xlsx
Download2
11.29 Kb
21.05.2018 18:25

อ.แม่ริม ส่งแบบตอบรับ OTOP อาหาร

แบบสำรวจ นวัตวิถี อ.พร้าว.rar
Download6
389.49 Kb
21.05.2018 17:52

อ.พร้าว ส่งแบบสำรวจข้อมูล OTOP นวัตวิถี 2 หมู่บ้าน

ssg.rar
Download0
167.55 Kb
21.05.2018 17:29

สพอ.สันกำแพงส่งรายงาน ssg ค่ะ

แบบเก็บข้อมูล.docx
Download11
188.7 Kb
21.05.2018 17:28

สพอ.สันกำแพง ส่งแบบสำรวจ OTOP นวัตวิถีค่ะ

กลุ่มเป้าหมาย Q D แนวทา123อ.สารภี.xlsx
Download5
21.21 Kb
21.05.2018 17:23

อ.สารภีส่งบัญชีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถี

แม่แจ่มจัดเก็บข้อมูลนวัตวิถี.rar
Download13
97 b
21.05.2018 17:15

อำเภอแม่แจ่ม ส่งแบบสำรวจข้อมูลOTOPนวัตวิถี

แบบสำรวจข้อมูลหมู่บ้านนวัตวิถี.docx
Download13
262.17 Kb
21.05.2018 16:06

ฮอดส่งแบบสำรวจข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP หมู่บ้านนวัตวิถี

กลุ่มเป้าหมายและแบบตอบรับ QD อาหาร กิจกรรม 2 .xlsx
Download4
25.63 Kb
21.05.2018 15:50

อำเภอสารภีส่งรายชื่อโอทอปอาหารไปประชุมลำปางค่ะ

จอมทอไปลำปา 3 ราย.xls
Download2
30.5 Kb
21.05.2018 15:23

จอมทอง ส่งแบบตอบรับโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP อาหาร (กิจกรรมที่ 2) ณ จังหวัดลำปาง

การถอดบทเรียนการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ความสำเร็จขอศูนย์จัดการ
Download8
18.57 Kb
21.05.2018 15:17

อำเภอฝาง ส่งถอดบทเรียนศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

แบบสำรวจข้อมูล OTOP นวัตวิถี อ.แม่ออน.rar
Download5
332.24 Kb
21.05.2018 14:52

อ.แม่ออน ส่งแบบสำรวจข้อมูล OTOP นวัตวิถี

นวัตวิถี อ.หาด บ้านแพะขวา.rar
Download6
304.18 Kb
21.05.2018 14:15

อ.หางดง ส่งงน OTOP นวัติวิถี

2 SSG.docx
Download1
23.63 Kb
21.05.2018 14:07

.docx
Download1
121.11 Kb
21.05.2018 14:06

สพอ.สันกำแพงผลการดำเนินกิจกรร&#3

SSG.docx
Download1
31.74 Kb
21.05.2018 14:06

สพอ.สันกำแพง ส่งสรุปประเมินผลSSG &#358

แบบจัดเก็บข้อมูลตามโครการชุมชนท่อเที่ยว OTOP นวัติวิถี อ.ดอย
Download8
221.66 Kb
21.05.2018 13:45

อ.ดอยหล่อ ส่งแบบจัดเก็บข้อมูลตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี

แบบรายานการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย OTOP นวัตวิถี อ.ดอยหล่อ.xls
Download9
21.56 Kb
21.05.2018 11:04

อำเภอดอยหล่อ ส่งรายงานการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย OTOP นวัตวิถี

แบบตอบรับอบรมลำปา เป้า 8 ราย.xlsx
Download5
18.76 Kb
21.05.2018 10:59

อ.สันทราย ส่งแบบตอบรับโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กิจกรรมที่ 2 ให้ทักษนันท์ค่า

รายานกอทุนแม่ 15 พ.ค. 61.xlsx
Download2
13.39 Kb
21.05.2018 10:04

อ.จอมทอง รายงานกองทุนแม่ฯ เดือน พ.ค.61

OTOPนวัตวิถี 2561 แนวทาที่1.rar
Download8
15.93 Kb
21.05.2018 09:50

อ.สะเมิง ส่งเป้าหมายOTOP แนวทางที่ 1 จำนวน 10 ผลิตภัณฑ์ต่อหมู่บ้าน

ข้อมูล OTOp นวัตวิถีอำเภอฝา 2561.doc
Download16
348.5 Kb
21.05.2018 09:09

อำเภอฝาง ส่งรายงาน ข้อมูล OTOP นวัตวิถี 2561

พฤษภาคม 19, 2018
se ไชยปราการ 2561รายานเดือน พค 61.xlsx
Download1
13.36 Kb
19.05.2018 15:45

อ.ไชยปราการ ส่งรายงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เดือน พฤษภาคม 2561

OTOP นวัตวิถี อ 107.xls
Download14
42.5 Kb
19.05.2018 13:05

เวียงแหง รายงานเป้าหมาย มบ.นวัติวิถี ครับ

พฤษภาคม 18, 2018
รายานพ.ค61.xlsx
Download1
14.81 Kb
18.05.2018 21:07

อ.แม่อาย รายงาน SE พ.ค. 61

ชุมชนท่อเที่ยว นวัตวิถี บ้านป่าตาล อ.หาด.rar
Download7
279.41 Kb
18.05.2018 16:46

อ.หางดงส่ง OTOP นวัตวิถี

OTOP นวัตวิถี อ.อมก๋อย.xlsx
Download8
17.85 Kb
18.05.2018 16:00

เป้าหมายนวัตวิถี อำเภออมก๋อย แนวทางที่ 1 (10 ผลิตภัณฑ์)

ประเมินโครการสัมมาชีพสะเมิ.rar
Download10
1.49 Mb
18.05.2018 12:05

อ.สะเมิงส่งประเมินโครงการสัมมาชีพ

พฤษภาคม 17, 2018
อ.เชียดาว รายาน SE พ.ค. 61 .xls
Download3
59 Kb
17.05.2018 16:47

อ.เชียงดาว รายงาน SE พ.ค. 61

เป้าหมายนวัตวิถี แม่แจ่ม.xlsx
Download23
15.27 Kb
17.05.2018 15:25

แม่แแจ่ม ส่ง รายละเอียดโอทอป นวัตวิถี

ศูนย์จัดการกอทุนชุมชน ปี 61 ม.1 ท่าศาลา.xlsx
Download8
51.13 Kb
17.05.2018 15:18

อ.เมือง ส่งรายงานกองทุนชุมชน

รายานความก้าวหน้า 1 คร.1สัญญา.xlsx
Download8
26.64 Kb
17.05.2018 12:52

อ.เมืองส่งรายงานความก้าวหน้า 1 คร.1สัญญา

เป้าหมาย OTOP นวัติวิถี อ.ฝา.xls
Download21
35 Kb
17.05.2018 11:57

อ.ฝางส่งเป้าหมาย OTOP นวัติวิถี

รายานเสริมสร้าความเข้มแข็ กอทุนแม่ เดือนพฤษภาคม อ.สะเมิ.xls
Download1
76 Kb
17.05.2018 10:34

อำเภอสะเมิงส่งรายงานผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

พฤษภาคม 16, 2018
OTOP นวัตวิถี อ.พร้าว.xls
Download14
38.5 Kb
16.05.2018 18:23

ผลิตภัณฑ์เป้าหมาย OTOP นวัตวิถี อ.พร้าว 2 หมู่บ้าน

แบบรายานNISPA อ.แม่แจ่มเชียใหม่ วันที่ 15 พฤษภาคม 61.xlsx
Download3
12.68 Kb
16.05.2018 15:01

อำเภอแม่แจ่มรายงาน NISPA เดือน พฤษภาคม 2561

SE ปี 61แม่แจ่ม พค 61.xls
Download5
77 Kb
16.05.2018 14:39

แม่แจ่มส่งรายงาาน เดือน พค 61

se อำเภอสะเมิ.xlsx
Download5
21.45 Kb
16.05.2018 13:41

สะเมิง ขอส่งรายงานเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เดือน พ.ค.61

SE ปี 61 อ.เมือเชียใหม่ เดือนพฤษภาคม 61.xls
Download4
37.5 Kb
16.05.2018 13:37

อ.เมืองเชียงใหม่ ส่งรายงาน SE เดือน พ.ค.61

อ.สันทราย ข้อมูล otop นวัตวิถี 45 ราย.xlsx
Download14
22.39 Kb
16.05.2018 13:34

อ.สันทราย ส่งรายชื่อ otop นวัตวิถี ตามแนวทางที่ 3 เป้าหมาย 45 รายค่ะ

แบบรายานรายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายอาชีพสตรี อ.แม่วา.xlsx
Download8
12.2 Kb
16.05.2018 12:11

อ.แม่วาง ขอส่งแบบรายชื่อคณะกรรรมการเครือข่ายกลุ่มอาชีพสตรี

พฤษภาคม 15, 2018
รายานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน อ.หาด เดือน พค.61.xls
Download3
30.5 Kb
15.05.2018 18:03

อ.หางดง ส่งรายงาน กองทุนแม่ของแผ่นดิน ค่ะ

รายานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน NISPA พ.ค.61.xls
Download4
34.5 Kb
15.05.2018 17:40

อ.เวียงแหง ส่งรายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เดือนพฤษภาคม 2561 แก้ไขล่าสุดครับ

รายานผลการดำเนินานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เดือนพฤษภาคม 25
Download3
50.5 Kb
15.05.2018 17:34

อ.เวียงแหง ส่งรายงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เดือน พ.ค.61

รายานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน NISPA เดือนพฤษภาคม 2561.xls
Download2
34.5 Kb
15.05.2018 17:33

อ.เวียงแหง ส่งรายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เดือนพ.ค.61

อ.เมือรายานผลNISPA พค.61.xlsx
Download1
21.49 Kb
15.05.2018 16:56

อำเภอเมืองเชียงใหม่ ส่งรายงานกองทุนแม่ฯเดือน พค.61

แบบรายานความก้าวหน้าการบริหารจัดการหนี้.xlsx
Download8
16.94 Kb
15.05.2018 15:23

อำเภอจอมทอง ขอส่งแบบรายงานข้อมูลครัวเรือน และ แบบรายงานความก้าวหน้าฯ ค่ะ

รายานความก้าวหน้า 1คร.1สัญญา สันทราย.xlsx
Download9
20.42 Kb
15.05.2018 14:54

สันทรายแก้ไข 1 คร.1สัญญาให้หมูแดง

รายาน SE เหมือกุแม่ขนิล.rar
Download11
117.33 Kb
15.05.2018 14:40

อำเภอหางดงขอส่งรายงาน SE เดือนพฤษภาคม ค่ะ

แบบรายานการจัดตั้กลุ่มออมทรัพย์พฤษภาคม.xls
Download3
66 Kb
15.05.2018 14:28

ส่งรายงานกลุ่มออมทรัพย์เดือน พฤษภาคม 2561 อำเภอสันป่าตอง

1คร.1สญ. ปี 2561 อ.ดอยเต่า.xlsx
Download7
127.32 Kb
15.05.2018 14:26

อ.ดอยเต่า ส่งรายงาน 1 ครัวเรือน 1 สัญญา เดือน พ.ค. 2561

รายานออมทรัพย์ เดือน พ.ค. ปี2561.xlsx
Download5
14.4 Kb
15.05.2018 14:16

อ.ดอยเต่า ส่งรายงานออมทรัพย์ฯ เดือน พ.ค. 2561 (ฝากหมูแดง)

รายาน SE ปี 61 เดือน พ.ค. แปล 5 อ.ดอยเต่า.xls
Download4
50 Kb
15.05.2018 14:09

อ.ดอยเต่า ส่งรายงาน SE เดือน พ.ค. 2561 (ฝากส่งหมูแดง)

ผลการดำเนินการตามข้อสั่การฯ เดือน พ.ค.61.xls
Download2
31.5 Kb
15.05.2018 14:02

อ.ดอยเต่า ส่งรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการฯ เดือน พ.ค.2561

พ.ค. 61.xls
Download3
48 Kb
15.05.2018 13:15

อ.แม่แตง ส่งรายงานกลุ่มออมทรัพย์

แบบสรุปผลประเมินฯ3.2-ปี61 - อำเภอฮอด.xls
Download10
528 Kb
15.05.2018 12:50

อำเภอฮอดส่ง แบบประเมินเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 2561

รายาน1คร1สัญญาปี61.xlsx
Download9
14.77 Kb
15.05.2018 12:37

แม่ริม/รายงาน1คร.1สัญญา

รายานออมทรัพย์-กขคจ. ปี 61.xls
Download2
169 Kb
15.05.2018 12:26

รายงานออมทรัพย์ฯ15พ.ค.61อ.แม่อายชม.

รายานออมทรัพย์ พค. 61.xls
Download3
38.5 Kb
15.05.2018 12:23

แม่ริม /รายงานออมทรัพย์พค.61

รายานความก้าวหน้า 1คร.1สัญญา.xlsx
Download8
20.45 Kb
15.05.2018 12:18

สันทรายส่ง 1 คร.1สัญญาฉบับแก้ไขให้หมูแดง

รายานกอทุนแม่พ.ค.61.แม่อาย.docx
Download1
26.27 Kb
15.05.2018 12:12

รายงานกทผ.อ.แม่อายพ.ค.61

SE ปี 61 อ.แม่ริม พ.ค. 61.xls
Download5
53 Kb
15.05.2018 12:12

อ.แม่ริม ส่งรายงาน SE พ.ค.61

แจ้รายชื่อร่วมจำหน่ายฯ OTOP Midyear 2018.xlsx
Download2
11.2 Kb
15.05.2018 10:24

อ.แม่วาง ขอส่งรายชื่อผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOPร่วมจำหน่ายสินค้าในงาน OTOP Midyear 2018

3. รายละเอียดค่าใช้จ่าย OTOP เพื่อการท่อเที่.xlsx
Download6
50.01 Kb
15.05.2018 09:52

อำเภอแม่อายส่งรายละเอียดค่าใช้จ่าย กิจกรรมที่ 1และ3 หมู่บ้าน OTOP เพืื่อการท่องเที่ยว

พฤษภาคม 13, 2018
คำรับรอคุณภาพข้อมูล-จปฐปี2561_อ.จอมทอ.docx
Download10
38.64 Kb
13.05.2018 18:47

อำเภอจอมทอง ขอส่งแบบคำรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ปี 2561

พฤษภาคม 11, 2018
แบบรายานผลิตภัณฑ์เป้าหมายโครการชุมชนท่อเที่ยว OTOP นวัติวิถี
Download17
12.48 Kb
11.05.2018 15:56

อ.สันทราย ส่งแบบรายงานผลิตภัณฑ์เป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี

ร. กข.คจ.พค61.xls
Download6
36 Kb
11.05.2018 12:53

สันทรายรายงาน กข.คจ.

รายานความก้าวหน้า ศูนย์จัดการทุนชุมชนอ.สันทราย1คร.1สัญญา.xls
Download7
20.4 Kb
11.05.2018 12:49

สันทรายส่ง1 คร. 1 สัญญา

ร.ออม พค.61สันทราย.xlsx
Download4
22.99 Kb
11.05.2018 12:41

สันทรายรายงานออมทรัพย์

ฐานข้อมูล OTOP นวัตวิถี.xlsx
Download17
15.39 Kb
11.05.2018 11:03

อ.แม่วาง ขอส่งฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

แบบรายาตามข้อสั่การนายกฯ อ.สันทราย 15 พ.ค.61.xlsx
Download1
12.29 Kb
11.05.2018 10:39

อ.สันทราย ส่งรายงานตามข้อสั่งการนายกฯเดือน พ.ค.61

รายานกอทุนแม่ฯ พค..61.xlsx
Download6
18.79 Kb
11.05.2018 10:17

สันป่าตอง ส่งรายงานกองทุนแม่ฯเดือน พค.61

SE ปี 2561 -ฮอด.xls
Download4
47 Kb
11.05.2018 09:23

อำเภอฮอด ส่งรายงาน SE เดือนพฤษภาคม 2561

พฤษภาคม 10, 2018
แบบรายานรายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายอาชี.xlsx
Download10
10.52 Kb
10.05.2018 16:44

ดอยเต่า ส่งรายชื่อ เครือข่ายอาชีพ

รายานสถาบันจัดการเินทุน หาด.xls
Download8
39.5 Kb
10.05.2018 15:55

อ.หางดง ส่งรายงานศูนย์จัดการทุนชุมชน ค่ะ

ออมทรัพย์ประจำเดือน พฤษภาคม 2561.xlsx
Download3
17.24 Kb
10.05.2018 15:46

อ.สันกำแพงส่งรายงานออมทรัพย์ฯ

ความก้าวหน้าพ.ค.61.xlsx
Download9
11.68 Kb
10.05.2018 15:42

ิิอ.สันกำแพงส่งความก้าวหน้า 1 ครัวเรือน 1 สัญญา

ผลิตภัณฑ์หมู่บ้านท่อเที่ยว นวัตวิถี.xlsx
Download10
18.7 Kb
10.05.2018 15:41

อ.แม่แตง ส่งรายชื่อผลิตภัณฑ์นวัตวิถี

รายานออมทรัพย์ พ.ค. 61.xls
Download6
40.5 Kb
10.05.2018 13:30

รายงานออมทรัพย์ อ.แม่วาง ครับ

ทะเบียน กข.คจ. 2561.doc
Download10
138.5 Kb
10.05.2018 13:04

ส่งทะเบียน รายงาน กข.คจ. แม่วาง ครับ

แบบรายาน ครม.61. พ.ค.doc.doc
Download2
41 Kb
10.05.2018 13:03

ส่งรายงาน ครม. เดือน พ.ค. ครับ

แบบรายาน SE แม่วา ปี 61 พ.ค...xls
Download4
241.5 Kb
10.05.2018 13:02

ส่งรายงาน SE แม่วางครับ

รายรานออมทรัพย์หาด พค.61.xls
Download3
67.5 Kb
10.05.2018 11:43

อ.หางดง ส่งรายงานออมทรัพย์ฯ เดือน พค.61 ค่ะ

เดือน พ.ค.61.rar
Download4
64 Kb
10.05.2018 09:13

อ.อมก๋อย ส่งรายงานกองทุนแม่ เดือน พ.ค.61

รายาน se อมก๋อย.rar
Download5
16.58 Kb
10.05.2018 09:10

อ.อมก๋อย ส่งรายงาน SE เดือน พ.ค.61

พฤษภาคม 9, 2018
รายละเอียดค่าใช้จ่าย หมู่บ้านotop เพื่อการท่อเที่ยว กิจกรรม
Download13
25.28 Kb
09.05.2018 10:41

อำเภอแม่อายส่งรายละเอียดค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 1 และ3 โครงการ หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว

พฤษภาคม 8, 2018
Otop Midyear 2018 อ.ดอยสะเก็ด.xlsx
Download3
17.98 Kb
08.05.2018 23:18

ดอยสะเก็ด ส่งรายชื่อ OTOP midyear 2018

Otop Midyear 2018 อ.แม่ริม.xlsx
Download7
15.1 Kb
08.05.2018 18:37

อ.แม่ริม ส่งรายชื่อ OTOP Midyear 2018 ค่ะ

OTOP midyear 2018 อ.หาด.xlsx
Download18
13.17 Kb
08.05.2018 17:54

อ.หางดงขอส่งรายชื่อ OTOP Midyear 2018

ส่รายชื่อ otop midyear2018 พร้าว.xls
Download13
33.5 Kb
08.05.2018 17:45

อ.พร้าว ส่งรายชื่อ ร่วมงาน OTOP midyear 2018

แบบตอบรับ D-hope อ.แม่อาย.xlsx
Download1
29.4 Kb
08.05.2018 16:57

อ.แม่อาย ส่งแบบตอบรับ 9 พ.ค. 61

otop midyear2018 ดอยหล่อ.xlsx
Download16
12.5 Kb
08.05.2018 16:21

อ.ดอยหล่อ ขอส่งรายชื่อผู้ประกอบการเข้าร่วม OTOP midyear 2018

ตอบรับ D HOPE เวที 1 อ.สะเมิ.xlsx
Download4
15.31 Kb
08.05.2018 15:24

อ.สะเมิง ส่งแบบตอบรับการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชนฯ 9 พ.ค.61

D hope แม่วา.xlsx
Download3
14.82 Kb
08.05.2018 15:05

อ.แม่วาง ส่งรายชื่อผู้เข้าประชุม D-HOPE ค่ะ

D hope เวที 1 อ.ดอยเต่า_ตอบรับประชุม.xlsx
Download10
15.32 Kb
08.05.2018 13:36

อ.ดอยเต่า ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมนวัตวิถี

otop midyear 2018-แม่ออน.xlsx
Download16
19.37 Kb
08.05.2018 11:52

อ.แม่ออน ส่งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการเข้าร่วม OTOP Midyear 2018

พ.ค.61.xlsx
Download12
20.53 Kb
08.05.2018 09:58

อ.อมก๋อย ส่งรายงาน 1 คร 1 สัญญา เดือน พ.ค.61

เดือน พ.ค.61.docx
Download1
68.18 Kb
08.05.2018 09:47

ส่งรายงานกองทุนแม่ พ.ค.61

รายานออมทรัพย์ พ.ค 61.xlsx
Download7
15.67 Kb
08.05.2018 09:42

อ.อมก๋อยส่งรายงานกลุ่มออมทรัพย์ เดือน พ.ค.61

SSG อมก๋อย ปี 2561.xlsx
Download3
16.31 Kb
08.05.2018 09:38

อ.อมก๋อย ส่งรายงานพัฒนากลุ่มออมทรัพย์ SSG

แบบตอบรับ ประชุม นวัตวิถี.xlsx
Download13
35.73 Kb
08.05.2018 09:32

สันป่าตองส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมนวัตวิถี

แบบตอบรับ.xlsx
Download3
16.07 Kb
08.05.2018 09:30

ส่งแบบตอบรับ D hope อำเภออมก๋อย ครับ

แบบประเมินโครการสัมมาชีพ.rar
Download8
124.31 Kb
08.05.2018 09:13

อำเภออมก๋อยขอส่งแบบประเมินผล โครงการสัมมาชีพ

พฤษภาคม 7, 2018
D hope เวที 1 อ.เมือเชียใหม่.xlsx
Download3
28.89 Kb
07.05.2018 17:13

ส่งแบบตอบรับ D hope เวทีที่ 1 อ.เมืองฯ ค่ะ

otop midyear 2018 อ.เชียดาว.xlsx
Download12
11.8 Kb
07.05.2018 16:12

otop midyear อ.เชียงดาว

D-HOPE แม่แจ่ม.xlsx
Download5
12.02 Kb
07.05.2018 15:17

แม่แจ่ม ส่งรายชื่อผู้อบรมฯ

ปี61รายานออมทรัพย์ พ.ค.61.xlsx
Download3
18.29 Kb
07.05.2018 15:08

แม่ออนรานงาน สัจจะ แผน ผล ออมทรัพย์ ฯ พ.ค.61

ปี 61าน กทผ นิชป้าพ.ค.61.xlsx
Download5
12.25 Kb
07.05.2018 15:07

แม่ออนรายงาน ยาเสพติด พ.ค.61

แบบตอบรับ ม.นวัฒตกรรม.docx
Download5
15.83 Kb
07.05.2018 15:06

อำเภอแม่ออนส่งแบบตอบรับ เข้าร่วมประชุมวันที่ 9 พ.ค.61

แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมฯD-HOPE.xlsx
Download5
12.17 Kb
07.05.2018 14:27

ส่งแบบตอบรับผู้เข้าร่วมประชุม Project for Community

ประชุมผู้ประกอบการชุมชน อ ไชปราการ 9 พค 2561.xlsx
Download7
28.15 Kb
07.05.2018 14:04

อ.ไชยปราการ ส่งแบบตอบรับ การประชุม 9 พ.ค.61 ครับ

D hope เวที 1.xlsx
Download8
29.05 Kb
07.05.2018 13:26

อ.พร้าว ส่งแบบตอบรับ การประชุมโอทอปนวัตวิถี วันที่ 9 พ.ค.61

D hope เวที 1 อ.หาด.xlsx
Download4
29.07 Kb
07.05.2018 13:20

อ.หางดงขอส่งรายชื่อ โครงการส่งเสริม ผปก.ชุมชน ครั้งที่ 1

อ.สะเมิ รายานออมทรัพย์ฯ เดือน พ.ค.61.rar
Download1
17.49 Kb
07.05.2018 12:41

สพอ.สะเมิง ส่งรายงานออมทรัพย์ฯ เดือน พ.ค.2561 ครับ

แบบตอบ ประชุมผู้ประกอบการชุมชน อ ฮอด 9 พค 2561.docx
Download5
12.5 Kb
07.05.2018 12:20

อำเภอฮอดส่งแบบตอบรับการประชุมส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชน

รายานออมทรัพย์ พ.ค.61.xlsx
Download2
40.96 Kb
07.05.2018 12:09

อ.ดอยสะเก็ดรายงานออมทรัพย์ (พฤษภาคม 2561)

OTOP midyearอ.สารภี 2018.xlsx
Download5
13.27 Kb
07.05.2018 11:28

อ.สารภีส่งรายชื่อโอทอปมิดเยียร์2018ค่ะ

แบบตอบรับ9พค.61.xlsx
Download5
14.83 Kb
07.05.2018 11:25

อ.สารภีส่งแบบตอบรับประชุมผู้ประกอบการวันที่9พค.61ค่ะ

61 ผลานเด่น เจ้าหน้าที่ พช. ขับเคลื่อนศูนย์ฯ.pdf
Download12
525.08 Kb
07.05.2018 10:32

อ.สันป่าตอง ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ขับเคลื่อนงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

61 ผลานเด่น ศูนย์จัดการกอทุนชุมชนบ้านสันกอเก็ต.pdf
Download37
434.33 Kb
07.05.2018 10:32

อ.สันป่าตอง ส่งผลงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านสันกอเก็ต

otop Midyear 2018.xlsx
Download9
20.03 Kb
07.05.2018 10:22

สันป่าตอง ส่งรายชื่อผู้ร่วมงานOTOP Midyear 2018

แบบตอบรับ otop นวัติวิถี อ.ฝา.xls
Download8
64.5 Kb
07.05.2018 10:19

อ.ฝาง ส่งแบบตอบรับ OTOP นวัติวิถี

พฤษภาคม 4, 2018
ศูนย์จัดการกทุนชุมชนดีเด่น 61.docx
Download8
3.77 Mb
04.05.2018 18:22

อำเภอสารภีส่งเชิดชูเียรติศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

Otop Midyear 61.xlsx
Download12
11.21 Kb
04.05.2018 17:11

อ.แม่แตง ส่งรายชื่อ OTOP Midyear 61 เจ้าคะ

ส่วนที่ 2 อำเภอแม่แจ่ม.rar
Download8
12.78 Mb
04.05.2018 16:19

อำเภอแม่แจ่ม ส่งแบบประเมินสัมมาชีพชุมชน ส่วนที่ 2

ออมทรัพยฯ เดือนพฤษภาคม 2561.xlsx
Download3
15.67 Kb
04.05.2018 15:34

อ.ฝางส่งรายงานออมทรัพย์เดือนพฤษภาคม 2561

บันทึกอค์ความรู้ KM อ.ดอยหล่อ.rar
Download1
586.04 Kb
04.05.2018 13:15

อำเภอดอยหล่อส่งแบบบันทึกองค์ความรู้ฯ KM ของเจ้าหน้าที่ 4 คน/เรื่อง และของ สน. 1 เรื่อง ครับ

แบบสรุปประเมินสัมมาชีีพ.rar
Download5
1.58 Mb
04.05.2018 11:23

อำเภอฝางขอส่งแบบประเมินผลการดำเนินงานโครงการสัมมาชีพ พร้อมภาพกิจกรรมค่ะ

พฤษภาคม 3, 2018
แบบประเมินผลโครการสัมมาชีพชุมชนอำเภอกัลยาณิวัฒนา.rar
Download18
1.19 Mb
03.05.2018 16:23

อำเภอกัลยาณิวัฒนา ขอส่งแบบประเมินผลการดำเนินงานโครงการสัมมาชีพ ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2 พร้อมภาพกิจกรรมค่ะ

OTOP Midyear 2018แม่แจ่ม.xlsx
Download8
11.89 Kb
03.05.2018 09:15

อำเภอแม่แจ่มส่งรายชื่อผู้ประกอบการร่วมงาน OTOP Midyear2018

พฤษภาคม 2, 2018
แบบรายานศูนย์จัดการกอทุนชุมชน ปี 61 ม.1 ท่าศาลา.xlsx
Download24
50.52 Kb
02.05.2018 17:35

อ.เมือง ส่งรายงาน 1 คร.1สัญญา

รายานกอทุนแม่ 15 เม.ย. 61.xlsx
Download6
13.36 Kb
02.05.2018 09:30

อ.จอมทอง ส่งรายงานกองทุนแม่ฯ เม.ย.

พฤษภาคม 1, 2018
รับรอคุณภาพข้อมูล จปฐ. 2561.pdf
Download34
3.81 Mb
01.05.2018 16:29

อำเภอสะเมิง ส่งคำรับรองคุณภาพ จปฐ. ปี 2561 ระดับ อปท. และระดับอำเภอ

สรุปประเมินขยายผลครัวเรือนสัมมาชีพ.docx
Download11
39.8 Kb
01.05.2018 15:43

อำเภอจอมทอง ขอส่งรายงานโครงการขยายผลการสร้างครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน

สรุปประเมินสร้าครัวเรือนสัมมาชีพบ้านให.docx
Download12
39.24 Kb
01.05.2018 15:28

อำเภอจอมทอง ขอส่งรายงานสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน

แบบสรุปเตรียมทีมวิทยากรบ้านใหม่.docx
Download9
24.77 Kb
01.05.2018 15:12

อำเภอจอมทอง ขอส่งรายงาน โครงการเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน (หมู่บ้านใหม่)

รายานบริหารจัดการหนี้ 1 คร. 1 สัญญา.xls
Download8
61.5 Kb
01.05.2018 15:09

จอมทอง ขอส่งรายงาน 1 คร. 1สัญญา เดือน เมษายน 2561

SE อำเภอจอมทอ .xls
Download7
50 Kb
01.05.2018 14:32

จอมทอง ขอส่งรายงาน SE เดือน เมษายน 2561 ค่ะ

รายานผล เมษายน 2561.xls
Download6
48 Kb
01.05.2018 14:04

จอมทอง ขอส่งรายงานออมทรัพย์ฯ เดือน เม.ย.2561

เม.ย. 61.xlsx
Download3
10.93 Kb
01.05.2018 13:23

อำเภอจอมทอง ขอส่งแบบรายงานยอดจำหน่ายประชารัฐ สุขใจ SHOP เดือนเมษายน 2561 ค่ะ

เม.ย.61.xlsx
Download11
20.49 Kb
01.05.2018 12:36

อำเภออมก๋อย ส่งรายงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน เดือน เม.ย.61

รายาน se อมก๋อย.xlsx
Download6
21.4 Kb
01.05.2018 12:20

อำเภออมก๋อยส่งรายงาน SE เดือน เม.ย.61

เดือน เม.ย.61.docx
Download2
23.66 Kb
01.05.2018 12:15

อำเภออมก๋อย ส่งรายงานกองทุนแม่ฯ เดือน เม.ย.61

รายานออมทรัพย์ เม.ย.61.xlsx
Download3
15.65 Kb
01.05.2018 12:11

อำเภออมก๋อย ส่งรายงานออมทรัพย์ เดือน เม.ย.61

รายชื่อผู้จัดเก็บและบันทึกดีเด่น_สันกำแพ.xlsx
Download3
10.76 Kb
01.05.2018 10:09

อ.สันกำแพง ขอส่งรายงานผู้จัดเก็บ บันทึก ดีเด่น

KM เวียแห.rar
Download13
1.2 Mb
01.05.2018 08:39

อ.เวียงแหง ขอส่ง KM ประจำปี 2561

เมษายน 30, 2018
อ.สะเมิ รายานออมทรัพย์ เม.ย. 2561.xls
Download6
46.5 Kb
30.04.2018 15:58

สพอ.สะเมิง ส่งรายงานออมทรัพย์ฯ เดือน เม.ย.2561 ครับ

รายชื่อผู้ร่วมานอินทขิล.xls
Download10
32 Kb
30.04.2018 14:33

อ.หางดงส่งรายชื่อผู้ร่วมงานอินทขิล

OTOP ใส่ขันดอก 61.xlsx
Download3
11.31 Kb
30.04.2018 14:26

แม่แตง ส่งรายชื่อผปก. OTOP ขันดอกอินทขิล

OTOP Midyear 2018.xlsx
Download7
10.96 Kb
30.04.2018 11:59

ฮอดส่งรายชื่อ ผปก.ร่วมงาน OTOP Midyear 2018

แบบตอบรับเข้าร่วม.xlsx
Download4
10.99 Kb
30.04.2018 09:37

อำเภอกัลยาณิวัฒนาส่งรายชื่อผู้ประสงค์เข้าร่วมและแสดงสินค้าในงาน OTOP Midyear 2018

รายชื่อผู้จัดเก็บผู้บันทึกข้อมูลจปฐ.ดีเด่น 61.xlsx
Download5
10.7 Kb
30.04.2018 09:27

อำเภออมก๋อย แจ้งรายชื่อ ผู้จัดเก็บ จปฐ. ผู้บันทึก จปฐ. และ อปท ดีเด่น ปี 2561

สรุป ประเมินสัมมาชีพฯฮอด.rar
Download20
36.03 Mb
30.04.2018 06:41

อ.ฮอด ส่งแบบประเมิน/แบบสรุปโครงการสัมมาชีพฯ จำนวน 3 โครงการฯ ครับ

เมษายน 29, 2018
การจัดการความรู้ km อ.สะเมิ.rar
Download3
910.84 Kb
29.04.2018 17:23

อำเภอสะเมิง ส่งบันทึกจัดการความรู้ (KM)

เมษายน 27, 2018
แจ้รายชื่อร่วมจำหน่ายฯ านอินทขิล ปี 2561.xlsx
Download6
10.32 Kb
27.04.2018 16:03

อ.แม่วาง ขอส่งรายชื่อผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ประสงค์เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในงานอินทขีล

โอทอปไปอินทขิล.xlsx
Download22
10.75 Kb
27.04.2018 13:25

อำเภอสารภีส่งรายชื่อ โอทอปร่วมงานอินทขิลค่ะ

ศูนย์จัดการทุนชุมชนอ.เชียดาว 1คร.1สัญญา.xlsx
Download17
16.02 Kb
27.04.2018 12:26

อ.เชียงดาว ส่ง 1ครัวเรือน 1สัยญา

รายานออมทรัพย์เดือน เมษายน .61.xlsx
Download5
15.61 Kb
27.04.2018 09:54

อ.เชียงดาว ส่งรายงานกลุ่มออมทรัพย์ประจำเดือน เมษายน 2561

เมษายน 26, 2018
km อำเภอแม่อาย 2561.rar
Download9
1.25 Mb
26.04.2018 20:37

อำเภอแม่อาย ส่ง KM 2561

KM อำเภอฝา 2561.rar
Download4
383.09 Kb
26.04.2018 16:22

อำเภอฝาง ส่ง Km 2561

อ.เมือรายานออมทรัพย์ เมย.61.xls
Download3
468 Kb
26.04.2018 15:12

อ.เมืองรายงานกลุ่มออมทรัพย์

ชื่อประธานเครือข่ายกลุ่มออทรัพย์ฯdocx.docx
Download7
10.65 Kb
26.04.2018 14:10

ส่งชื่อประธานฯ ให้คุณหมูแดง ครับ

อ.แม่แตประเมินเตรียมความพร้อมวิทยากรสัมมาชีพ.docx
Download13
33.94 Kb
26.04.2018 12:56

อ.แม่แตงส่งประเมินเตรียมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน

กข.คจ.วด เม.ย.61 อ.สันกำแพ.xlsx
Download8
24.31 Kb
26.04.2018 09:14

อ.สันกำแพงส่งรายงานกข.คจ.งวดเม.ย.ๅ61ให้ผช.หมูแดง

เมษายน 25, 2018
ประเมินสัมมาชีพอำเภอแม่วา.rar
Download10
9.88 Mb
25.04.2018 18:04

อ.แม่วาง ส่งแบบประเมินสัมมาชีพ ให้พี่เสาวภาคย์ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ ค่ะ

ประเมิน.rar
Download18
60.89 Kb
25.04.2018 18:00

อำเภอสันป่าตองส่งแบบประเมินโครงการสัมมาชีพชุมชน 3 โครงการค่ะ

จัดเก็บ บันทึกดีเด่น อำเภอฝา ปี 2561.xlsx
Download6
10.91 Kb
25.04.2018 15:19

อำเภอฝาง ส่งรายชื่อ ผู้จัดเก็บและบันทึก ดีเด่นปี 2561

เมษายน 24, 2018
รายาน SE-61 กัลยาณิวัฒนา.xls
Download6
55 Kb
24.04.2018 16:54

อ.กัลยา ส่งรายงาน SE เดือน เม.ย

รายานความก้าวหน้ากทบ.แม่วา เม.ย. 61.xls
Download6
211.5 Kb
24.04.2018 12:30

อ.แม่วาง ขอส่งรายงานความก้าวหน้า เดือน เม.ย.61 ค่ะ

ใช้พื้นที่ไปแล้ว: 95.13 Mb


กดอัพโหลดไฟล์
ที่อยู่ไฟล์ที่จะอัพโหลด
รายละเอียดไฟล์

พัฒนาระบบ โดยทีมไอที พช.เชียงใหม่