ชื่อไฟล์ Order
จำนวนที่ดาวน์โหลด Order
ขนาด Order
อัพโหลดเมื่อ Order
รายละเอียดไฟล์
กันยายน 25, 2017
ยืนยันสัมมาชีพปี 61 อ.เมือเชียใหม่.xlsx
Download1
13.35 Kb
25.09.2017 16:21

อ.เมือง ส่งข้อมูลยืนยันสัมมาชีพ ปี 61

อ.เมือ ส่แบบสำรวจข้อมูลธุริกจ.xlsx
Download0
11.86 Kb
25.09.2017 15:31

อ.เมือง ส่งแบบสำรวจข้อมูลธุรกิจชุมชน

เป้าหมายสัมมาชีพ กัลยาณิฯ61.xlsx
Download2
12.54 Kb
25.09.2017 15:11

อ.กัลยาณิฯส่งเป้าหมายสัมมาชีพ 61

ยอด ก.ย.2560.xls
Download0
32.5 Kb
25.09.2017 14:16

่แม่แจ่ม ขอส่งรายงานยอดการจำหน่ายสินค้า OTOP ประจำเดือนกันยายน 2560

พื้นที่สัมมาชีพ 2561 อำเภอแม่แจ่ม.xlsx
Download4
12.02 Kb
25.09.2017 13:57

อำเภอแม่แจ่ม ส่ง พื้นที่เป้าหมายสัมมาชีพ ปี 2561

พื้นที่เป้าหมายสัมมาชีพ ปี 2561.xlsx
Download4
12.57 Kb
25.09.2017 11:53

สะเมิงส่งพื้นที่เป้าหมายสัมมาชีพ ปี 61

เป้าหมายสร้าสัมมาชีพชุมชนอ.ดอยเต่าปี2561.xlsx
Download8
12.79 Kb
25.09.2017 10:09

อ.ดอยเต่า ส่งเป้าหมายสัมมาชีพฯปี2561

แบบสำรวจข้อมูลธุรกิจชุมชน ล่าสุด.docx
Download2
15.22 Kb
25.09.2017 09:16

อ.ดอยเต่า ส่งแบบสำรวจข้อมูลธุรกิจชุมชน

เป้าหมายสัมมาชีพ ปี61 สันกำแพ.xlsx
Download8
13.88 Kb
25.09.2017 08:37

สันกำแพงยืนยันพื้นที่เป้าหมายสัมมาชีพ 61 ค่ะ

แบบสำรวจข้อมูลธุรกิจชุมชนสันกำแพ.docx
Download3
18.28 Kb
25.09.2017 08:27

สันกำแพงส่งแบบสำรวจข้อมูลธุรกิจชุมชนค่ะ

กันยายน 22, 2017
ยืนยันสัมมาชีพปี 61.xlsx
Download5
13.92 Kb
22.09.2017 17:48

อำเภอสันทรายขอส่งเอกสารทบทวนเป้าหมายสัมมาชีพปี 2561

พื้นที่ปรับใหม่.xlsx
Download6
15.32 Kb
22.09.2017 15:55

อำเภอสันป่าตองส่งทบทวนพื้นที่เป้าหมายโครงการสร้างสัมมาชีพ ปี 2561

พื้นที่เป้าหมายสัมมาชีพ ปี 2561 อ.หาด.xlsx
Download5
13.89 Kb
22.09.2017 15:24

อ.หางดง ส่งหมู่บ้านสัมมาชีพ ปี 2561

ฐานข้อมูลหมู่บ้านสัมมาชีพปี 61 .xlsx
Download1
13.49 Kb
22.09.2017 14:36

อำเภอดอยหล่อส่งแบบทบทวนเป้าหมายหมู่บ้านสัมมาชีพปี 61

เป้าสัมมาชีพปี 61-แม่อาย-NEW-แก้ไข.xls
Download6
238.5 Kb
22.09.2017 13:58

สพอ.แม่อาย ทบทวนพื้นที่เป้าหมายโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน ปี 61 แก้ไขล่าสุดเจ้า

แบบรายานการลาขอข้าราชการและลูกจ้าประจำ อ.หาด 2560.docx
Download4
15.82 Kb
22.09.2017 13:22

อ.หางดง ส่งรายงานวันลา

แบบสำรวจข้อมูลธุรกิจชุมชน อำเภอจอมทอ.docx
Download5
15.28 Kb
22.09.2017 11:40

อ.จอมทอง ส่งแบบสำรวจข้อมูลธุรกิจชุมชน

แบบสำรวจข้อมูลธุรกิจชุมชน อำเภอดอยหล่อ.docx
Download4
14.97 Kb
22.09.2017 11:24

อำเภอดอยหล่อส่งแบบสำรวจข้อมูลธุรกิจชุมชน

ฐานสัมมาชีพจอมทอ61.xlsx
Download8
13.92 Kb
22.09.2017 10:24

อำเภอจอมทองส่งรายชื่อพื้นที่เป้าหมายสัมมาชีพ 2561 ให้มนทิราค่ะ และส่งทางออีเมล์ แล้วอีกช่องทางหนึ่ง

ตรวจสอบข้อมูลหมู่บ้านสัมมาชีพ แม่วา ปี61.xlsx
Download2
12.97 Kb
22.09.2017 09:36

อ.แม่วาง ส่งรายชื่อตรวจสอบทะเบียนพื้นที่เป้าหมาย สัมมาชีพ ปี2561 ให้ มลทิรา ค่ะ

กันยายน 21, 2017
แบบสำรวจข้อมูลธุรกิจชุมชนอ.ดอยสะเก็ด.docx
Download4
15.11 Kb
21.09.2017 21:41

อ.ดอยสะเก็ดรายงานการสำรวจข้อมูลธุรกิจชุมชน

เป้าสัมมาชีพปี 61-แม่อาย-NEW.xls
Download4
238.5 Kb
21.09.2017 16:37

สพอ.แม่อาย ส่งทบทวนพื้นที่เป้าหมายโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน ปี 2561 เจ้า

แบบรายานระดับอำเภอ ทุกวันพฤหัสบดี วดวันที่ 21 ก.ย.60.xlsx
Download2
12.79 Kb
21.09.2017 15:39

อ.เมืองเชียงใหม่ รายงาน Way of life งวดวันที่ 21 กันยายน 60

ข้อมูลธุรกิจชุมชน อ.หาด.docx
Download2
18.02 Kb
21.09.2017 15:35

อ.หางดง ส่งข้อมูลธุรกิจชุมชน

รายาน กข.คจ. 1 กันยายน 60 อ.แม่ริม วด 2.xlsx
Download3
13.72 Kb
21.09.2017 15:29

อ.แม่ริม รายงานกข.คจ.งวด 2 ก.ย.60

แบบสำรวจข้อมูลธุรกิจชุมชนอ.แม่แจ่ม.docx
Download7
18.11 Kb
21.09.2017 15:23

อ.แม่แจ่ม ส่งข้อมูลธุรกิจชุมชน

กลุ่มสัมมาชีพจอมทอ.docx
Download10
932.99 Kb
21.09.2017 15:22

อำเภอจอมทอง สั่งสรุป สัมมาชีพยั่งยืน

อ.สะเมิ สัมมาชีพยั่ยืน.docx
Download9
39.12 Kb
21.09.2017 15:12

สพอ.สะเมิง ส่งรายงานสัมมาชีพยั่งยืน ให้พี่มน ครับ

แบบรายานผลการดำเนินโครการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทา
Download3
257.89 Kb
21.09.2017 15:09

อ.เมือง ส่งรายงานดอกไม้จันทน์ งวดวันที่ 21 ก.ย.60

แบบสำรวจข้อมูลธุรกิจชุมชนอ.พร้าว.docx
Download6
18 Kb
21.09.2017 15:00

อ.พร้าวส่งรายงานข้อมูลธุรกิจชุมชน

แบบสำรวจข้อมูลธุรกิจชุมชนอ.แม่ริม.docx
Download2
18.34 Kb
21.09.2017 14:38

อ.แม่ริมรายงานข้อมูลธุรกิจชุมชนค่ะ

แบบรายานความก้าวหน้าการบริหารจัดการหนี้ ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1
Download6
14.62 Kb
21.09.2017 13:15

อ.สารภี ส่งรายงานความก้าวหน้า 1 ครัวเรือน 1 สัญญา ค่ะ

แบบสำรวจข้อมูลธุรกิจชุมชน.docx
Download2
15.59 Kb
21.09.2017 13:07

อ.ฮอดส่งรายงานธุรกิจชุมชนออมทรัพย์ฯ

Way of life -SEP2 -แม่อาย-21-ก.ย.xls
Download3
38.5 Kb
21.09.2017 11:46

สพอ.แม่อาย รายงาน Way of life

อ.สารภีWay of life SEP2 21ก.ย.60.xlsx
Download2
12.71 Kb
21.09.2017 10:55

อ.สารภีรายงาน Way of life งวด 21 ก.ย. 60

กันยายน 20, 2017
แบบรายานการจัดทำดอกไม้จันทน์_๒๐ก.ย.docx
Download2
18.23 Kb
20.09.2017 23:50

อ.กัลยาฯ ส่งรายงานการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 20 ก.ย.2560

แบบรายานความก้าวหน้าการบริหารจัดการหนี้ ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1
Download6
14.61 Kb
20.09.2017 17:57

อ.แม่แตง ส่งรายงานให้หมูแดง 1 คร.

รายาน กทบ.เดือนกย.อ.สารภี.rar
Download0
31.25 Kb
20.09.2017 17:49

อ.สารภี ส่งรายงาน กทบ.ค่ะ

ข้อมูลกลุ่มอาชีพ.docx
Download11
25.1 Kb
20.09.2017 16:33

ดอยหล่อขอส่งการพัฒนาศักยภาพสัมมาชีพสู้ความยั่งยืนให้พี่มณคะ

เอกสารสรุปผลกลุ่มอาชีพยุทธ1.docx
Download16
1.2 Mb
20.09.2017 15:57

อำเภอแม่ออนส่งสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพสัมมาชีพชุมชนสู่ความยั่งยืน

รายานถาบันฯ วด 2 อ.หาด.xlsx
Download7
11.82 Kb
20.09.2017 14:03

อ.หางดง ฝากให้พี่หมูแดง รายงานสถาบันฯ งวด2

เดือนก.ค.60.docx
Download6
16.87 Kb
20.09.2017 13:45

อ.อมก๋อยขอส่งแบบรายงานผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน

แบบรายานการใช้ประโยชน์จากกอทุนชุมชนขอ.docx
Download3
19.02 Kb
20.09.2017 13:42

อ.อมก๋อยขอส่งแบบรายงานการใช้ประโยชน์จากกองทุนชุมชน

รายานความก้าวหน้ากทบ.แม่วา ก.ย. 60.xls
Download2
205.5 Kb
20.09.2017 12:20

อ.แม่วาง ขอส่งรายงานความก้าวหน้า กทบ.เดือน ก.ย.60 ค่ะ

แบบรายานการใช้ประโยชน์กอทุนชุมชน อ.เมือ วดวันที่ 10 กันยายน
Download4
36.5 Kb
20.09.2017 11:18

อ.เมือง ส่งรายงานการใช้ประโยชน์กองทุนชุมชน งวดเดือนกันยายน 60

ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภาคีการพัฒนา ดอยหล่อ กันยายน.do
Download2
14.7 Kb
20.09.2017 10:39

อำเภอดอยหล่อ ขอส่งรายงานข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภาคีการพัฒนาในการขับเคลื่อนวาระกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2560 (CDD Agenda 2017)

ออมทรัพย์ฯ กย.60.xlsx
Download4
15.58 Kb
20.09.2017 10:34

เชียงดาว ส่งรายงานออมทรัพย์ฯ เดือนกันยายน 60

กันยายน 19, 2017
รายาน ประจำเดือน กันยายน.60.xlsx
Download3
19.57 Kb
19.09.2017 20:36

อ.แม่แตง ส่งรายงานกองทุนแม่ประจำเดือน กันยายน 60

ผลการพัฒนาประสิทธิภาพ กข.คจ. รอบ ๒.xlsx
Download2
28.3 Kb
19.09.2017 17:07

เชียงดาว ส่งรายงานผลการพัฒนาประสิทธิภาพ กข.คจ.รอบ ๒

รายานการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์20 ก.ย.60.doc
Download1
45 Kb
19.09.2017 17:00

อ.ไชยปราการส่งรายงานดอกไม้จันทน์(20 ก.ย.2560)

กข.คจ. พร้าว ครั้ที่ 2.rar
Download3
42.32 Kb
19.09.2017 15:14

อ.พร้าวรายงาน กข.คจ. ครั้งที่ 2

รายานออมทรัพย์สคก.ย. 60.xls
Download5
41.5 Kb
19.09.2017 15:07

อ.แม่ริม รายงานออมทรัพย์ เดือน ก.ย. 60

way of life ดอยหล่อ.xls
Download12
84.5 Kb
19.09.2017 14:22

รายงาน Way of life อำเภอดอยหล่อ

รายาน กข.คจ.สันทราย 19 กย.60.rar
Download3
15.37 Kb
19.09.2017 13:31

ส่งรายงาน กข.คจ.สันทราย 19 กันยายน2560

โครการพัฒนาศักยภาพสัมมาชีพชุมชนสู่ความยั่ยืน ระดับอำเภอ.docx
Download16
2.54 Mb
19.09.2017 12:23

อำเภอสันทรายขอส่งสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพสัมมาชีพชุมชนสู่ความยั่งยืน

รายานประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ล่าสุด ปี 60.doc
Download4
44.5 Kb
19.09.2017 12:07

อ.ดอยเต่า ส่งรายงานประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

way of life สะเมิ21 กย..xls
Download4
84 Kb
19.09.2017 10:11

สะเมิงรายงานWay of life กย.60

แบบรายานการจัดทำดอกไม้จันทน์ 20กย.60.doc
Download2
1.41 Mb
19.09.2017 10:11

สะเมิงรายงานดอกไม้จันทน์ กย.60

กันยายน 18, 2017
สรุปลทะเบียน OTOP.xlsx
Download5
13.38 Kb
18.09.2017 15:37

อำเภอแม่อายส่งรายงานสรุปจำนวนผลิตภัณฑ์และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ลงทะเบียน 2559-2560

ชม0019.3-ว37585 ลว18กย60.pdf
Download3
710.31 Kb
18.09.2017 15:36

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการจัดแสดงและจำหน่ายตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้ม ต้นแบบ

รายานการใช้ประโยชน์กอทุน ครั้ที่ 2.xlsx
Download4
12.98 Kb
18.09.2017 13:27

รายงานการใช้ประโยชน์กองทุนชุมชนอำเภอฝาง

สิ่ที่ส่มาด้วย 4แบบรายานการใช้ประโยชน์.xls
Download6
24.5 Kb
18.09.2017 13:16

อ.แม่แตงรายการใช้ประโยชน์กองทุนชุมชน

การใช้ประโยชน์จากกอทุนชุมชนดอยสะเก็ด.xls
Download2
27 Kb
18.09.2017 11:55

ดอยสะเก็ดส่งกองทุนชุมชน

รายานกอทุนชุมชนหนุนเสริมอาชีพครัวเรือน อำเภอแม่แจ่ม ปี 2560
Download5
31 Kb
18.09.2017 11:34

อำเภอแม่แจ่ม ส่งรายงานกองทุนชุมชนรอบ 2

Download5
143.52 Kb
18.09.2017 11:01

อ.ฮอดส่งรายงานกข.คจ.งวด 20 ก.ย.ุ60

ดอยเต่ารายานผลการดำเนินาน กทบ. ก.ย.60.doc
Download2
67.5 Kb
18.09.2017 10:13

รายงานผลการดำเนินงาน กทบ. เดือน กันยายน 2560 จาก อ.ดอยเต่า

กันยายน 16, 2017
แบบรายานผลฯ ก.ย. -.docx
Download1
117.64 Kb
16.09.2017 10:57

อ.แม่วาง ขอส่งรายงานยอดการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เดือน ก.ย. 60

รายานยอดจำหน่าย OTOP เดือน ก.ย. 60.xls
Download3
54.5 Kb
16.09.2017 10:56

อ.แม่วาง ขอส่งรายงานยอดจำหน่ายสินค้า OTOP เดือน ก.ย. 60

กันยายน 15, 2017
สรุปจำนวนผลิตภัณฑ์และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ลทะเบียน ป
Download6
29 Kb
15.09.2017 19:40

อำเภอฝาง ส่งรายงานสรุปยอดลงทะเบียน OTOP 59-60 ฉบับแก้ไข

สรุปจำนวนผลิตภัณฑ์และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ลทะเบียน ป
Download2
28.5 Kb
15.09.2017 16:51

อำเภอฝาง ส่งรายงาน สรุปลงทะเบียน OTOP ปี 2559 - 2560

แบบรายานระดับอำเภอ ทุกวันพฤหัสบดี วดวันที่ 14 ก.ย.60.xlsx
Download4
12.74 Kb
15.09.2017 15:00

อ.เมืองเชียงใหม่ ส่งรายงาน Way of life งวดวันที่ 14 กันยายน 2560 ให้น้องมนเจ้า

ศพพ.1-4 2560.xlsx
Download6
54.2 Kb
15.09.2017 14:57

ส่งไฟล์ผิดค่ะ เป็นอันนี้นะคะ ศกพ 1-4 อำเภอจอมทอง

ศพพ.1-4 อ.จอมทอ 2560.xls
Download4
105 Kb
15.09.2017 14:53

(แก้ไข)อำเภอจอมทองส่ง ศพพ.1-4 อีกครั้งค่ะ

แบบประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพีย บ้านเหมือกุ อ.หาด.rar
Download5
6.08 Mb
15.09.2017 14:13

อ.หางดง ส่งแบบประเมินหมู่บ้านเหมืองกุง หื้อน้องมลตวยเจ้า

แบบรายานการจัดทำดอกไม้จันทน์ 15 กันยายน 60.doc
Download2
109 Kb
15.09.2017 13:35

อ.หางดง ส่งรายงานดอกไม้จันทน์ฯ 15 ก.ย. 60

สพพ.60 กัลยาณิวัฒนา.rar
Download8
201.71 Kb
15.09.2017 09:53

อ.กัลยาณิฯส่งประเมิน ศพพ.ให้คุณมลฑิรา

กันยายน 14, 2017
รายานการทำดอกไม้จันทน์ -14 กย60-จอมทอ3.doc
Download1
617 Kb
14.09.2017 17:16

อ.จอมทอง ขอส่งรายงานการทำดอกไม้จันทน์

รายานดอกไม้จันทน์ 14 ก.ย. 60.docx
Download1
19.25 Kb
14.09.2017 15:47

อ.แม่แตงรายงานดอกไม้จันทน์ 14 ก.ย. 60

ศพพ.rar
Download11
171.28 Kb
14.09.2017 12:45

อำเภอสันป่าตองส่งเอกสารเชิงประจักษ์หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2560

14กยร.ใช้ประโยชน์จากกอทุน ครสัมาสันทราย.xls
Download12
22.5 Kb
14.09.2017 11:31

สันทรายส่งรายงานการใช้ประโยชน์จากกองทุนชุมชนฯ

ศพพ. อ.ดอยหล่อ.rar
Download6
99.81 Kb
14.09.2017 11:06

อำเภอดอยหล่อส่งเอกสารหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 60

รายานกอทุนแม่ก.ย..60..แม่อาย.docx
Download1
24.6 Kb
14.09.2017 10:42

อ.แม่อายส่งรายงานกองทุนแม่ฯก.ย. 2560

1. แบบรายานผล ศพพ 1-4 บ้านแม่หอย.xlsx
Download10
45.86 Kb
14.09.2017 10:16

อำเภอจอมทองส่งรายงาน ศกพ. 1-4

ศกพอเพีย บ้านเหมือกุ อ.หาด.rar
Download10
2.44 Mb
14.09.2017 10:01

อ.หางดง ขอส่ง รายงานศก.พอดพียงต้นแบบปี 60

แบบรายานการจัดทำดอกไม้จันทน์ 14กย.60.doc
Download1
767.5 Kb
14.09.2017 08:06

สะเมิงรายงานดอกไม้จันทน์

กันยายน 13, 2017
แบบรายานข้อมูลชาวนาที่ปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมือ.docx
Download2
16.01 Kb
13.09.2017 16:28

สพอ.แม่อาย ส่งรายงานข้อมูลชาวนาปลูกข้าวพันธ์ุพื้นเมืองให้พี่ตุ้ม สุดใจ เจ้า

รายานกอทุนแม่ขอแผ่นดินเดือนกันยายน2560.xls
Download1
68.5 Kb
13.09.2017 16:24

อำเภอหางดงขอส่งรายงานกองทุนแม่ค่ะ

ศพพ.1 ศพพ.2 ศพพ 3 และ ศพพ.4 ปี ๖๐.xls
Download7
113 Kb
13.09.2017 16:20

อ.เชียงดาวส่งรายงาน ศพพ.๑-๔

แบบตอบรับอบรมประชารัฐ.pdf
Download3
186.17 Kb
13.09.2017 15:33

อ.จอมทอง ขอส่งแบบตอบรับอบรมบริหารร้านประชารัฐ

รายานการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ อ.พร้าว วันที่ 13 ก.ย.. 60.doc
Download1
55 Kb
13.09.2017 14:42

อ.พร้าว รายงานจำนวนดอกไม้จันทน์ฯ ณ 13 ก.ย. 60

รายาน ก.ย. กอทุนแม่ 60. docx.docx
Download4
15.3 Kb
13.09.2017 14:15

ส่งแบบรายงาน กองทุนแม่ อ.แม่วาง ครับ

รายานออมทรัพย์ ก.ย. 2560.xls
Download4
40.5 Kb
13.09.2017 14:14

อ.แม่วาง ส่งแบบรายงานกลุ่มออมทรัพย์ ฯ ครับ

ศพพ.1-4ปี 2560.xls
Download5
93 Kb
13.09.2017 13:42

อ.หางดง ขอส่ง ศพพ.1-4 ปี 60

ทะเบียนข้อมูลสถาบันฯสะลว.xlsx
Download7
89.74 Kb
13.09.2017 11:12

อ.แม่ริมส่งหลักฐานตัวชี้วัด 1 คร. 1 สัญญา

กันยายน 12, 2017
อำเภอจำแนกสถานะครัวเรือนยากจน-2560_อ.กัลยาฯ.xls
Download5
89.5 Kb
12.09.2017 20:13

อ.กัลยาฯ ส่งจำแนกสถานะครัวเรือนยากจน 2560

ยากจน ปี 60 ล่าสุด.xlsx
Download8
55.78 Kb
12.09.2017 16:06

สพอ.สันทราย ส่ง แบบ 3 ยากจน ปี 60

รายชื่อตกเกณฑ์ ปี 60.xls
Download4
79.5 Kb
12.09.2017 16:01

อ.สันทราย ส่ง คร.ยากจน แบบ 3

แบบรายาน 2-3.xls
Download9
44 Kb
12.09.2017 15:56

อ.แม่ริม รายงานครัวเรือนยากจน แบบ 2-3

แบบรายานการใช้ประโยชน์กอทุนชุมชน วด 2.xlsx
Download6
9.16 Kb
12.09.2017 14:07

อำเภอแม่ออนรายงานการใช้ประโยชน์กองทุนชุมชนงวด 2

รายาน.xlsx
Download5
13.12 Kb
12.09.2017 13:53

อำเภอสันป่าตองรายงานกองทุนชุมชน

แบบสรุปครรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์.xlsx
Download6
14.85 Kb
12.09.2017 13:49

อำเภอแม่ออนขอส่งแบบสรุปแบบ2 แบบ3

จำแนกครัวเรือนตกเกรฑ์รายได้-แม่อาย-60-แบบ1-2-3.xls
Download10
228 Kb
12.09.2017 13:47

สพอ.แม่อาย ส่งรายงานจำแนกครัวเรือนยากจน แบบ 2-3

อ.สะเมิ แบบรายานการใช้ประโยชน์ ครั้ที่ 2.xls
Download3
39 Kb
12.09.2017 13:27

สพอ.สะเมิง ส่งรายงานการใช้ประโยชน์จากกองทุนชุมชนของครัวเรือนสัมมาชีพ ครั้งที่ 2

สรุปจำนวนผลิตภัณฑ์และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ลทะเบียน ป
Download3
167.66 Kb
12.09.2017 13:09

อำเภอสะเมิงส่งสรุปจำนวนผลิตภัณฑ์และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ลงทะเบียน ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐

สัมมาชีพ.rar
Download8
1.22 Mb
12.09.2017 13:08

อำเภออมก๋อยขอส่งสำเนาคำสั่งคณะทำงานจัดการกองทุนชุมชนใน ม.ศก.พพ

อ.สะเมิ รายานการจัดตั้กลุ่มออมทรัพย์ฯจัดตั้ใหม่.xls
Download4
45.5 Kb
12.09.2017 12:43

สพอ.สะเมิง รายงานกลุ่มออมทรัพย์จัดตั้งใหม่ ครับ

อ.สะเมิ รายานออมทรัพย์ ก.ย. 2560.xls
Download5
45.5 Kb
12.09.2017 12:41

สพอ.สะเมิง ส่งรายงาน ออมทรัพย์ เดือน ก.ย.60 ครับ

กอทุนแม่สะเมิ-กย.60.xlsx
Download1
138.22 Kb
12.09.2017 12:21

สะเมิงรายงานกองทุนแม่ กย.60

way of life สะเมิ12 กย..xls
Download2
70.5 Kb
12.09.2017 12:08

สะเมิงรายงานway of life 12กย.

เครือข่ายการท่อเที่ยวประชารัฐ บ้านมูเซอปากทา.pdf
Download7
2.07 Mb
12.09.2017 11:14

(อำเภออมก๋อย) กิจกรรมสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวตามแนวประชารัฐ บ้านมูเซอปากทางขอแจ้งความประสงค์เข้าพักโรงแรม คืนวันที่ 19 กันยายน 60 จำนวน 20 คน ครับ

รายชื่อร่วมาน Unseen Lanna อ.เชียดาว.xlsx
Download2
12.36 Kb
12.09.2017 10:47

อ.เชียงดาว ส่งรายชื่อกลุ่ม OTOP ร่วมงาน Unseen Lanna

รายละเอียดการปักหมุดศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านใหม่ดอนแก้ว.docx
Download2
82.86 Kb
12.09.2017 10:12

ส่งรูปภาพการปักหมุดศก.ศพก.บ้านใหม่ดอนแก้ว

แบบรายานปักหมุด.xlsx
Download2
9.76 Kb
12.09.2017 10:08

ส่งรายงานปักหมุดศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอแม่ออน

กันยายน 11, 2017
รายชื่อ ผปก. otop อ.เมือเชียใหม่สมัครเข้าร่วมานUnseen Lanna
Download4
34.42 Kb
11.09.2017 17:13

อ.เมืองฯ ส่งรายชื่อ ผปก.OTOP สมัครเข้าร่วมงาน Unseen Lanna ค่ะ

รายานออมทรัพย์ กย.60 -.xls
Download3
57 Kb
11.09.2017 16:43

อ.สารภี ส่งรายงาน ออมทรัพย์ กย. ค่ะ

รายชื่อานunseen lanna 60 อ.พร้าว.xlsx
Download4
12.54 Kb
11.09.2017 16:43

อ.พร้าวส่งรายชื่อสมัครร่วมงาน unseen lanna

รายชื่อ ผปก ร่วมUnseen Lanna 2017 แก้ไข.xlsx
Download2
17.25 Kb
11.09.2017 16:32

อ.สันกำแพง ขอส่งรายชื่อ ผปก ร่วมงาน Unseen Lanna 2017 ฉบับแก้ไขค่ะ*****

Unseen จ.60 แก้ไขแล้ว.xlsx
Download3
12.76 Kb
11.09.2017 15:45

อ.แม่แตง ส่งOTOP Unsen Lanna

แบบรายานการใช้ประโยชน์อ.แม่ริม.xlsx
Download6
13 Kb
11.09.2017 15:27

อ.แม่ริม รายงานการใช้ประโยชน์จากกองทุนชุมชน

รายชื่อ ผปก ร่วมUnseen Lanna 2017.xlsx
Download3
16.94 Kb
11.09.2017 15:13

อ.สันกำแพง ขอส่งรายชื่อ ผปก OTOP ที่ประสงค์เข้าร่วมงานUnseen Lanna 2017 8jt

Unseen จ.60.xlsx
Download3
12.38 Kb
11.09.2017 15:12

อ.แม่แตง ส่ง OTOP Unseen 60

แจ้รายชื่อ Unseen lanna 15-24 ก.ย. 60.xlsx
Download2
11.72 Kb
11.09.2017 15:11

อ.แม่วาง ขอส่งรายชื่อผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ร่วมจำหน่ายในงาน Unseen Lanna 2017

อ.ไชยปราการส่รายชื่อ อันซีนล้านนา 15-24 กย60.xlsx
Download2
11.12 Kb
11.09.2017 15:07

อ.ไชยปราการ ส่งรายชื่อผู้สมัครขายของ15-24 กย.60

รายานกอทุนหนุนเสริม.xlsx
Download6
12.82 Kb
11.09.2017 14:00

อำเภอจอมทอง ขอส่งรายงานการใช้ประโยชน์กองทุนชุมชน

แก้ไข otop unseen lanna แม่แจ่ม.ล่าสุดxls.xls
Download4
27.5 Kb
11.09.2017 12:12

แม่แจ่ม แก้ไขเข้าร่วมงาน Unseen Lanna (ล่าสุด)

รายานออมทรัพย์-กขคจ. ปี 60.xls
Download5
168.5 Kb
11.09.2017 11:44

อ.แม่อายส่งรายงานกลุ่มออมทรัพย์ฯเดือนกันยายน 60 มอบ คุณหมูแดง

รายชื่อOTOPร่วมาน Unseen Lanna 2017- จอมทอ.xlsx
Download5
12.26 Kb
11.09.2017 10:19

อ.จอมทอง ขอส่งรายชื่อOTOP ร่วมงานUnseen คะ

หมู่บ้าน ศกพ.อ.เชียดาว.rar
Download8
17.58 Mb
11.09.2017 10:17

อ.เชียงดาว ส่งรายงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงปี 2560

otop unseen lanna แม่แจ่ม.xls
Download1
28 Kb
11.09.2017 10:15

แม่แจ่ม ขอแก้ไขรายชื่อ OTOP เข้าร่วมงาน Unseen Lanna

รายานออมทรัพย์ 10 กย60.xls
Download6
74 Kb
11.09.2017 09:58

อ.จอมทอง รายงานออมทรัพย์ กย60

าน Unseen lanna.xlsx
Download3
12.71 Kb
11.09.2017 09:42

อ.สารภีขอส่งรายชื่อ Otop Unseen Lanna เบิกฟ้าใต้ร่มพระบารมี คะ

ยชื่อ otop unseen lanna แม่แจ่ม.xls
Download1
27.5 Kb
11.09.2017 09:02

แม่แจ่ม ส่งรายชื่อ OTOP Unseen Lanna เบิกฟ้าใต้ร่มพระบารมี

กันยายน 10, 2017
ส่รายชื่อ otop unseen lanna อ.แม่ริม.xlsx
Download3
13.28 Kb
10.09.2017 22:05

อ.แม่ริม ส่งรายชื่อ OTOP Unseen Lanna

ออมทรัพย์กันยายน 2560.xlsx
Download9
25.3 Kb
10.09.2017 21:47

อ.ดอยสะเก็ดรายงานออมทรัพย์เดือนกันยายน2560

กันยายน 8, 2017
อ.สันทราย ส่รายชื่อ otop unseen lanna ครั้ที่ 3.xlsx
Download6
12.98 Kb
08.09.2017 22:36

อ.สันทราย ส่งรายชื่อ otop สมัครเข้าร่วมงาน unseen lanna เจ้า

ผู้มีความประสค์เข้าร่วมจัดแสดในาน UNSEEN LANNA 2017 แก้ไข อำ
Download4
11.46 Kb
08.09.2017 20:45

สะเมิงส่งรายชื่อผู้ประกอบการประสงค์นำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายในงาน UNSEEN LANNA 2017 แก้ไข

ผู้มีความประสค์เข้าร่วมจัดแสดในาน UNSEEN LANNA 2017 อำเภอสะเ
Download2
11.46 Kb
08.09.2017 20:09

สะเมิงส่งรายชื่อผู้ประกอบการประสงค์นำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายในงาน UNSEEN LANNA 2017

Unseen Lanna 2017.xls
Download8
34.5 Kb
08.09.2017 15:31

ดอยสะเก็ด ส่งรายชื่อ OTOP Unseen Lanna ให้พี่เจี๊ยบและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องค่ะ

กอทุนชุมชนหนุนเสริม อ.สารภี.xlsx
Download10
15.1 Kb
08.09.2017 15:22

อ.สารภีรายงานการใช้ประโยชน์จากกองทุนชุมชน 10 ก.ย.60

รายานออมทรัพย์ฯ ก.ย. 60ดอยหล่อ .xls
Download4
47 Kb
08.09.2017 12:07

อำเภอดอยหล่อส่งรายงานออมทรัพย์เพื่อการผลิตประจำเดือน กันยายน 2560

กันยายน 7, 2017
รายานออมทรัพย์ เดือน กันยายน 60.xlsx
Download6
14.46 Kb
07.09.2017 16:26

อ.ดอยเต่า ส่งรายงานออมทรัพย์ เดือน กันยายน 2560

กันยายน 2560.xls
Download7
48 Kb
07.09.2017 15:46

อ.แม่แตง ส่งออมทรัพย์เดือน กย.60

รายานจำแนกสถานะครัวเรือนยากจนตกเกณฑ์ จปฐ. 2560 เขตชนบทอ.เชีย
Download5
113.5 Kb
07.09.2017 15:06

อ.เชียงดาว ส่งรายงานจำแนกสถานะครัวเรือนยากจนตกเกณฑ์ จปฐ.ปี 2560

แบบรายานผลการดำเนินโครการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทา
Download6
19.63 Kb
07.09.2017 14:48

อ.เมือง ส่งรายงานประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ งวดวันที่ 7 กันยายน 60

แบบรายานผลการดำเนินโครการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทา
Download4
20.25 Kb
07.09.2017 14:19

อ.เวียงแหง ส่งรายงานยอดการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน งวดวันที่ 7 ก.ย.60

. 7 2560.docx
Download6
17.89 Kb
07.09.2017 14:09

อ.เวียงแหง ส่งรายงานประดิษฐ์ดอ&#

ร.ออมกย..60สันทราย.xlsx
Download7
23.37 Kb
07.09.2017 14:07

อำเภอสันทราย ส่งรายงานออมทรัพย์ฯ เดือนกันยายน2560

กอทุนหนุนเสริม.xls
Download11
43 Kb
07.09.2017 13:51

อำเภอดอยหล่อ ส่งรายงานการใช้ประโยชน์จากกองทุนชุมชนฯ รอบ 2

ร.กลุ่มออมทรัพย์ฯ ปี 60 - ไชยปราการ-7ก.ย.60.xlsx
Download5
20.78 Kb
07.09.2017 12:13

(ไชยปราการ) ส่งรายงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ประจำเดือน ก.ย.60

แบบรายานการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์.rar
Download5
796.58 Kb
07.09.2017 12:10

อ.กัลยาฯ ส่งรายงานการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

จัดทำดอกไม้จันทน์.7 ก.ย.60doc.doc
Download5
44 Kb
07.09.2017 11:17

แม่แจ่ม ส่งรายงานดอกไม้จันทน์ 7 ก.ย.2560

way of life สะเมิ6 กย..xls
Download4
56.5 Kb
07.09.2017 11:10

สะเมิงส่งway of life 6 กย.

แบบรายานการจัดทำดอกไม้จันทน์ กย.60.doc
Download4
421 Kb
07.09.2017 09:12

สะเมิงรายงานดอกไม้จันทน์ กย.60

แบบรายานการจัดทำดอกไม้จันทน์ 8 ก.ย.60.docx
Download6
541.57 Kb
07.09.2017 09:07

อ.แม่ริม ส่งรายงานผลการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ พระราชทาน 1-8 ก.ย. 2560

กันยายน 6, 2017
กลุ่มออมทรัพย์อำเภอแม่อาย-60.xls
Download9
76.5 Kb
06.09.2017 16:35

สพอ.แม่อาย ส่งฐานข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์แม่อาย

รายานออมทรัพย์ ก.ย..xlsx
Download6
15.55 Kb
06.09.2017 15:44

(อำเภออมก๋อย) ส่งรายงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ประจำเดือน ก.ย.60 ครับ

ออมทรัพย์ แบบ1.rar
Download12
15.31 Mb
06.09.2017 14:26

ฝากให้คุณหมูแดงเจ้า จาก แม่แตง

าน กทผ นิชป้า ก.ย.60.xlsx
Download5
12.23 Kb
06.09.2017 13:45

แม่ออน ส่งรายงานกองทุนแม่ ณิชป้า กันยายน 2560

รายานกลุ่มลทะเบียน OTOP 4.xls
Download5
27.5 Kb
06.09.2017 13:26

แม่แจ่ม ขอส่งรายชื่อกลุ่มลงทะเบียน OTOP ไตรมาสที่4/2560

แบบรายานแยกสถานะ คร.ยากจน เป้าปี 61 อ.พร้าว ส่ จว.1.xls
Download4
135.5 Kb
06.09.2017 13:24

อ.พร้าว รายงานจำแนกสถานะ คร.ยากจน แบบที่ 1-3

ปี60รายานออมทรัพย์ ก.ย.60.xlsx
Download10
18.36 Kb
06.09.2017 12:46

แม่ออนส่งรายงานออมทรัพย์ ฯ กันยายน 2560

รายานออมทรัพย์เดือน กย.60.xlsx
Download9
15.42 Kb
06.09.2017 12:15

เชียงดาว ส่งรายงานออมทรัพย์เดือนกันยายน 60

โครการเตรียมความพร้อมการดำเนินานครัวเรือนยากจน.xlsx
Download7
20.82 Kb
06.09.2017 09:58

สพอ.สันกำแพงส่งแบบสรุปครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่า จปฐ ค่ะ

แบบรายานการจัดทำดอกไม้จันทน์ 8 กันยายน 60.doc
Download4
2.25 Mb
06.09.2017 09:50

อ.หางดง รายงานดอกไม้จันทน์ฯ 8 ก.ย. 60

ออมทรัพย์ ก.ย. 60.xls
Download9
74.5 Kb
06.09.2017 09:49

อ.หางดง รายงานกลุ่มออมทรัพย์ฯ ก.ย. 60

รายานออมทัพย์ฯแบบ1.rar
Download30
13.92 Mb
06.09.2017 08:49

อ.ฝางส่งรายงานออมทรัพย์(แบบ 1)

กันยายน 5, 2017
อำเภอจำแนกสถานะครัวเรือนยากจน 2560_อ.กัลยาฯ.xls
Download5
81 Kb
05.09.2017 17:07

อ.กัลยาฯ ส่งรายงานการจำแนกสถานะครัวเรือน

แบบรายานข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์ฯ.xls
Download12
57 Kb
05.09.2017 17:04

อ.ฝางส่งแบบรายงานข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์ฯ

แบบรายานออมทรัพย์ล่าสุด.xls
Download14
42.5 Kb
05.09.2017 16:23

อ.แม่อายส่งรายงานข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์์ มอบหมูแดงครับ

ยากจน ปี 60.xlsx
Download10
38.12 Kb
05.09.2017 15:51

อ.สันทราย ส่งจำแนกสถานะ คร.ที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ.

จำแนกครัวเรือนตกเกรฑ์รายได้-แม่อาย-60-แก้ไข.xls
Download5
210.5 Kb
05.09.2017 15:45

สพอ.แม่อาย ส่งรายงานจำแนกครัวเรือนยากจน แบบ 1 แก้ไขล่าสุดคะ

รายานฐานข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์.rar
Download8
3.59 Mb
05.09.2017 15:03

อ.กัลยาณิวัฒนา ส่งรายงานการจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์ฯให้พี่หมูแดงครับ จากพี่เปี๊ยก

ส่หลักฐานเพิ่มเติม สถาบันการจัดการเินทุนชุมชน 60 ไชยปราการ.r
Download6
17.81 Kb
05.09.2017 13:53

อ.ไชยปราการ - ส่งหลักฐานเพิ่มเติม งานสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน 2560 (1)บริหารจัดการหนี้ 1 คร. 1 สัญญา ไชยปราการ เมษายน 60 (2)แผนการดำเนินการ หนองป่าซาง ม.8 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ

สิ่ที่ส่มาด้วย 5 วดกย.60.docx
Download8
14.91 Kb
05.09.2017 13:46

อ.ฮอดส่งรายงานการใช้ประโยชน์จากกองทุนชุมชนของครัวเรือนสัมมาชีพ สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ม.ศก.พพ. ส่จัหวัด.rar
Download11
9.84 Mb
05.09.2017 13:20

อำเภออมก๋อย ส่งรายงานหมู่บ้านเศาษฐกิจพอเพียง

ออมทรัพย์ใหม่.xls
Download7
49 Kb
05.09.2017 12:22

เชียงดาว ส่งรายงานออมทรัพย์และกิจกรรมเครือข่าย

สิ่ที่ส่มาด้วย 4 การใช้ประโยชน์ฯ วด กย.60.docx
Download12
14.59 Kb
05.09.2017 12:09

อ.ฮอดส่งรายงานการใช้ประโยชน์จากกองทุนชุมชนของครัวเรือนสัมมาชีพ

กันยายน 60.xlsx
Download8
20.44 Kb
05.09.2017 12:00

อ.ฮอดส่งรายงานออมทรัพย์ฯงวด กย.60

แบบรายานแยกสถานะ คร.ยากจน เป้าปี 61 อ.พร้าว ส่ จว..xls
Download5
85.5 Kb
05.09.2017 11:57

อ.พร้าว ส่งรายงานจำแนกสถานะคร.ยากจน เป้าปี 2561

การจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์ฯ60 อ.ไชยปราการ.rar
Download4
8.75 Mb
05.09.2017 11:22

การจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มออมทรัย์ฯ อ.ไชยปราการ(สิ่งที่ส่งมาด้วย1และ2)

ข้อมูลออมทรัพย์แม่วา เพิ่มเติม.pdf
Download10
4.54 Mb
05.09.2017 11:11

อ.แม่วาง ขอส่งแบบสำรวจข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพิ่มเติม ให้คุณหมูแคงครับ

จำแนกครัวเรือนตกเกรฑ์รายได้-แม่อาย-60.xls
Download4
209.5 Kb
05.09.2017 10:55

สพอ.แม่อาย รายงานจำแนกสถานะครัวเรือนยากจน แบบ 1 คะ

กันยายน 4, 2017
ม.ศก.พพ.ฝา60.rar
Download15
101.23 Kb
04.09.2017 16:58

อำเภอฝางส่งเอกสารหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงปี 60 ให้คุณมลค่ะ

แบบรายานกลุ่มออมทรัพย์และเครือข่ายอ.ดอยสะเก็ด.xls
Download12
56 Kb
04.09.2017 16:56

อ.ดอยสะเก็ดส่งรายงานกลุ่มออมทรัพย์และเครือข่ายฯ

อมก๋อยจำแนกสถานะครัวเรือนยากจน 2560.xlsx
Download3
41.79 Kb
04.09.2017 16:37

(อำเภออมก๋อย) ส่งรายงานจำแนกสถานะครัวเรือนยากจน ครับ

ออมทรัพย์.xlsx
Download11
22.78 Kb
04.09.2017 16:13

อ.ฝางส่งออมทรัพย์ฯให้หมูแดง

ข้อมูลออมทรัพย์แม่วา.pdf
Download14
3 Mb
04.09.2017 15:51

ข้อมูล กลุ่มออมทรัพย์ แม่วาง

แบบรายานกลุ่มออมทรัพย์ อ.แม่วา แบบ 1xls.xls
Download11
29.5 Kb
04.09.2017 15:43

ส่งคุณหมูแดง แบบ 1 กลุ่มออมทรัพย์ฯ อ.แม่วาง

จำแนกสถานะครัวเรือนรายได้ต่ำ.xlsx
Download5
14.59 Kb
04.09.2017 14:22

อำเภอแม่ออนส่งรายงานจำแนกสถานะครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำ

รายละเอียดประกอบตัวชี้วัด สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้ อ.เชี
Download15
1.33 Mb
04.09.2017 14:14

อ.เชียงดาว ส่งไฟล์เอกสารงานสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน ให้คุณหมูแดง

ม ศก.พพ. บ้านแม่ตอน.rar
Download22
3.27 Mb
04.09.2017 12:57

ดอยสะเก็ด ส่งเอกสารหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงปี 60 ให้น้องมลค่ะ

ล่าสุด อำเภอจำแนกสถานะครัวเรือนยากจน อำเภอแมม่แจ่ม 2560.xls
Download8
84.5 Kb
04.09.2017 12:38

อำเภอแม่แจ่ม ส่งจำแนกสถานะครัวเรือนยากจนปี 2560

จำแนกสถานะครัวเรือนยากจน 2560 แม่วา.xls
Download11
59 Kb
04.09.2017 11:48

อ.แม่วาง ส่งรายงานการจำแนกสถานะครัวเรือน

รายาน ผทำน้ำดื่ม.pdf
Download8
991.91 Kb
04.09.2017 10:37

อ.ฮอดรายงานการแจกผงทำน้ำดื่ม

กันยายน 2, 2017
Download2
1.62 Mb
02.09.2017 14:19

อ.กัลยาฯ รายงานดอกไม้จันทน์

แบบรายานกลุ่มออมทรัพย์และเครือข่าย.xls
Download16
47.5 Kb
02.09.2017 12:50

อ.สันกำแพงส่งแบบรายงานกลุ่มออมทรัพย์ปี 60 ค่ะ

กันยายน 1, 2017
แบบรายานกลุ่มออมทรัพย์ ปี60 ไตรมาส4 อ.จอมทอ.rar
Download34
5.59 Mb
01.09.2017 16:36

อ.จอมทอง ส่งแบบสำรวจข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์

รายานการทำดอกไม้จันทน์ -1 กย60-จอมทอ.doc
Download4
616.5 Kb
01.09.2017 15:57

อ.จอมทอง ขอส่งรายงานดอกไม้จันทน์ 1 กย.60

ทะเบียนข้อมูลสถาบันฯ.อำเภอ แม่วาxlsx.xlsx
Download8
51.79 Kb
01.09.2017 14:48

ส่งรายละเอียดล่าสุด แบบ 1-8 สถาบันการจัดการทุนชุมชน อ.แม่วาง

สรุปAgenda cdd อ.สันกำแพ2560.rar
Download9
29.14 Kb
01.09.2017 14:15

อ.สันกำแพงขอส่งสรุปข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียฯCDD AGENDA และแบบประเมิน ค่ะ

ทะเบียนข้อมูลสถาบันฯ.แม่วาxlsx.xlsx
Download7
51.71 Kb
01.09.2017 13:29

ส่ง แบบทะเบียนข้อมูลสถาบันการเงิน 1-8 ให้คุณหมูแดงครับ

Download9
1.88 Mb
01.09.2017 11:15

อ.เวียงแหง ส่งข้อมูลสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน แก่ คุณหมูแดง

สิงหาคม 31, 2017
Way of life -SEP2 -แม่อาย-สค.31.xls
Download10
38.5 Kb
31.08.2017 15:32

สพอ.แม่อาย รายงาน way of life ทุกวันพฤหัสบดี

แบบรายานกลุ่มออมทรัพย์และเครือข่าย ปี 60ฉบับแก้ไข.xls
Download18
66.5 Kb
31.08.2017 15:30

อ.สารภี ส่งแบบรายงานกลุ่มออมทรัพย์และกิจกรรมเครือข่าย(ฉบับแก้ไขค่ะ)

ข้อมูลทีมสัมมาชีพ อ.แม่ริม.xlsx
Download8
30.44 Kb
31.08.2017 15:02

อ.แม่ริม ส่งข้อมุลทีมสนับสนุนสัมมาชัพ

แบบรายานทุกวันพฤหัสบดี วันที่31 ส.ค. 60.xlsx
Download8
12.94 Kb
31.08.2017 14:33

อ.แม่วาง ขอส่งรายงาน Way Of Life ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 31 ส.ค. 2560

รายานประจำเดือน สิหาคม 2560.rar
Download4
223.37 Kb
31.08.2017 14:31

อ.ดอยหล่อ ส่งรายงานความก้าวหน้า กทบ. เดือนสิงหาคม 2560

คนรุ่นใหม่หัวใจ OTOP 2560 น้อเมล์.pdf
Download6
3 Mb
31.08.2017 13:49

อ.สันกำแพง ขอส่งเอกสารสมัครคนรุ่นใหม่หัวใจ OTOP 2560 ค่ะ

แบบรายานการจัดทำดอกไม้จันทน์ 31สค.60.doc
Download4
2.79 Mb
31.08.2017 13:21

สะเมิงรายงานดอกไม้จันทน์31สค.60

ทีมสนับสนุนสัมมาชีพ อ.ดอยเต่า.xlsx
Download14
29.28 Kb
31.08.2017 12:00

อ.ดอยเต่า ส่งข้อมูลทีมสนับสนุนสัมมาชีพฯ

แบบรายานผลการดำเนินโครการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทา
Download5
658.02 Kb
31.08.2017 11:26

อ.เวียงแหง รายงานการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ งวดวันที่ 31 สิงหาคม 2560

แบบรายานการจัดทำดอกไม้จันทน์ อำเภอฝา -31 สค60.doc
Download5
48 Kb
31.08.2017 10:50

อำเภอฝาง รายงานดอกไม้จันทน์ 31 ส.ค. 60

รายานดอกไม้จันทน์ 31 ส.ค. 60.docx
Download4
19.5 Kb
31.08.2017 10:46

อ.แม่แตงรายงานดอกไม้จันทน์ 31 ส.ค. 60

แบบรายาน 30 ส.ค.60.doc
Download6
43.5 Kb
31.08.2017 10:45

แม่แจ่ม ส่งรายงานดอกไม้จันทน์ 30 ส.ค.2560

ประเมิน SSG แม่วา เพิ่มเติม.xlsx
Download5
34.49 Kb
31.08.2017 10:40

อำเภอแม่วาง ส่งรายงาน SSg ให้พี่หมูแดง ค่ะ

1ทะเบียนข้อมูลหมู่บ้าน ยุทธ 1อำเภอ อำเภอแม่แจ่ม สำหรับขยายผล
Download8
40 Kb
31.08.2017 10:35

ทะเบียนข้อมูลหมู่บ้าน ยุทธ 1(อำเภอ) อำเภอแม่แจ่ม สำหรับขยายผลปี 2561

แบบรายานการจัดทำดอกไม้จันทน์ อ.ดอยหล่อ สค.docx
Download4
2.46 Mb
31.08.2017 10:11

อ.ดอยหล่อ ขอส่งรายงานการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

แบบรายานผลการดำเนินโครการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทา
Download5
19.72 Kb
31.08.2017 09:27

อ.เมืองเชียงใหม่ รายงานการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ งวดวันที่ 31 สิงหาคม 2560

แบบสำรวจข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์ฯ.xlsx
Download15
63.25 Kb
31.08.2017 09:18

อำเภอดอยหล่อส่งแบบสำรวจกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต แบบ 1 และแบบ 2

แบบรายานการจัดทำดอกไม้จันทน์ 31 ส.ค. 60.doc
Download2
42.5 Kb
31.08.2017 09:09

อ.หางดง รายงานดอกไม้จันทน์ 31 ส.ค. 60

สิงหาคม 30, 2017
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด.pdf
Download7
255.29 Kb
30.08.2017 16:37

ฮอดส่งเอกสารแนบท้ายใบสมัครคนรุ่นใหม่หัวใจโอทอป 2017

แบบรายานกลุ่มออมทรัพย์และเครือข่าย ปี 60.xls
Download17
67.5 Kb
30.08.2017 16:35

อ.สารภี ส่งแบบรายงานกลุ่มออมทรัพย์และกิจกรรมเครือข่ายฯ ค่ะ

รายชื่อผู้ลทะเบียน OTOP 60 ต.ค.-ส.ค. 60..xls
Download3
50 Kb
30.08.2017 15:39

อ.แม่แตง ส่งรายชื่อOTOP ลงทะเบียนใหม่ ต.ค.-ส.ค.60 เป้า 10 ส่ง 15

อ.สะเมิ แบบรายานกลุ่มออมทรัพย์และเครือข่าย.xls
Download12
46 Kb
30.08.2017 15:38

สพอ.สะเมิง ส่งแบบรายงานข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและกิจกรรมเครือข่ายครับ

รายชื่อผู้ลทะเบียน OTOP 60 อ.ไชยปราการ29สค2560.xlsx
Download2
17.44 Kb
30.08.2017 14:57

อ.ไชยปราการ ส่งรายชื่อเป้าหมายลงทะเบียนโอทอป(เพิ่มเติม) 6 ผปก.

คนรุ่นใหม่หัวใจโอทอป.pdf
Download17
2.38 Mb
30.08.2017 14:34

ฮอดส่งใบสมัครคนรุ่นใหม่หัวใจโอทอป

บัญชีรายชื่อผู้่ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ลทะเบียนใหม่ 28 ส.ค.6
Download2
21.02 Kb
30.08.2017 13:48

อ.แม่วาง ขอส่งทะเบียนรายชื่อผู้ลงทะเบียนฯ ใหม่ จำนวน 3 ราย

สรุปการลทะเบียน OTOP ไตรมาส 3-4.xlsx
Download3
12.44 Kb
30.08.2017 13:45

อำเภออมก๋อยส่งทะเบียนผู้ลงทะเบียน OTOP ไตรมาส 3-4

ผลร.ร.เพียหลวปี2560.docx
Download6
14.88 Kb
30.08.2017 12:28

อ.แม่อายส่งผลสนับสนุนรร.เพียงหลวง ท่าตอน

รายชื่อ ผปก.ลทะเบียน OTOP รายใหม่ อ.เมือเชียใหม่ 9 ราย ส่จ
Download5
12.74 Kb
30.08.2017 12:27

อ.เมืองฯส่งรายชื่อ ผปก. สมัครลงทะเบียน OTOP รายใหม่ ค่ะ

แผนการสนับสนุนรรเพียหลว2561.docx
Download6
16.97 Kb
30.08.2017 12:26

อ.แม่อายส่งแผนโรงเรียนเพียงหลวง1

แบบรายานWay of life SEP2 30 ส.ค. 60 อ.ดอยหล่อ - Copy.xls
Download14
38.5 Kb
30.08.2017 11:28

อ.ดอยหล่อ ส่งรายงาน รายงานผลการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต way of life

อ.สันทราย คนรุ่นใหม่ หัวใจโอทอป.rar
Download6
630.4 Kb
30.08.2017 10:21

อ.สันทราย ส่งใบสมัครคนรุ่นใหม่หัวใจโอทอป 2017

รวมหลักฐาน สถาบันการจัดการเินทุนชุมชน 60 ไชยปราการ.xlsx
Download14
665.81 Kb
30.08.2017 09:50

รวมหลักฐาน สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน อ.ไชยปราการ

รายานออมทรัพย์พร้าว 23 ส.ค.60แก้ไข.xlsx
Download10
12.83 Kb
30.08.2017 08:41

อ.พร้าวรายงานข้อมูลออมทรัพย์แก้ไขใหม่ค่ะ

สิงหาคม 29, 2017
รวบรวม หลักฐานฯ 6 ข้อสถาบันการจัดการฯ.rar
Download18
693.49 Kb
29.08.2017 17:23

อ.ฮอดส่งข้อมูลตัวชี้วัดสถาบันการจัดการฯ อีกครั้ง

เยาวชนคนรุ่นใหม่ อ.สารภี.rar
Download3
263.73 Kb
29.08.2017 15:50

อำเภอสารภีขอส่งคนรุ่นใหม่หัวใจโอทอป

คนรุ่นใหม่หัวใจโอทอป อ.อมก๋อย.rar
Download1
2.38 Mb
29.08.2017 15:13

อใอมก๋อย ส่งข้อมูลผู้เข้าประกวดคนรุ่นใหม่หัวใจโอทอป

รายานกลุ่มลทะเบียน OTOP 3-4.xls
Download3
27 Kb
29.08.2017 12:56

แม่แจ่ม ส่งรายงานลงทะเบียน OTOP ไตรมาส 3-4

สิงหาคม 28, 2017
รายชื่อ่OTOP อ.พร้าว ร่วมออกบูท านอุบลฯ.xls
Download8
32.5 Kb
28.08.2017 00:44

อ.พร้าว ส่งรายชื่อ OTOP ร่วมออกบูท อุบลกับหาดใหญ่ ค่ะ

แบบร..กลุ่มออมทรัพย์และเครือข่าย28สค60.xls
Download26
57 Kb
28.08.2017 00:09

อ.สันทรายส่งรายงานข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์ 28สค60

รายชื่อผู้ลทะเบียน-OTOP-รายใหม่-2560-อ.พร้าวไตรมาส 3 - 4.xls
Download7
49.5 Kb
28.08.2017 00:08

ลงทะเบียนโอทอป ไตรมาส 3 - 4 อ.พร้าว

สิงหาคม 27, 2017
านคุมลทะเบียน OTOP ปี 60 อ.หาด.xls
Download7
44.5 Kb
27.08.2017 14:29

อ.หางดงส่งรายชื่อผู้ลงทะเบียน ไตรมาส3-4

170713163751_แบบรายานข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตอ.ดอยเต
Download15
13.73 Kb
27.08.2017 12:10

อ.ดอยเต่า ส่งรายงาน ข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์ฯ

รายานแบบสำรวจข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์ ปี 2560.doc
Download28
180.5 Kb
27.08.2017 12:06

อ.ดอยเต่า ส่งแบบรายงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต (ฝากหมูแดง) แก้ไขใหม่ค้า

ใช้พื้นที่ไปแล้ว: 141.26 Mb


กดอัพโหลดไฟล์
ที่อยู่ไฟล์ที่จะอัพโหลด
รายละเอียดไฟล์

พัฒนาระบบ โดยทีมไอที พช.เชียงใหม่