ชื่อไฟล์ Order
จำนวนที่ดาวน์โหลด Order
ขนาด Order
อัพโหลดเมื่อ Order
รายละเอียดไฟล์
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ.doc
Download15
13.31 Kb
15.01.2018 13:46

อำเภอดอยหล่อ ส่งแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

แผนคสป..xlsx
Download12
11.56 Kb
15.01.2018 16:21

แผน คสป.แม่วาง ฝากให้ป้ายุทธ

แผนคสป..rar
Download8
8.47 Kb
15.01.2018 16:27

แผนคสป.แม่วาง ให้ป้ายุทธ

แผนขับเคลื่อน หาด.xls
Download6
30.5 Kb
16.01.2018 09:50

อ.หางดง ส่งแผนขับเคลื่อน คปศอ.

แผนขับเคลื่อน คปสอ..xls
Download4
31.5 Kb
16.01.2018 15:18

อ.ฮอด ส่งแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

แบบใหม่ มค 61.xls
Download2
49 Kb
19.01.2018 13:33

ส่ง หน อัมพร รายงานออมทรัพย์ มค 61

แบบสำรวจ กข.คจ.มีเลขบัตรปชช อ.แม่ริม.xlsx
Download3
129.31 Kb
22.12.2017 18:04

อ.แม่ริมส่งรายงานแบบสำรวจผู้ยืมเงิน กข.คจ. (แบบมีเลขบัตรประชาชน)

แบบสำรวจ กข.คจ.ที่รับเินยืม 2560 แก้ไขล่าสุด.xlsx
Download4
113.33 Kb
22.12.2017 11:28

แม่ออน ส่งแบบ สำรวจ กข.คจ. ให้คุณหมูแดง แก้ไขล่าสุด

แบบสรุปประเมินผลบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล 2561.docx
Download0
35.77 Kb
19.01.2018 15:08

อ.สันทราย ส่งแบบสรุปประเมินผลบูรณากรแผนชุมชนระดับตำบลสร้างสัมมาชีพชุมชน

แบบลนามรับทราบนโยบายฯ.rar
Download15
276.11 Kb
17.01.2018 09:55

อใอมก๋อย ส่งแบบลงนามรับทราบนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี

แบบลนาม รับทราบนโยบายการกำกับดูแลอค์การที่ดี กรมการพัฒนาชุมช
Download7
107 Kb
16.01.2018 16:53

อ.กัลยาณิวัฒนา ขอส่งแบบลงนามและแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ค่ะ

แบบลนาม รับทราบนโยบายการกำกับดูแลอค์การ ดอยหล่อ.doc
Download6
108.5 Kb
17.01.2018 15:57

อ. ดอยหล่อ ส่งแบบลงนามและแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีฯ

แบบลนาม รับทราบนโยบายการกำกับดูแลอค์กา.doc
Download10
107 Kb
16.01.2018 17:08

+++แม่แจ่ม ขอส่งแบบลงนามและแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ให้ หน.บัญญัติ ค่ะ++++

แบบรายานโครการตลาดประชารัฐคนไทยยิ อ.แม่วา เดือน ม.ค. 61.xlsx
Download2
14.77 Kb
19.01.2018 15:59

อ.แม่วาง ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตลาดประชารัฐ ประจำเดือน ม.ค. 2561

แบบรายานรายชื่ิอผู้สมัครโอทอปภูมิภาคอ.สารภี.xlsx
Download8
15.78 Kb
10.01.2018 09:46

อ.สารภีส่งรายชื่อโอทอปภูมิภาคค่ะ

แบบรายานรายชื่ิอผู้สมัครฯ ภูมิภาค อ.หาด.xlsx
Download3
17.57 Kb
11.01.2018 08:09

อ.หางดงส่งรายชื่อOTOP ภูมิภาค

แบบรายานรายชื่อผู้สมัครฯ OTOP ภูมิภาค 2561 อำเ.xlsx
Download2
15.75 Kb
15.01.2018 13:41

แบบรายงานเข้าร่วมโอทอปภูมิภาค

แบบรายานรายชื่อผู้ประกอบการ อ.เมือเชียใหม่ สมัครไปาน OTOP ภู
Download5
19.58 Kb
10.01.2018 18:37

อ.เมืองฯส่งรายชื่อ ผปก.ไปงาน OTOP ภูมิภาคค่ะ

แบบรายานผลความก้าวหน้าในการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕
Download0
18.93 Kb
18.01.2018 14:51

อำเภอสะเมิง รายงานผลความก้าวหน้า จปฐ. ครั้งที่ 5 ประจำวันสุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)

แบบรายานผลความก้าวหน้าในการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕
Download7
13.09 Kb
22.12.2017 09:52

vอำเภอสะเมิงส่งรายงานความก้าวหน้าจัดเก็บ จปฐ. ประจำเดือนธันวาคม

แบบรายานผลความก้าวหน้าในการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕
Download4
14.53 Kb
29.12.2017 21:48

อำเภอสะเมิงส่งแบบรายงานผลความก้าวหน้าในการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒

แบบรายานผลความก้าวหน้าในการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕
Download0
18.86 Kb
18.01.2018 10:02

อำเภอสะเมิง รายงานผลความก้าวหน้า จปฐ. ครั้งที่ 5 ประจำวันสุกร์ที่ 19 มกราคม 2561

แบบรายานผลความก้าวหน้าในการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕
Download5
17.01 Kb
10.01.2018 07:43

อำเภอสะเมิงส่งรายงานความก้าวหน้าจัดเก็บ จปฐ. ครั้งที่ 4 ประจำวันศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2561

แบบรายานผลความก้าวหน้าในการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕
Download7
15.11 Kb
03.01.2018 15:40

อำเภอสะเมิงรายงานความก้าวหน้าจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ครั้งที่ 3 ประจำวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561

แบบรายานผลการดำเนินการตามข้อสั่การขอนายกรัฐมนตรีจากการประชุม
Download5
89.16 Kb
15.01.2018 08:25

พร้าวส่งรายงานข้อสั่งการนายก ๑๕ ม.ค. ๖๑

แบบรายานผลการดำเนินการ คณะอนุกรรมการฯ ปี 2560 อ.พร้าว.rar
Download19
84.02 Kb
05.01.2018 14:37

รายงานผลการดำเนินงานคณะอนุสนับสนุนฯ กทบ. อ.พร้าว

แบบรายานตามข้อสั่การนายกฯ ปี 2561.xlsx
Download12
12.26 Kb
05.01.2018 10:31

อ.ดอยเต่า ส่งรายงานตามข้อสั่งการฯ ประจำเดือน มกราคม 2561

แบบรายาน ครม.61.doc
Download10
39 Kb
15.01.2018 08:55

อ.แม่วางส่งรายงาน มติครม.61 ครับ

แบบรายาตามข้อสั่การนายกฯ อ.เมือเชียใหม่ 15 มกราคม 61.xlsx
Download6
12.35 Kb
15.01.2018 10:18

อ.เมือง ส่งรายงานข้อสั่งการฯ งวด 15 มค.61

แบบรายาตามข้อสั่การนายกฯ อ.สันทราย 15 ม.ค.61.xlsx
Download7
12.23 Kb
15.01.2018 11:19

อ.สันทราย ส่งรายงานตามข้อสั่งการของนายกฯ

แบบรายาตามข้อสั่การนายกฯ 15 ธค.60 อ.เชียดาว.xlsx
Download5
12.22 Kb
22.12.2017 14:46

อ.เชียงดาว ส่งรายงานตามข้อสั่งการนายกฯ 15 ธค.60

แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม.docx
Download5
12.69 Kb
26.12.2017 11:00

อ.สันกำแพง แบบตอบรับประชุมคกก.ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนค่ะ

แบบตอบรับอำเภอฝา.pdf
Download6
517.01 Kb
22.12.2017 11:02

อ.ฝาง ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

แบบตอบรับอบรมออมทรัพย์ 16 ม.ค.61 อ.พร้าว.rar
Download7
7.48 Kb
11.01.2018 16:23

อ.พร้าว ส่งแบบตอบรับอบรมออมทรัพย์ฯ (SSG)16 ม.ค.61

Download11
1.51 Mb
22.12.2017 12:42

อำเภอเชียงดาวส่งแบบตอบรับอบรมกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

แบบตอบรับอบรมกม.ศูนย์จัดการฯ อ.แม่ริม.xlsx
Download8
11.3 Kb
22.12.2017 18:33

อ.แม่ริมส่งแบบตอบรับอบรมกม.ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน วันที่ 15-17 ม.ค. 61

แบบตอบรับอบรม SSG.xlsx
Download16
11.43 Kb
11.01.2018 11:43

อ.แม่ริม ส่งแบบตอบรับเข้าอบรม SSG วันที่ 16 ม.ค. 61

แบบตอบรับผู้เข้าอบรม SSG ระดับจัหวัด.xlsx
Download10
11.63 Kb
11.01.2018 15:53

อ.สารภี ส่งแบบตอบรับผู้เข้าอบรม SSG ระดับจังหวัด ค่ะ

แบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม.docx
Download6
14.79 Kb
04.01.2018 13:31

อำเภอแม่อายส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์จัดการจัดการกองทุนชุมชน (

แบบตอบรับ SSG.docx
Download7
13.13 Kb
11.01.2018 15:31

อำเภอแม่วางส่งแบบตอบรับ SSG 8iy[

แจ้รายชื่อร่วมจำหน่ายฯ OTOP ภูมิภาค ปี 2561.xlsx
Download3
11.04 Kb
10.01.2018 12:27

อ.แม่วาง ขอส่งรายชื่อผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ร่วมจำหน่ายสินค้าในงาน OTOP ภูมิภาค

เป้าหมายอบรมศูนย์จัดการกอทุนชุมชน_แม่ออน.xlsx
Download5
18.08 Kb
28.12.2017 13:21

อ.แม่ออน แจ้งรายชื่ออบรมศูนย์จัดการเงินทุนชุมชน

เดือน ม.ค.61.docx
Download3
23.17 Kb
17.01.2018 11:42

รายงานกองทุนแม่ ม.ค.61 อำเภออมก๋อย

านผลการดำเนินการตามข้อสั่การฯ ปี 2561.xls
Download7
37 Kb
22.12.2017 11:07

อ.ดอยเต่า ส่งรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการฯ เดือน ธ.ค. 60

านผลการดำเนินการตามข้อสั่การขอนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐ
Download1
12.24 Kb
18.01.2018 16:17

ดอยสะเก็ดส่งรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี มกราคมค่ะ

อออทรัพย์ เดือนมกราคม.xlsx
Download5
30.49 Kb
05.01.2018 11:05

อ.ฝางส่งรายงานออมทรัพย์ฯ เดือนมการาคม

ออมทรัพย์ ม.ค. 61.xls
Download4
74 Kb
15.01.2018 11:04

อ.หางดง ส่งรายงานกลุ่มออมทรัพย์ฯ ม.ค.61

ออมทรัพย์ .กัลยาณิฯ60.xls
Download4
38 Kb
18.01.2018 11:48

อ.กัลยาณิวัฒนา ขอส่งแบบรายงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เดือน มกราคม 2561 ค่ะ

อบรมออมฯ.xlsx
Download10
10.24 Kb
11.01.2018 15:45

อ.ฝางส่งแบบตอบรับอบรมออมทรัพย์ฯ

อบรมทุนชุมชน อ.ไชยปราการ.xlsx
Download7
10.31 Kb
04.01.2018 12:56

อ.ไชยปราการ ส่งรายชื่ออบรมทุนชุมชน

อบรม กก.ศูนย์จัดการฯ แม่แจ่ม 15-17 มค 61.xlsx
Download6
10.76 Kb
26.12.2017 14:43

แม่แจ่ม ส่งรายชื่อกลุ่มเป้าหมายอบรมการจัดการทุนชุมชน

อบรม กก.ศูนย์จัดการฯ เมือ 15-17 มค 61.xlsx
Download5
10.96 Kb
28.12.2017 13:11

อ.เมืองส่งรายชื่ออบรมศูนย์จัดการเงินทุนชุมชน

อบรม กก.ศูนย์จัดการฯ ลป..xlsx
Download6
10.83 Kb
26.12.2017 13:43

อ.สันทราย ส่งแบบตอบรับประชุมศูนย์จัดการกองทุนฯลำปาง

อ.ไชยปราการ สมัครโอทอปภูมิภาค 2561.xlsx
Download2
15.48 Kb
10.01.2018 16:30

อ.ไชยปราการ ส่งสมัครไปโอทอปภูมิภาค 2561

อ.เมือส่แบบตอบรับ ssg 16 มค.61.docx
Download4
14.85 Kb
15.01.2018 14:51

อ.เมืองส่งแบบตอบรับ ssg

อ.เมือรายานออมทรัพย์ มค.61.xls
Download0
469 Kb
19.01.2018 16:31

อ.เมืองรายงานออมทรัพย์ (มค.61)

อ.เมือ ส่รายาน SSG บ้านสันป่าเลีย หมู่ 4 ต.หนอหอย.rar
Download6
3.65 Mb
03.01.2018 17:01

อ.เมือง ส่งรายงาน SSG

อ.หาด อบรมทุนชุมชน.xlsx
Download3
10.92 Kb
04.01.2018 09:31

อ.หางดง ส่งรายชื่ออบรมทุนชุมชน

อ.สะเมิ ส่รายชื่ออบรม SSG 16 ม.ค.61.docx
Download6
33.69 Kb
15.01.2018 14:47

อ.สะเมิง ส่งรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์ฯ SSG ครับ

อ.สะเมิ รายานออมทรัพย์ฯ.rar
Download3
17.61 Kb
15.01.2018 14:21

อ.สะเมิง รายงานออมทรัพย์ประจำเดือน ม.ค.2561 ให้พี่หมูแดงครับ

อ.พร้าว รายานออมทรัพย์ เดือน ม.ค.61.rar
Download2
16.92 Kb
16.01.2018 21:05

อ.พร้าว รายงานออมทรัพย์ ม.ค.61

อ.พร้าว รายานผลความก้าวหน้า จปฐ. ครั้ที่ 5 19 ม.ค.61 .xls
Download1
28.5 Kb
19.01.2018 10:27

อ.พร้าว ส่งรายงานความก้าวหน้า จปฐ. ครั้งที่ 5

อ.พร้าว รายานผลความก้าวหน้า จปฐ. ครั้ที่ 4 12 ม.ค.61.xls
Download4
34.5 Kb
12.01.2018 17:44

อ.พร้าว รายงานความก้าวหน้า จปฐ.ครั้งที่ 4 (12 ม.ค.61)

อ.พร้าว รายานผลความก้าวหน้า จปฐ. ครั้ที่ 3 5 ม.ค.61.xls
Download6
34.5 Kb
05.01.2018 21:41

อ.พร้าว รายงานความก้าวหน้า จปฐ.ครั้งที่ 3

อ.พร้าว รายานผลความก้าวหน้า จปฐ. ครั้ที่ 2 25 ธ.ค.60.xls
Download6
34.5 Kb
27.12.2017 22:26

อ.พร้าว รายงานความก้าวหน้า จปฐ.ครั้งที่ 2

อ.จอมทอ.xlsx
Download7
10.88 Kb
03.01.2018 10:11

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมกองทุนชุมชน อ.จอมทอง

สรุปประเมินผลอำเภอดอยสะเเก็ด ๒๕๖๑ ครั้ที่ ๑.rar
Download10
20.52 Mb
17.01.2018 16:03

อำเภอดอยสะเก็ดส่งงานแบบประเมินให้พี่เอบ ค่ะ

วัสดุฝึกคนละ 3000 บ้านหลว อ.พร้าว.docx
Download5
40.73 Kb
09.01.2018 11:50

อ.พร้าว ส่งรายละเอียดงบประมาณการพัฒนาผลิตภัณฑ์หมู่บ้านละ 90,000 บาท โครงการรหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวสานพลังประชารัฐ

วัสดุครุภัณฑ์การเกษตร.pdf
Download3
656.48 Kb
16.01.2018 15:20

****อำเภอแม่แจ่ม ขอฝากไฟล์งานให้พี่นิกการเงินจังหวัดค่ะ*****

วัสดุ คนละ 3000 บ้านหลว แก้ไข.xlsx
Download2
33.8 Kb
17.01.2018 09:14

อ.พร้าว ส่งวัสดุ โครงการหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงประชารัฐ (แก้ไข)

รายานออมทรัพย์เดือน มค.61.xlsx
Download3
15.61 Kb
10.01.2018 11:00

เชียงดาว ส่งรายงานออมทรัพย์ฯ มค.61

รายานออมทรัพย์ฯ ม.ค. 60 ดอยหล่อ .xls
Download3
47 Kb
15.01.2018 15:00

อำเภอดอยหล่อส่งรายงานออมทรัพย์เพื่อการผลิตประจำเดือน มกราคม 61

รายานออมทรัพย์-กขคจ. ปี 61.xls
Download3
169 Kb
14.01.2018 17:39

อ.แม่อายส่งรายงานออมทรัพย์ม.ค.๖๑

รายานออมทรัพย์ เดือน ม.ค.ปี2561.xlsx
Download6
14.42 Kb
05.01.2018 11:42

อ.ดอยเต่า ส่งรายงานออมทรัพย์ฯ เดือน มกราคม 2561

รายานออมทรัพย์ ม.ค.61.xlsx
Download4
38.01 Kb
07.01.2018 21:36

อ.ดอยสะเก็ดรายงานออมทรัพย์(ม.ค.61)

รายานออมทรัพย์ ม.ค.61.xls
Download4
40 Kb
15.01.2018 08:54

อ.แม่วางส่งรายงานออมทรัพย์ ครับ

รายานออมทรัพย์ ม.ค. 61.xls
Download4
42 Kb
09.01.2018 11:59

อ.แม่ริมรายงานออมทรัพย์ เดือน ม.ค. 61 ค่ะ

รายานออมทรัพย์ ม.ค..xlsx
Download4
15.51 Kb
17.01.2018 10:38

รายงานออมทรัพย์ ม.ค. 61 อำเภออมก๋อย

รายานออมทรัพย์ มค..61.xls
Download6
57 Kb
11.01.2018 17:18

อ.สารภี ส่งรายงานออมทรัพย์ฯ มค.61 ค่ะ

รายานยอดจำหน่าย OTOP เดือน ธ.ค. 60.xls
Download3
57.5 Kb
26.12.2017 11:35

อ.แม่วาง ขอส่งยอดจำหน่ายสินค้า OTOP ประจำเดือนธันวาคม 2560

รายานผลความก้าวหน้าจปฐ 61 อ เมือ ครั้ที่1.xls
Download32
41.5 Kb
22.12.2017 18:05

อำเภอเมืองเชียงใหม่ ส่งรายงานผลความก้าวหน้าในการจัดเก็บข้อมูลจปฐ61 ครั้งที่1

รายานผลความก้าวหน้า จปฐ. ครั้ที่ ๕.xls
Download2
34.5 Kb
19.01.2018 18:11

อ.ดอยสะเก็ด รายงาน จปฐ. ครั้งที่ 5

รายานผลความก้าวหน้า จปฐ. ครั้ที่ ๓.xls
Download8
34.5 Kb
05.01.2018 10:30

อำเภอดอยสะเก็ด ส่งรายงาน จปฐ. ครั้งที่ ๓

รายานผลความก้าวหน้า ครั้ที่ ๑.xls
Download5
55 Kb
22.12.2017 09:26

ดอยสะเก็ดส่งรายงานผลการจัดเก็บครั้งที่ ๑

รายานผลการดำเนินานตามข้อสั่การนายกฯ .xls
Download5
33 Kb
16.01.2018 16:50

อ.กัลยาฯ ขอส่ง แบบรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจาการประชุมคณะรัฐมนตรี

รายานผลการดำเนินานขอคณะอนุกรรมการสนับสนุนกทบ.ระดับอำเภอสารภี
Download13
1.18 Mb
17.01.2018 11:43

อ.สารภี ส่งรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ กทบ.ระดับอำเภอ สารภี ค่ะ

รายานผลการจัดเก็บ_สันกำแพ_29122560.xlsx
Download12
12.92 Kb
29.12.2017 18:51

อ.สันกำแพง ขอส่งรายงานผลการจัดเก็บ จปฐ. 2561

รายานผลการจัดเก็บ_สันกำแพ_22122560.xlsx
Download17
12.94 Kb
22.12.2017 16:09

อ.สันกำแพง ขอส่งรายงาน จปฐ.2561 รอบที่ 1

รายานผลการจัดเก็บ_สันกำแพ_19012561.xlsx
Download0
12.02 Kb
19.01.2018 15:16

อ.สันกำแพง ขอส่งรายงานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. 2561 รอบวันที่ 19/01/2561

รายานผลการจัดเก็บ_สันกำแพ_12012561.xlsx
Download14
12.98 Kb
12.01.2018 07:41

อ.สันกำแพง ส่งรายงานจปฐ. รอบวันที่ 12 ม.ค. 2561

รายานผลการจัดเก็บ_สันกำแพ12012561.xlsx
Download2
12.03 Kb
14.01.2018 16:03

อ.สันกำแพง ส่งรายงานจปฐ.รอบ 12012561

รายานความก้าวหน้าจปฐ อ.แม่วา ครั้ที่ 5 .xlsx
Download2
12.84 Kb
19.01.2018 10:05

อ.แม่วาง ส่งรายงานความก้าวหน้า จปฐ. ครั้งที่ 5 19 มกราคม 2561 ค่ะ

รายานความก้าวหน้ากทบ.แม่วา ม.ค. 61.xls
Download0
211.5 Kb
19.01.2018 16:56

อ.แม่วาง ขอส่งรายงานความก้าวหน้า เดือน ม.ค.61 ค่ะ

รายานความก้าวหน้า จปฐ61 อำเภอแม่ออนมค.xlsx
Download6
10.29 Kb
05.01.2018 13:42

อำเภอแม่ออนรายงานความก้าวหน้าจปฐปี61

รายานความก้าวหน้า จปฐ.ฮอด4012561.xlsx
Download7
12.19 Kb
04.01.2018 16:38

ฮอดส่งรายงานความก้าวหน้า จปฐ.

รายานความก้าวหน้า จปฐ.ฮอด18012561.xlsx
Download2
12.32 Kb
19.01.2018 11:31

ฮอดส่งรายงานความก้าวหน้า จปฐ.18012561

รายานความก้าวหน้า จปฐ.ฮอด11012561.xlsx
Download1
12.18 Kb
10.01.2018 13:46

ฮอดส่งรายงานความก้าวหน้า จปฐ. 11/01/2561

รายานความก้าวหน้า จปฐ.อ.ดอยเต่า61.xlsx
Download8
12.45 Kb
03.01.2018 12:08

อ.ดอยเต่า รายงานความก้าวหน้า จปฐ.

รายานความก้าวหน้า จปฐ.อ.ดอยเต่า.xlsx
Download5
12.45 Kb
22.12.2017 05:51

อ.ดอยเต่า ส่่งรายงานความก้าวหน้า จปฐ.61

รายานความก้าวหน้า จปฐ.ปี 61.xlsx
Download6
13.87 Kb
22.12.2017 12:04

อ.แม่ออน รายงานความก้าวหน้า จปฐ.

รายานความก้าวหน้า จปฐ.ปี 61 อ.สารภี ครั้ที่ 1.xls
Download4
42.5 Kb
22.12.2017 09:56

อ.สารภีส่งรายงานความก้าวหน้าการบริหารการจัดเก็บ จปฐ. ปี 61 ครั้งที่1

รายานความก้าวหน้า จปฐ. 61อ.เวียแห.xlsx
Download4
17.21 Kb
22.12.2017 08:59

เวียงแหงขอส่งรายงานความก้าวหน้าการจัดเก็บ จปฐ 2561 งวด 25 ธันวาคม 2560

รายานความก้าวหน้า จปฐ อ.แม่วา ครั้ที่ 4.xlsx
Download7
12.68 Kb
12.01.2018 06:56

อ.แม่วาง ส่งรายงานความก้านหน้า จปฐ. ครั้งที่ 4 12 มกราคม 2561 ค่ะ

รายานความก้าวหน้า จปฐ อ.แม่วา ครั้ที่ 3.xlsx
Download8
12.67 Kb
05.01.2018 12:42

อ.แม่วาง ส่งรายงานความก้าวหน้า จปฐ. ปี2561 ครั้งที่ 3 ค่ะ

รายานความก้าวหน้า จปฐ อ.แม่วา ครั้ที่ 2.xlsx
Download9
12.67 Kb
25.12.2017 12:01

อำเภอแม่วาง ส่งรายงานความก้าวหน้า จปฐ. ครั้งที่ 2 วันที่25 ธันวาคม 2560 ค่ะ

รายานความก้าวหน้า จปฐ.ปี61 ครั้ที่ 5 อำเภอแม่แจ่ม.xls
Download0
30.5 Kb
18.01.2018 10:13

อำเภอแม่แจ่ม ส่งรายงาน จปฐ รอบ 5

รายานความก้าวหน้า จปฐ.ปี61 ครั้ที่ 4 อำเภอแม่แจ่ม.xls
Download6
30.5 Kb
09.01.2018 14:29

อำเภอแม่แจ่ม รายงานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ รอบ4

รายานความก้าวหน้า จปฐ.ปี61 ครั้ที่ 3 อำเภอแม่แจ่ม.xls
Download6
30.5 Kb
04.01.2018 10:50

อำเภอแม่แจ่ม รายงานผลการจัดเก็บ จปฐ รอบ 3

รายานความก้าวหน้า จปฐ.ปี61 ครั้ที่ 2 อำเภอแม่แจ่ม.xls
Download6
30.5 Kb
27.12.2017 13:35

อำเภอแม่แจ่ม รายงาน จปฐ รอบ 2

รายานความก้าวหน้า จปฐ.ปี61 ครั้ที่ 1 อำเภอแม่แจ่ม - Copy.xl
Download11
30 Kb
22.12.2017 11:26

อำเภอแม่แจ่ม รายงาน จปฐ 2561 รอบ 1

รายานข้อสั่การนายกรัฐมนตรี มกราคม.doc
Download6
41.5 Kb
16.01.2018 16:14

อำเภอหางดงขอส่งรายงานข้อสั่งการค่ะ

รายานข้อสั่การนายกรัฐมนตรี ม.ค. .xls
Download9
39 Kb
15.01.2018 09:48

อำเภอดอยหล่อส่งรายงานข้อสั่งมติ ครม. 15/ม.ค./61

รายานกอทุนแม่ม.ค61.แม่อาย.docx
Download4
26.11 Kb
14.01.2018 17:16

อ.แม่อายส่งรายงานกทผ.เดือนม.ค.61

รายาน ประจำเดือน มกราคม 61.xlsx
Download3
16.08 Kb
16.01.2018 11:17

อ.แม่แตง ส่งรายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำเดือน มกราคม 61

รายาน ประจำเดือน ธันวาคม 60 .xlsx
Download8
16.44 Kb
22.12.2017 09:05

อ.แม่แตง ส่งรายงานกองทุนแม่ประจำเดือน ธค.60

รายาน จปฐ.แม่แต.xlsx
Download5
10.81 Kb
05.01.2018 21:32

อ.แม่แตง รายงานความก้าวหน้า จปฐ. ครั้งที่ 3

รายาน จปฐ.แม่ริม ครั้ที่ 2.xlsx
Download10
15.62 Kb
26.12.2017 16:27

อ.แม่ริม ส่งรายงาน จปฐ ครั้งที่ 2

รายาน จปฐ.แม่ริม ครั้ที่ 1.xlsx
Download5
12.12 Kb
22.12.2017 14:49

อ.แม่ริม รายงาน จปฐ ครั้งที่ 1

รายาน จปฐ.อ.เชียดาว 2561 ครั้ที่ 1.xlsx
Download6
12.97 Kb
22.12.2017 12:43

อ.เชียงดาว ส่งรายงานความก้าวหน้าจัดเก็บ จปฐ.ครั้งที่ 1 (ส่งทางline ไปก่อนแล้ว)

รายาน จปฐ.ปี 2561.xlsx
Download9
12.85 Kb
22.12.2017 10:33

อ.แม่แตง รายงานความก้าวหน้า จปฐ.

รายาน กทบ.ธค.อ.สารภี.rar
Download5
31.26 Kb
23.12.2017 12:15

อ.สารภี สงรายงาน กทบ. ค่ะ

รายละเอียดหมู่บ้านอัตลักษณ์ที่แก้ไข.docx
Download1
21.95 Kb
17.01.2018 14:00

อ.ฝางส่งรายละเอียดกิจกรรมที่ 2 หมู่บ้านอัตลักษณ์ ใ้ห้น้องแอ่ว

รายละเอียดหมู่บ้านอัตลักษณ์.docx
Download4
21.95 Kb
22.12.2017 10:47

อ.ฝางส่งรายละเอียดหมู่บ้านอัตลักษณ์กิจกรรมที่ 4(แก้ไข)

รายชื่อแบบตอบรับเข้า อทอบรม 16 ม.ค.61.docx
Download9
15.1 Kb
15.01.2018 13:45

อ.แม่ออนส่งแบบตอบรับกานเข้าอบรม ออมทรัพย์ฯ 16 ม.ค.61

รายชื่ออบรมศูนย์ฯ22122017155957.pdf
Download5
265.08 Kb
22.12.2017 16:02

ส่งแบบตอบรับประชุม ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน อ.อมก๋อย

รายชื่อร่วมจำหน่ายฯ OTOP CITY 2017 อ.หาด.xlsx
Download2
15.47 Kb
10.01.2018 15:39

อ.หางดงส่งรายชื่อ OTOP ภูมิภาค

รายชื่อผู้สมัครฯ otop ภูมิภาค อ.พร้าว.xlsx
Download3
11.38 Kb
10.01.2018 12:02

อ.พร้าว ส่งรายชื่อโอทอปภูมิภาค

รายชื่อประชุมคณะกรรมการศูนย์จัดการกอทุนชุมชน แม่วา.xlsx
Download8
11.31 Kb
26.12.2017 16:20

อ.แม่วาง ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ณ ศูนย์ลำปางค่ะ

รายชื่อประชุมกม.ศูนย์จัดการกอทุนชุมชน.xlsx
Download4
11.24 Kb
26.12.2017 15:23

อ.แม่แตง ส่งรายชื่อประชุมลป.ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน 15-17 ม.ค.

รายชื่อ OTOP ภูมิภาค 61.xlsx
Download2
15.1 Kb
10.01.2018 16:14

อ.สันกำแพง ขอส่งรายชื่อ ผปก.ที่ประสงค์เข้าร่วม OTOP ภูมิภาค 61 ค่ะ

รายชื่อ OTOP ภูมิภาค 61 อ.แม่ริม.xlsx
Download3
15.85 Kb
10.01.2018 15:52

อ.แม่ริม ส่งรายชื่อ OTOP ภูมิภาค 61

รายการค่าใช่จ่ายกิจกรรมที่ 2 หมู่บ้านอัตลักษณ์ อ.พร้าว.rar
Download7
11.76 Kb
24.12.2017 22:24

รายการค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 2 หมู่บ้านอัตลักษณ์ฯ อ.พร้าว

รายการค่าใช่จ่ายกิจกรรมที่ 2 หมู่บ้านอัตล.xlsx
Download4
12.68 Kb
26.12.2017 11:59

อ.อมก๋อย ส่งรายละเอียดค่าใช้จ่าย กิจกรรมที่ 2 หมู่บ้านอัตลักษณ์

ราย รายได้otop.rar
Download3
14.81 Kb
18.01.2018 16:08

อ.เชียงดาว ขอส่งรายงานยอด otop ประจำเดือน พ.ย 60 -ม.ค. 61

ราบานความก้าวหน้าจปฐ อำเภอกัลยาณิวัฒนา 19.01.61.xlsx
Download0
11.49 Kb
19.01.2018 21:33

อ.ส่งรายงานความก้าวหน้า จปฐ. วันที่ 19.01.61

ราบานความก้าวหน้าจปฐ อำเภอกัลยาณิวัฒนา 12.01.61.xlsx
Download3
11.48 Kb
12.01.2018 20:01

อ.กัลยาณิวัฒนา ส่งรายงานความก้าวหน้า จปฐ.

รับทราบนโยบายการกำกับดูแลอค์กรที่ดี อำเภอเวียแห.docx
Download1
87.95 Kb
17.01.2018 18:24

อ.เวียงแหง ขอส่งแบบลงนามและแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปี 2561

รวมแบบรายานโครการตลาดประชารัฐคนไทยยิ อ.ฮอด.xlsx
Download3
32.54 Kb
24.12.2017 11:25

ฮอดส่งรายงานตลาดนัดชุมชนเดือนธันวาคม 2561

ร.ออม มค.61สันทราย.xlsx
Download5
23.53 Kb
10.01.2018 09:59

ส่งรายงานออมทรัพย์ฯ ณ 10 มค.61 อำเภอสันทราย

ร.ผลความก้าวหน้า จปฐ. - ไชยปราการ22ธ.ค.2560.xls
Download3
46 Kb
22.12.2017 09:47

ไชยปราการ-รายงานความก้าวหน้าการจัดเก็บ จปฐ(25/12/60)

ร.ข้อสั่การขอนายกรัฐมนตรี15ม.ค.2561-ไชยปราการ.xlsx
Download2
11.29 Kb
14.01.2018 21:33

(ไชยปราการ)ร.ผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกฯ ณ 15ม.ค.2561

ร.กลุ่มออมทรัพย์ฯ ปี 61 - ไชยปราการมกราคม.xlsx
Download3
20.77 Kb
16.01.2018 10:05

รายงานผลการปฏิบัติการสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ฯ การสะสมเงินออมทรัพย์ ปี 61 - ไชยปราการ(มกราคม 2561)

ร.กลุ่มออมทรัพย์ฯ ปี 61 - ไชยปราการธันวาคม60.xlsx
Download3
20.88 Kb
16.01.2018 10:05

รายงานผลการปฏิบัติการสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ฯ การสะสมเงินออมทรัพย์ ปี 61 - ไชยปราการ(ธันวาคม 2560)

มกราคม 2561 ดอยหล่อรายานโครการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้.xlsx
Download0
35.19 Kb
18.01.2018 14:43

อ.ดอยหล่อส่งรายงานผลการดำเนินงานตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้

มกรา 61.xls
Download2
48 Kb
16.01.2018 12:07

อ.แม่แตง ส่งรายงานกลุ่มออมทรัพย์ ม.ค.61

ภูมิภาค ปี 61 ฮอด.xlsx
Download3
14.36 Kb
10.01.2018 13:06

ฮอดส่งรายชื่อโอทอปภูมิภาค

ภูมิภาค ปี 61 สันป่าตอ.xlsx
Download2
14.47 Kb
10.01.2018 12:34

สันป่าตองส่งรายชื่อOTOPภูมิภาค

ภูมิภาค 61.xlsx
Download3
14.56 Kb
10.01.2018 14:20

แม่แจ่มส่งรายชื่อ Otop ภูมิภาค 61

ปี61รายานออมทรัพย์ ม.ค.61.xlsx
Download2
18.25 Kb
11.01.2018 15:38

อ.แม่ออนรายงาน สัจจะ/แผน/ผล กลุ่มออมทรัพย์ ฯ ม.ค.61

ปี 61าน กทผ นิชป้า ม.ค.61.xlsx
Download2
12.09 Kb
09.01.2018 13:07

แม่ออนส่งรายงาน กองทุนแม่ฯ เดือน มกราคม 2561

บัญชีรายชื่อกลุ่มเป้าหมายอบรมพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP.xlsx
Download0
11.36 Kb
20.01.2018 19:43

อำเภอสะเมิงส่งบัญชีรายชื่อกลุ่มเป้าหมายอบรมพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP เชียงใหม่ภูคำ รุ่นที่ 1 วันที่ 22-24 มกราคม

นโยบายกำกับดูแลอค์การที่ดี.doc
Download11
360.5 Kb
17.01.2018 09:38

อ.ฮอด ส่งแบบลงนามและแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

นโยบายกำกับดูแลอค์กรที่ดีอำเภอฝา.doc
Download1
358 Kb
17.01.2018 15:25

อ.ฝาง ส่งนโยบายกำกับดูแลอค์การที่ดี

นโยบายกำกับดูแลกิจการฯ.doc
Download4
360.5 Kb
17.01.2018 15:48

ฮอด ส่งแบบลงนามและแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีฯ (ครั้งที่2)

ต้นไม้.rar
Download8
1.46 Mb
16.01.2018 14:30

++++แม่แจ่ม ส่งไฟล์งานให้พี่นิก การเงินจังหวัดค่ะ++++

Download14
162.55 Kb
22.12.2017 14:18

อ.ฮอดส่งแบบตอบรับกก.ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

จปฐ.อ.แม่แต.xlsx
Download4
14.62 Kb
29.12.2017 13:33

อ.แม่แตง ส่งรายงาน จปฐ.ครั้งที่ 2

จปฐ.19มค61.xlsx
Download1
12.9 Kb
19.01.2018 12:38

อ.แม่แตง ส่งรายงาน จปฐ.

คศป..xlsx
Download4
11.29 Kb
16.01.2018 13:25

คสป. อ.ดอยเต่า

Download8
940.56 Kb
27.12.2017 21:00

อ.พร้าว ส่งแบบตอบรับร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

ข้อสั่การนายกฯ ปี 61.xlsx
Download7
12.09 Kb
15.01.2018 10:09

อ.แม่แตง ส่งผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกฯ

ข้อสั่การนายก-ม.ค.61.xls
Download5
31.5 Kb
15.01.2018 22:21

สพอ.แม่อาย ส่งรายงานข้อสั่งการของนายกฯ

ข้อสัั่การขอนายกรัฐมนตรี แม่แจ่ม มค 61.xlsx
Download5
11.35 Kb
15.01.2018 13:48

แม่แจ่มส่งรายงานเดือน มค 61

SSG -แม่อาย.xlsx
Download5
11.66 Kb
14.01.2018 13:47

สพอ.แม่อาย ส่งแบบตอบรับอบรม SSG จังหวัดให้พี่หมูแดงค่ะ

QD 61 ฮอด.xlsx
Download9
245.15 Kb
24.12.2017 11:24

ฮอดส่งรายงาน QD ปี 2561

OTOP ภูมิภาค 61.xlsx แก้ไขเพิ่มเติม.xlsx
Download8
13.81 Kb
10.01.2018 15:10

อ.แม่แตง ส่งรายชื่อโอทอปภูมิภาค แก้ไขเพิ่มเติม

OTOP ภูมิภาค 61.xlsx
Download5
13.26 Kb
10.01.2018 15:03

อ.แม่แตง ส่งรายชื่อ OTOP ภูมิภาค

OTOP ภูมิภาค 61 doisaket.xlsx
Download6
14.88 Kb
11.01.2018 00:23

ดอยสะเก็ด ส่งโอทอปภูมิภาคให้พี่เจี๊ยบค่ะ

5. แบบรายานการจัดตั้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ปี2560 ม.ค.61
Download4
35 Kb
16.01.2018 11:41

อ.สันป่าตอง ส่งรายงานออมทรัพย์ ม.ค.61

4รายานออมทรัพย์ มค60-จอมทอ.xls
Download5
66 Kb
11.01.2018 14:54

อ.จอมทอง ขอส่งรายงานออมทรัพย์ฯ

26122017150955.pdf
Download4
332.39 Kb
26.12.2017 15:23

อำเภอแม่อายส่งแก้ไขรายชื่อผู้บันทึก ข้อมูล จปฐ. 2561 ค่ะ

17.รายละเอียดแนบท้ายโครการประชุมคณะอนุกรรมการฯ.docx
Download3
16.36 Kb
22.12.2017 10:45

อ.เชียงดาวฝากส่งรายละเอียดหมวด 300 ให้พี่หลิว

15 ม.ค. 2561.xlsx
Download1
11.28 Kb
14.01.2018 21:32

(ไชยปราการ)ร.ผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกฯ ณ 15ม.ค.2561

06 อ.พร้าว ปี 2561 ทะเบียนผู้ใช้านโปรแกรม จปฐ-แก้ไข..xls
Download1
44 Kb
18.01.2018 16:56

อ.พร้าว แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ตรวจสอบ จปฐ.ระดับตำบล

01-รวมแบบรายานโครการตลาดประชารัฐฯ ธ.ค.๖๐.xls
Download4
101.5 Kb
26.12.2017 10:24

อ.เชียงดาวส่วรายงานตลาดประชารัฐฯ

01-รวมแบบรายานโครการตลาดประชารัฐคนไทยยิ อ.แม่วา.xlsx
Download10
36.85 Kb
22.12.2017 15:38

อ.แม่วาง ขอส่งแบบรายงานตลาดประชารัฐ ประจำเดือน ธ.ค. 2560

.อ.สารภีรายานตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้เดือนมกราคม2561.xlsx
Download2
32.32 Kb
19.01.2018 11:54

อ.สารภีขอส่งรายงานตลาดนัดคนไทยยิ้มได้เดือนมกราคม61ค่ะ

ใช้พื้นที่ไปแล้ว: 37.6 Mb


กดอัพโหลดไฟล์
ที่อยู่ไฟล์ที่จะอัพโหลด
รายละเอียดไฟล์

พัฒนาระบบ โดยทีมไอที พช.เชียงใหม่