ชื่อไฟล์ Order
จำนวนที่ดาวน์โหลด Order
ขนาด Order
อัพโหลดเมื่อ Order
รายละเอียดไฟล์
รายานบริหารจัดการหนี้ 1 คร. 1 สัญญา อำเภออมก๋อย.xls
Download66
53.5 Kb
17.07.2017 14:45

อำเภออมก๋อยส่งรายงานการบริหารจัดการหนี้ 1 สัญญา 1 ครัวเรือน

VDR-TDR อำเภอหาด.rar
Download52
9.67 Mb
05.07.2017 16:05

อำเภอหางดงขอส่ง VDR-TDR ปี2560 ค่ะ

อ.เมือ ส่แบบประเมิน SSG.doc
Download47
1.02 Mb
27.06.2017 15:17

อ.เมือง ส่งแบบประเมิน SSG

Download46
17 Mb
11.07.2017 09:40

อ.อมก๋อย รานงานผล ดอกไม้นจันทน์

VDR TDR CIA HOT.rar
Download44
11.52 Mb
05.07.2017 14:45

อำเภอฮอดส่ง รายงาน VDR TDR และ CIA ค่ะ

TDRVDRอ.เมือเชียใหม่.rar
Download42
17.89 Mb
11.07.2017 14:36

อำเภอเมืองเชียงใหม่ส่งรายงานCIA(แก้ไขใหม่ ) ให้น้องEx

VDR TDR อ.จอมทอ 60.rar
Download39
9.45 Mb
06.07.2017 18:12

อ.จอมทอง ขอส่งไฟล์ VDR TDR ค่ะ

VDR.เก๊าเดื่อ 3.rar
Download35
41.33 Mb
04.07.2017 15:13

อ.หางดง ขอส่ง VDR จำนวน 1 หมู่บ้าน คือ บ้านเก๊าเดื่อ ม.3 บ้านปง

แบบรายานความก้าวหน้าการบริหารจัดการหนี้ไปสู่1ครัวเรือน1สัญญา
Download29
15.01 Kb
10.07.2017 09:50

อ.ดอยสะเก็ดรายงานความก้าวหน้า1คร.1สัญญา

VDR ม.4 บ้านดอนตัน อ.แม่ริม 60.rar
Download26
10.3 Mb
10.07.2017 15:36

อ.แม่ริม ส่ง VDR หมู่ 4 บ้านดอนตัน

แบบรายานการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 คร.1 สัญญา.xlsx
Download23
11.67 Kb
13.07.2017 16:47

อำเภอสารภี ขอส่งเอกสารแก้ไข 1 สัญญา 1 ครัวเรือนให้หมูแดง

แผนพัฒนา กข.คจ. .doc
Download21
140 Kb
13.07.2017 15:51

อ.ฝางส่งแผนพัฒนา กข.คจ.

รายานผล Way of Life อ.แม่ริม.xlsx
Download21
13.22 Kb
10.07.2017 19:22

อ.แม่ริม ส่งรายงานผล way of life

แบบตอบรับการอบรมสตรี03072017100441.pdf
Download21
332.78 Kb
03.07.2017 10:10

อ.ฮอดส่งแบบตอบรับการอบรมสตรี ค่ะ

สารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต บ้านป่าติ้ว หมู่ 2.pdf
Download20
3.4 Mb
11.07.2017 09:32

อ.แม่ริม ส่ง VDR บ้านป่าติ้ว ม.2 ต.สันโป่ง

VDR ม.5 บ.ดอนปีน ต.แช่ช้า.pdf
Download20
2.7 Mb
07.07.2017 18:59

อ.สันกำแพงขอส่ง VDR เพิ่มเติมจำนวน 1 หมู่บ้านค่ะ

Download20
3.16 Mb
17.07.2017 15:45

อำเภอจอมทองส่งทะเบียนข้อมูลการนำโครงการในแผนชุมชนไปใช้ประโยชน์ พร้อมไฟล์เอกสารประกอบ

VDR TDR PDF ปี 60.rar
Download19
7.02 Mb
07.07.2017 19:43

อ.แม่แตงส่ง VDR TDR ปี 60 แก้ไขเป็นไฟล์ PDF ค่ะ

SSG แม่ออน.rar
Download18
836.99 Kb
29.06.2017 17:01

อ.แม่ออน ส่งรายงาน SSG

รายานดอกไม้จันทน์ อมก๋อย 20 ก.ค.60.rar
Download18
18.39 Mb
20.07.2017 10:07

อมก๋อยรายงานดอกไม้จันทน์ 20 ก.ค. 60

แบบรายานแผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารเินโครการแก้ไขปัญหาความย
Download18
17.73 Kb
11.07.2017 15:38

ส่งรายงานแผนพัฒนาประสิทธิภาพ กข.คจ. ครั้งที่ 1

สันกำแพ 1 คร 1 สญ.rar
Download17
149.14 Kb
12.07.2017 10:21

สันกำแพงส่งรายละเอียดประกอบตัวชี้วัด 1 คร 1 สญ ค่ะ

รายาน กข.คจ. ครั้ที่ 1.docx
Download17
21.92 Kb
12.07.2017 11:27

อ.แม่อายส่งรายงานแผนพัฒนา กข.คจ.ครั้งที่ 1

รายาน SSG อ.หาด.rar
Download17
486.93 Kb
27.06.2017 09:49

อ.หางดง ส่ง รายงาน SSG

รายาน SSG แก้ไขล่าสุดอ.พร้าว.rar
Download17
1.07 Mb
26.06.2017 13:52

อ.พร้าวส่งรายงาน SSG แก้ไขล่าสุดให้ค่ะ

รายานแผน กขคจ..xlsx
Download17
16.04 Kb
07.07.2017 12:28

ดอยหล่อ ส่งรายงานแผนการพัฒนาประสิทธิภาพฯ กข.คจ

แบบรายาน-ครูฝึกตำบล อ.แม่วา.xlsx
Download17
12.6 Kb
29.06.2017 10:37

อ.แม่วาง ขอส่งแบบรายงานการอบรมครูฝึกระดับตำบล

VDR-บ้านปากกอ-หมู่-6-ตำบลสารภี-อำเภอสารภี.rar
Download16
1.04 Mb
11.07.2017 11:40

อ.สารภีขอส่ง VDRบ้านปากกองม.6ต.สารภีค่ะ

แบบรายานครูฝึกตำบล อ.แม่แต.xlsx
Download15
12.27 Kb
29.06.2017 11:09

อ.แม่แตงส่งแผนครูฝึกตำบล

ทะเบียนโครการใช้ประโยชน์ 60 อำเภอแม่แจ่ม.rar
Download15
8.01 Mb
19.07.2017 11:45

แม่แจ่มส่ง การใช้ประโยชน์ จากแผนชุมชน

สรุปผลการจัดตั้กลุ่มอาชีพ.rar
Download14
1.04 Mb
05.07.2017 12:33

vอ.หางดง ขอส่งสรุปผลการจัดตั้งกลุ่มอาชีพตามโครงการสัมมาชีพชุมชน

TDR VDR 2560.rar
Download14
21.53 Mb
07.07.2017 17:23

อ.ดอยสะเก็ด ส่ง VDR 2560

ครูฝึกตำบลWOL.xlsx
Download14
12.58 Kb
29.06.2017 11:57

อ.สันกำแพงส่งแผนครูฝึกตำบล

นิรัติ บ้านเหล่า ตำบลเมือก๋าย.pdf
Download14
835.07 Kb
11.07.2017 13:07

อ.แม่แตงส่ง VDR 1 บ้านค่ะ

สรุปผลการดำเนินานจัดตั้กลุ่มอาชีพดอยสะเก็ด ปี 60.docx
Download14
925.79 Kb
23.07.2017 15:16

อ.ดอยสะเก็ดส่งสรุปผลการดำเนินกิจกรรมโครงการสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพฯ

แผน ติดตาม กข.คจ..xlsx
Download14
20.07 Kb
13.07.2017 12:30

อำเภอเชียงดาวรายงานแผนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ครั้งที่ ๒

รายานบริหารจัดการหนี้ 1 คร. 1 สัญญา อ.เชียดาว เดือน กรกฎาคม
Download14
36.5 Kb
17.07.2017 16:15

อ.เชียงดาว รายงาน ๑ ครัวเรือน ๑ สัญญา รอบ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐

รายานหมู่บ้านสารสนเทศ VDR TDR ปี 2560 อ.เชียดาว.rar
Download13
3.83 Mb
11.07.2017 11:41

อ.เชียงดาว ส่งไฟล์ VDR,TDR ปี 2560

แผนผล กข คจ ปี 2560.xlsx
Download13
19.97 Kb
13.07.2017 10:16

อ.ดอยเต่า ส่งแผนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารโครงการ กข.คจ. ครั้งที่ 1

VDR ม.๒ ต.เชียดาว บัญญัติ.rar
Download13
23.19 Mb
11.07.2017 13:54

อ.เชียงดาว ส่ง VDR ม.2 ต.เชียงดาว

TDR VDR อ.สารภี ปี 2560.rar
Download12
11.9 Mb
14.07.2017 10:28

อ.สารภีส่งรายงาน TDR VDR ประจำปี 2560

ทะเบียนข้อมูลการนำเข้าโครการในเล่นแผนชุมชนระดับตำบล.docx
Download12
35.05 Kb
17.07.2017 17:35

อ.เวียงแหง ขอส่งทะเบียนข้อมูลการนำโครงการในแผนชุมชนไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพ

พื้นที่เป้าหมายโครการสัมมาชีพชุมชนปี 61.xlsx
Download12
100.68 Kb
12.07.2017 11:04

อำเภอจอมทอง ส่งพื้นที่เป้าหมายเตรียมความพร้อมตามโครงการสัมมาชีพชุมชน ปี2561

ข้อมูลประชารัฐ มะม่วท่าล้อ.rar
Download12
8.02 Mb
04.07.2017 09:33

อ.ดอยหล่อ ขอส่งข้อมูลประชารัฐ(มะม่วง) บ้านท่าล้อ ให้หัวหน้าชาตรี

VDR TDR ปี 60 CIA.rar
Download12
30.57 Mb
07.07.2017 18:01

อ.แม่แตงส่ง VDR ปี 60

รายาน Way of Life อ.ดอยสะเก็ด.xlsx
Download12
13.25 Kb
17.07.2017 11:28

อ.ดอยสะเก็ดส่งรายงาน way of live

รายานแผนการพัฒนา กข.คจ.อ.ดอยสะเก็ด.xlsx
Download12
22.94 Kb
11.07.2017 15:09

อ.ดอยสะเก็ดส่งรายงานแผนการพัฒนา กข.คจ.

รายาน สถาบันฯ อ.หาด.xlsx
Download12
51.41 Kb
07.07.2017 15:09

อ.หางดง ส่งรายงานสถาบันจัดการเงินทุนฯ

แผน ครูฝึก อ.เมือ.xlsx
Download12
11.97 Kb
29.06.2017 16:05

อ.เมืองเชียงใหม่ ส่ง แผน-ผล way of life

แบบรายานการใช้ประโยชน์จากกอทุนชุมชนขอครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนใ
Download12
18.91 Kb
03.07.2017 15:01

อำเภออมก๋อยส่งรายงานการใช้ประโยชน์จากกองทุนชุมชนของครัวเรือนสัมมาชีพฯ ให้พี่หมูแดง (ครับ)

การนำแผนไปใช้ประโยชน์.xlsx
Download11
12.76 Kb
12.07.2017 14:16

อ.ฮอดส่งไฟล์ตารางการนำแผนชุมชนไปใช้ประโยชน์ส่วนเอกสารจะนำส่ง 14 ก.ค.60

ทะเบียนข้อมูลการนำโครการไปใช้ประโยชน์ อำเภอแม่วา.docx
Download11
20.09 Kb
17.07.2017 16:47

อ.แม่วาง ขอส่งไฟล์ทะเบียนข้อมูลการนำโครงการในเล่มแผนตำบลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพ ปี 2560 ค่ะ

โครการที่อยู่ในเทศบัญญัติ ปี 60 อ.เมือเชียใหม่.rar
Download11
25 Mb
20.07.2017 17:43

การใช้ประโยชน์จากแผนชุมชน อ.เมืองเชียงใหม่

รายาานการใช้ประโยชน์กอทุนชุมชนอ.หาด.xls
Download11
30 Kb
12.07.2017 08:57

อ.หางดง ขอส่งข้อมูลรายงานการใช้ประโยชน์กองทุนชุมชน ตรั้งที่ 1

รายานสถาบันการจัดการเินทุน อ.สารภี.xlsx
Download11
40.51 Kb
07.07.2017 17:41

อ.สารภี ส่งรายงานสถาบันการจัดการเงินทุนค่ะ

สรุปผลการดำเนินานการจัดเวทีประเมินผลการดำเนินานกลุ่มออมทรัพย
Download11
1.53 Mb
28.06.2017 10:49

อ.ดอยหล่อ ส่งสรุปผลการดำเนินานการจัดเวทีประเมินผลการดำเนินานกลุ่มออมทรัพย์ SSG

บริหารจัดการหนี้ 1 คร. 1 สัญญา ไชยปราการ กรกฎาคม 60.xlsx
Download10
11.67 Kb
20.07.2017 08:27

อ.ไชยปราการ ขอส่งรายงาน 1 ครัวเรือน 1 สัญญาฯ_ก.ค.60

รายานบริหารจัดการหนี้ 1 คร. 1 สัญญา_เวียแห.xls
Download10
37 Kb
19.07.2017 17:14

อ.เวียงแหง ขอส่งรายงาน 1 ครัวเรือน 1 สัญญาฯ_ก.ค.60

ทะเบียนข้อมูลหมู่บ้าน ยุทธ 1อำเภอดอยหล่อ.xls
Download10
205 Kb
11.07.2017 09:09

อ.ดอยหล่อ ขอส่งชื่อรายชื่อหมู่บ้าน ปี 2561 ขยายผลการสร้างสัมมาชีพชุมชน (ร้อยละ 70 ของหมู่บ้านยุทธศาสตร์ที่ 1)

แบบรายานแผนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารเิน.xlsx
Download10
28.93 Kb
11.07.2017 13:29

อ.จอมทอง ส่งแบบรายงานแผนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารเงินโครงการ กข.คจ.

1 คร1สัญญา 12กค60สันทราย.xlsx
Download10
11.31 Kb
13.07.2017 22:46

ส่งรายงาน สถาบัน 1 คร. 1 สัญาาอ.สันทราย

ทะเบียนพื้นที่หมู่บ้านยุทธ 1 ขยายผล 2561 เพิ่มเติม แม่วา .xl
Download10
213.5 Kb
12.07.2017 15:42

อ.แม่วาง ส่งพื้นที่เป้าหมาย สัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน เพิ่มเติมบ้านใหม่ ค่ะ

ทะเบียนข้อมูลหมู่บ้าน ยุทธ 1 ปี 61 อำเภอแม่ริม.xls
Download10
205 Kb
06.07.2017 15:39

อ.แม่่ริม ส่งพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายสัมมาชีพชุมชน ปี 61

ทะเบียนข้อมูลการนำโครการในแผนชุมชนไปพัฒนาอาชีพ.docx
Download10
43.72 Kb
18.07.2017 15:17

อำเภออมก๋อยส่งทะเบียนข้อมูลการนำโครงการในเล่มแผนชุมชนระดับตำบลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพ

TDR-VDR2560อำเภอดอยเต่า.rar
Download10
10.62 Mb
07.07.2017 16:11

อ.ดอยเต่า ส่งรายงาน TDR/VDR/CIA

จัดตั้กลุ่มอาชีพสัมมาชีพ.docx
Download10
4.26 Mb
12.07.2017 17:16

สพอ.แม่อาย รายงานผลการดำเนินกิจกรรมยุทธศาสตร์กรมฯ ไตรมาส 3

แผนผลway of life สะเมิ.xls
Download10
39.5 Kb
17.07.2017 12:54

อำเภอสะเมิงส่งรายงาน Way Of Life

แผนพัฒนา กข.คจ. 60 2.doc
Download9
36 Kb
17.07.2017 13:27

แม่ออนส่งแผน กข.คจ (2) 2560

นเยาว์ VDR บ้านดป่าแด ม. 8 ต.บ้านโป่ อ.พร้าว.pdf
Download9
2.53 Mb
11.07.2017 01:52

อ.พร้าว ส่ง VDR บ้านดงป่าแดง ต.บ้านโป่ง

แบบรายานการใช้ประโยชน์.xls
Download9
40 Kb
14.07.2017 08:28

อ.ดอยหล่อ ส่งรายงานการใช้ประโยชน์จากกองทุนชุมชนของครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเป้าหมาย

หมวด300 สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้_อ.ดอยเต่า_2560.pdf
Download9
1.66 Mb
04.07.2017 09:06

อ.ดอยเต่า ส่งโครงการหมวด300สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้

านบริหารจัดการหนี้ 1 คร. 1 สัญญา อ.แม่แจ่มกค 60.xls
Download9
43 Kb
17.07.2017 15:30

แม่แจ่ม ส่งรายงาน การจัดการหนี้

ดอกไม้จันทน์-20 ก.ค.rar
Download9
8.79 Mb
20.07.2017 16:24

แม่อาย รายงานดอกไม้จันทน์ เจ้า

แบบรายานผล Way of Life.xlsx
Download9
9.02 Kb
11.07.2017 09:53

อ.จอมทอง ส่งรายงาน Way of life

แบบรายานการใช้ประโยชน์ ดอยหล่อ.xls
Download9
35 Kb
14.07.2017 14:29

อ.ดอยหล่อ (แก้ไข) ส่งรายงานการใช้ประโยชน์จากกองทุนชุมชนของครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเป้าหมาย

แผนนำไปใช้อำเภอดอยสะเก็ด 2560.xlsx
Download9
20.59 Kb
17.07.2017 14:46

อำเภอดอยสะเก็ดส่งแผนชุมชนบูรณาการ ปี 2560 ให้ป้ายุทธค่ะ

แผนและผล Way of Life อ.แม่แจ่ม 17 กค 60.xlsx
Download9
13.04 Kb
17.07.2017 13:44

แม่แจ่ม รายงาน WAY

ร.แผนพัฒนา กข.คจ.12กค.60.xls
Download9
63.5 Kb
12.07.2017 14:01

ส่งรายงาน กข.คจ.ครั้งที่ 1 อ.สันทราย กค.60

กอทุนหนุนเสริมสัมมาชีพ อ.สารภี.xlsx
Download9
15.58 Kb
05.07.2017 15:33

อ.สารภีรายงานการใช้ประโยชน์กองทุนชุมชนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเป้าหมาย ครั้งที่ 1

รายานประเมินSSG.docx
Download9
378.03 Kb
06.07.2017 21:25

อ.ฝางส่งรายงานประเมิน SSG

VDR TDR แม่อาย60.rar
Download9
5.74 Mb
06.07.2017 18:02

แม่อายส่ง VDR/TDR

อ.พร้าว รายานประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 14 ก.ค. 60.rar
Download9
6.68 Mb
17.07.2017 01:06

อ.พร้าวแก้ไข รายงานประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ฯ วันที่ 14 ก.ค.

แบบรายานการบริหารจัดการหนี้ฯ.xlsx
Download9
16.57 Kb
19.07.2017 15:01

อ.ฝางส่งแบบรายงานการบริหารจัดการหนี้ฯ

อ.สะเมิ แบบรายานการใช้ประโยชน์.xls
Download9
40.5 Kb
14.07.2017 17:27

สพอ.สะเมิง ส่งรายงานการใช้ประโยชน์จากกองทุนชุมชนของครัวเรือนสัมมาชีพครับ

ร.แผนพัฒนาครั้ที่1 กข.คจ.12กค.60.xls
Download9
64 Kb
12.07.2017 14:36

ส่ง รง.กข.คจ.ครั้งที่1(แก้ไขใหม่)12 กค.60อ.สันทราย(เอาอันนี้เน้อ)

แผนผล กข คจ.xlsx
Download9
21.58 Kb
12.07.2017 17:22

อ.เวียงแหง ขอส่งแผนขับเคลื่อนโครงการ กข.คจ. ครั้งที่ 1

อ.กัลยาฯ เดือน มิถุนายน 60 แบบสรุปผลการดำเนินานกลุ่มออมทัพย์
Download8
687 Kb
28.06.2017 17:22

อ.กัลยาฯ ส่งแบบสรุปผลการดำเนินงานออมทรัพย์ SSG ค่ะ

แผนชุมชนที่นำไปใช้พัฒนาอาชีพ ล่าสุด ปี 60.docx
Download8
43.54 Kb
19.07.2017 10:00

อ.ดอยเต่า ส่งแผนระดับตำบลที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพ

ทะเบียนข้อมูลหมู่บ้าน ยุทธ 1อำเภอ.xls
Download8
203.5 Kb
04.07.2017 13:59

ดอยเต่า ส่งข้อมูล ขยายผลสัมมาชีพปี 2561

การใช้ประโยชน์กอทุนชุมชน.xlsx
Download8
13.29 Kb
14.07.2017 15:31

แม่ริมส่งรายงานกองทุนชุมชนให้หมูแดงคะ

TDR และ VDR อำเภอสันกำพ.rar
Download8
16.14 Mb
06.07.2017 21:37

อำเภอสันกำแพง ขอส่ง TDR และ VDR ครับ

VDR 2017 บ.ถ้ำผาผึ้ ม.11 ต.หนอบัว อ.ไชยปราการ.pdf
Download8
3.51 Mb
17.07.2017 19:05

อ.ไชยปราการ ส่ง VDR 2017 บ.ถ้ำผาผึ้ง ม.11 ต.หนองบัว ครับผม

แผนผลway of life อ.สารภี.xls
Download8
38 Kb
11.07.2017 10:23

อ.สารภีส่งแผนผลWay of Life

ข้อมูลแผน ฯ ปี 60 อ.แม่แต.docx
Download8
50.36 Kb
17.07.2017 14:22

อ.แม่แตงส่งทะเบียนข้อมูลการนำโครงการในเล่มแผนชุมชนระดับตำบล

รายานแผนการพัฒนา กข.คจ.อ.สารภี.xlsx
Download8
11.86 Kb
07.07.2017 17:42

อ.สารภี ส่งรายงานผลการพัฒนาฯ กข.คจ ค่ะ

แบบรายานการจัดทำดอกไม้จันทน์ ใหม่ล่าสุด.doc
Download8
987.5 Kb
18.07.2017 12:59

ดอยสะเก็ดขอส่งรายงานดอกไม้จันทร์ประจำเดือน กรกฏาคม 2560 ให้พี่วิญญูค่ะ

ทะเบียนข้อมูลการนำโครการในเล่มแผนชุมชนระดับตำบล.docx
Download8
27.46 Kb
19.07.2017 09:18

สะเมิงส่งทะเบียนข้อมูลแผนตำบลไปใช้

ทะเบียนหมู่บ้าน ยุทธ 1เชียใหม่ เพิ่มเติมดอยสะเก็ด.xlsx
Download8
76.94 Kb
14.07.2017 11:37

อ.ดอยสะเก็ดส่งพื้นที่เป้าหมายสัมมาชีพฯ บ้านเดิม บ้านใหม่

แผนชุมชนส่จว.20 กค.2560.rar
Download8
27.87 Kb
20.07.2017 16:25

อ.ไชยปราการ ส่งทะเบียนข้อมูลการนำใช้โครงการในเล่มแผนชุมชน ตำบลด้านส่งเสริมอาชีพ

สันป่าตอโครการที่อยู่ในเทศบัญญัติ.rar
Download8
10.42 Mb
21.07.2017 17:07

สันป่าตองส่งการใช้ประโยชน์จากแผนชุมชน ให้ป้ายุทธค่ะ

รายานผลการดำเนินาน กทบ. เดือน มิย.2560.doc
Download8
67.5 Kb
26.06.2017 11:27

อ.ดอยเต่า ส่งรายงานผลการดำเนินงาน กทบ. เดือน มิย. 2560

ค่าเช่าบ้าน11072017151835.pdf
Download8
985.1 Kb
11.07.2017 15:24

อ.ฮอด ส่งเรื่องขอตรวจสอบและเพิ่มเติมข้อมูลการเช่าบ้าน

แบบสำรวจข้อมูลกอทุนชุมชน การใช้ประโยชน์ อำเภอแม่วา.xlsx
Download8
11.35 Kb
07.07.2017 16:04

อ.แม่วาง ส่งรายงานการใช้ประโยชน์กองทุนชุมชนของครัวเรือนสัมมาชีพ ค่ะ

VDR TDR อำเภอเวียแห.rar
Download8
5.4 Mb
07.07.2017 12:11

อำเภอเวียงแหง ขอส่ง VDR และ TDR ครับ

แบบรายานการใช้ประโยชน์สัมมาชีพชุมช60อ.ดอยเต่า.xlsx
Download8
14.18 Kb
17.07.2017 10:15

อ.ดอยเต่า ส่งรายงานการใช้ประโยชน์จากกองทุนชุมชนของครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ

ทะเบียนการนำแผนชุมชนไปใช้ อ.ฝา.rar
Download8
123.27 Kb
19.07.2017 15:31

อ.ฝาง ส่งแผนระดับตำบลที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพ

แบบรายานการใช้ประโยชน์จากกอทุนฯ พร้าว.docx
Download7
14.46 Kb
05.07.2017 14:48

อ.พร้าว ส่งแบบรายงานการใช้ประโยชน์จากกองทุนฯ ค่ะ

ทะเบียนข้อมูล1-8.xlsx
Download7
50.12 Kb
07.07.2017 18:33

อ.แม่แตงส่งรายงานสถาบันการจัดการเงินทุน 1-8

6 ตำบลแบบรายานแผนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารเินโครการแก้ไขป
Download7
19.88 Kb
11.07.2017 09:22

อ.ฮอดส่งการวางแผนติดตามกข.คจ.

รายชื่อ OTOP านศิลปาชีพ 2560 อ.แม่ริม - แก้ไขใหม่.xlsx
Download7
12.41 Kb
18.07.2017 13:47

อ.แม่ริม ส่งรายชื่อ OTOP ศิลปาชีพ แก้ไขใหม่

ร.SSGมิย60สันทราย.rar
Download7
1004.56 Kb
26.06.2017 10:34

ส่งรายงานSSG สันทราย26มิย60

ร.ใช้ประโยชน์จากกอทุน ครสัมาสันทราย กค.60.xls
Download7
22.5 Kb
11.07.2017 15:04

อ.สันทรายส่ง รง.การใช้ประโยชน์จากกองทุนฯของ คร.สัมมาชีพ กค.60

แผนการพัฒนาฯ โครการ กข.คจ. ครั้ ที่ 1 อ.แม่ริม.rar
Download7
21.43 Kb
12.07.2017 17:48

อ.แม่ริม ส่งแผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารเงิน กข.คจ. ครั้งที่ 1

รายานออมทรัพย์ฯ ก.ค 60ดอยหล่อ.xls
Download7
47.5 Kb
13.07.2017 08:28

อ.ดอยหล่อ ส่งรายงานผลการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เดือน ก.ค.

รายานVDR ม.4 บ้านหนอก๋าย.doc
Download7
3.85 Mb
07.07.2017 15:56

อ.แม่แตง ส่ง VDR.บ้านหนองก๋าย ต.สันป่ายาง

SSG แปล 8.doc
Download7
5.04 Mb
27.06.2017 16:00

อ.ดอยเต่า ส่งรายงานกลุ่มออมทรัพย์ SSG

แบบสรุปผลการดำเนินานการจัดเวทีประเมินผลการดำเนินานกลุ่มออมทร
Download7
523 Kb
27.06.2017 14:38

แม่แจ่ม ส่งแบบประเมิน ssg

TDRVDR อำเภอเมือเชียใหม่.rar
Download7
9.44 Mb
07.07.2017 16:45

อำเภอเมืองเชียงใหม่ ส่งรายงานTDR&VDRปี 2560

แผน-CIA.xlsx
Download7
10.88 Kb
05.07.2017 15:13

แผนกำหนดการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้านเป้าหมาย VDR/TDR อำเภอฝาง

1คร.1สัญญากค.60.xlsx
Download7
12.91 Kb
14.07.2017 14:42

แม่ริมส่งรายงาน1คร.1สัญญาให้หมูแดงค่ะ

ตาราฝึกอบรมตามโครการสนับสนุนคณะอนุกรรมการหนึ่ตำบล หนึ่ผลิตภั
Download7
12.47 Kb
07.07.2017 15:14

แม่แตงส่ง ตารางให้คุณป้ายุทธ์คะ ด่วน!!!!!!!

Way of life SEP2 อ.สารภี.xlsx
Download7
12.54 Kb
17.07.2017 16:51

อ.สารภี ส่ง way of life แบบ sep way 2

ทะเบียนหมู่บ้าน ยุทธ 1สารภีเชียใหม่ เพิ่มเติม.xls
Download7
208.5 Kb
14.07.2017 15:02

อ.สารภีส่งหมู่บ้านเป้าหมายสัมมาชีพ (ยุท 1 ปี 2561)

ทะเบียนพื้นที่หมู่บ้านยุทธ 1 ขยายผล 2561 แม่วา .xls
Download7
209 Kb
11.07.2017 09:30

อ.แม่วาง ส่งทะเบียนพื้นที่เป้าหมายกิจกรรมขยายผลสัมาชีพชุมชน ปี 2561 ค่ะ

แผนตำบลใช้พัฒนาอาชีพ.xlsx
Download7
16.43 Kb
19.07.2017 12:47

ดอยหล่อ ส่งแผนชุมชนฯใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพ(คุณป้า)

รายานWay of life SEP2 24 ก.ค.60 อ.แม่ริม.xlsx
Download7
12.46 Kb
24.07.2017 11:49

อ.แม่ริม ส่งรายงาน Way of Life 24 ก.ค.60

แบบรายานผลการดำเนินโครการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทา
Download7
1 Mb
20.07.2017 15:06

อ.เมืองเชียงใหม่ ส่งรายงานประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ประจำงวดวันที่ 20 ก.ค.60

ทะเบียนข้อมูลหมู่บ้านสัมมาชีพ ๖๑.xls
Download7
225.5 Kb
14.07.2017 10:49

อ.เชียงดาวส่งพื้นที่เป้าหมายโครงการสัมมาชีพ

แผน กข.คจ.ครั้ที่ 2.xlsx
Download7
11.56 Kb
14.07.2017 11:22

อำเภอสันป่าตองส่งรายงานแบบแผนการพัฒนาประสิทธิภาพ โครงการ กข.คจ. ให้พี่หมูแดงค่ะ

แผนพัฒนา กข.คจ.อำเภอสันกำแพ ส่ 12 กค.2560.rar
Download7
6.17 Kb
12.07.2017 17:29

อำเภอสันกำแพงขอส่งแผนพัฒนา กข.คจ. 12 กค.2560 ค่ะ

แบบรายานการใช้ประโยชน์สันกำแพ.xls
Download7
39.5 Kb
14.07.2017 19:54

รายงานการใช้ประโยชน์จากกองทุนชุมชนของครัวเรือนสัมมาชีพค่ะ

แบบรายานการใช้ประโยชน์ กอทุนชุมชน อำเภอแม่แจ่ม รอบ 1.xls
Download7
37 Kb
17.07.2017 09:53

อำเภอแม่แจ่ม ส่งรายงานการใช้ประโยชน์กองทุนชุมชน รอบ 1

สรุปผลการดำเนินาน SSG ดอยสะเก็ด.rar
Download7
828.77 Kb
26.06.2017 14:49

อ.ดอยสะเก็ด ส่งรายงาน SSG

แบบรายานระดับอำเภอ ทุกวันจันทร์.xlsx
Download7
12.61 Kb
17.07.2017 14:18

อ.เมืองส่งแบบรายงาน Way of life ให้น้องมนเจ้า

รายานผล Way of Life อ.อมก๋อย....xlsx
Download7
13.77 Kb
11.07.2017 08:46

อ.อมก๋อยรายงานผล Way of live

ผลการดำเนินาน กทบ. เดือน ก.ค.2560.doc
Download7
67.5 Kb
21.07.2017 15:25

อ.ดอยเต่า ส่งรายงานผลการดำเนินงาน กทบ. เดือน กรกฎาคม 2560

ข้อมูลและอค์ความรู้ขอผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 25
Download6
315.51 Kb
20.07.2017 16:25

ข้อมูลและองค์ความรู้ของผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2560 ของ อ.ฮอด

ยนข้อมูลหมู่บ้าน ยุทธ 1 ปี 61 อำเภอสะเมิ.xls
Download6
211 Kb
07.07.2017 08:23

สะเมิงส่งเป้ายุทธ์1ปี61

รายานการใช้ประโยชน์จากกอทุนชุมชน.xlsx
Download6
10.18 Kb
17.07.2017 11:00

อำเภอแม่ออนส่งสรุปการใช้ประโยชน์กองทุนชุมชน

รายานกอทุนแม่ก.ค.60..แม่อาย.docx
Download6
24.58 Kb
18.07.2017 11:25

อ.แม่อายส่งรายงานกทผ.ก.ค.60

VDRบ้านหนอเจ็ดหน่วย.rar
Download6
538.32 Kb
14.07.2017 15:28

อ.กัลยาฯ ส่ง VDR บ้านหนองเจ็ดหน่วย

รวมVDR TDR ฝา.rar
Download6
12.16 Mb
17.07.2017 14:42

VDR TDR อำเภอฝางค่ะ

แบบรายานกอชุมชนขอครัวเรือนสัมมาชีพ.xlsx
Download6
16.14 Kb
06.07.2017 11:26

อำเภอจอมทอง ส่งแบบรายงานการใช้ประโยชน์จากกองทุนชุมชนของครัวเรือนสัมมาชีพ งวด 10 ก.ค.60

กข.คจ.แผนผล 60ไชยปราการ.rar
Download6
46.79 Kb
18.07.2017 14:50

อ.ไชยปราการส่งรายงาน กข.คจ.แผนผล 60(ครั้งที่ 1 - 2)

แผนผลway of life.xls
Download6
39.5 Kb
11.07.2017 12:59

สะเมิงส่ง Way of life

านบริหารจัดการหนี้ 1 คร. 1 สัญญา อ.แม่วา2.xls
Download6
29.5 Kb
24.07.2017 12:16

ส่งบริหารจัดการหนี้ สถาบันครับ

ข้อมูลและอค์ความรู้ฯ อ.ฮอด ใหม่.docx
Download6
15.57 Mb
20.07.2017 17:52

ฮอดส่งองค์ความรู้ใหม่

ก.ค. แบบรายานความก้าวหน้าการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือ
Download6
14.85 Kb
13.07.2017 08:30

อ.ดอยหล่อ ส่งรายงานความก้าวหน้าการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา

แผนผลway of life หาด.xls
Download6
37.5 Kb
11.07.2017 13:55

อ.หางดง ส่งรายงาน แผนผล Way of Life

รายชื่อศิลปาชีพ 2560.xls
Download6
27.5 Kb
18.07.2017 10:49

แม่แจ่มส่งแบบตอบรับร่วมงานศิลปาชีพฯ 2560 ค่ะ

1แบบรายานบัญชีรายชื่อจำแนกสถานะครัวเรือนยากจน ครัวเรือนตกเกณ
Download6
93.46 Kb
27.06.2017 11:08

อำเภอแม่แจ่ม ส่งบัญชีรายชื่อจำแนกสถานะครัวเรือนยากจน ครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ.ปี 2559 ครั้ที่ 2 อ.แม่แจ่ม

3แบบรายานบัญชีรายชื่อจำแนกสถานะครัวเรือนยากจน ครัวเรือนตกเกณ
Download6
93.9 Kb
05.07.2017 10:17

1อำเภอแม่แจ่ม ส่งไฟล์ จำแนกสถานะครัวเรือนยากจน

รายชื่อร่วมจำหน่ายสินค้าาน OTOP ศิลปาชีพ อ.พร้าว.xlsx
Download6
11.77 Kb
17.07.2017 17:50

อ.พร้าว ส่งรายชื่อร่วมงานOTOP ศิลปาชีพ

รายานการใช้ประโยชน์กอทุน.xlsx
Download6
13 Kb
11.07.2017 15:37

รายงานการใช้ประโยชน์จากกองทุนชุมชน อ.ฝาง

รายชื่อ OTOPร่วมาน ศิลปาชีพฯ อ.ฝา 12-20 ส.ค. 2560.xls
Download6
31.5 Kb
18.07.2017 10:35

รายชื่อ OTOP งานศิลปาชีพ ประทีบไทย ฯ อ.ฝาง

แจ้รายชื่อร่วมจำหน่ายฯ OTOP ศิลปาชีพ ปี 2560.xlsx
Download6
11.25 Kb
17.07.2017 16:28

อ.แม่วางแจ้งรายชื่อ OTOP ศิลปาชีพ 2560 ค่ะ

หมู่บ้านขยายผลสัมมาชีพ61.xlsx
Download6
13.4 Kb
13.07.2017 15:30

อำเภอแม่ออนส่งรายงานหมู่บ้านขยายผลสัมมาชีพปี61

เทศบัญญัติสันพระเนตร.docx
Download6
1.13 Mb
13.07.2017 14:42

อ.สันทราย ส่งไฟล์เพิ่มเติมเอกสารเชิงประจักษ์การนำแผนชุมชนไปใช้ประโยชน์

แผน ครูฝึก อ.เมือ ครั้ที่ 2.xlsx
Download6
12.38 Kb
11.07.2017 09:49

อ.เมือง ส่งรายงานแผน-ผล Way of life

ศิลปาชีพ ประทีปไทย otop ก้าวไกล ด้วยพระบารมี 2560.xlsx
Download6
19.34 Kb
18.07.2017 11:55

อ.สันทราย ส่งรายชื่อ otop ศิลปาชีพประทีปไทยเจ้า

แบบรายานครูฝึกตำบล อ.ฮอด.xls
Download6
33.5 Kb
11.07.2017 09:27

อ.ฮอด ส่งแบบรายงาน แผน/ผลการอบรมครูฝึกระดับตำบล way of life

ประเมิน ssg อ.แม่อาย ปี 60.doc
Download6
179 Kb
28.06.2017 11:33

อ.แม่อาย ส่งประเมินกลุ่มออมทรัพย์ ssg มอบคุณหมูแดงครับ

รายชื่อOTOPร่วมาน ศิลปาชีพฯ อ-จอมทอ.xlsx
Download6
12.13 Kb
18.07.2017 09:53

อ.จอมทอง ขอส่งรายชื่อ OTOP ร่วมงาน ศิลปาชีพฯ

รายชื่อผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมแสดและจำหน่ายสิน
Download6
14.37 Kb
14.07.2017 14:13

ฮอดส่งรายชื่อผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOPฯ

ออมทรัพย์เดือน มิ.ย. 60.xlsx
Download6
15.55 Kb
05.07.2017 10:50

อำเภอเชียงดาวรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ครับผม

ออมทรัพย์ สถาบัน เดือน ก.ค..60.xls
Download6
45 Kb
12.07.2017 11:13

อ.ดอยเต่า ส่งรายงานออมทรัพย์, สถาบัน ประจำเดือน ก.ค.60

านศิลปาชีพ 2560 สันกำแพ.xlsx
Download6
18.51 Kb
15.07.2017 17:31

อ.สันกำแพง ขอส่งรายชื่อผปก.เข้าร่วมงานศิลปาชีพฯ 2560 ค่ะ

ทะเบียนหมู่บ้าน สันป่าตอ.xls
Download6
50 Kb
14.07.2017 09:10

อำเภอสันป่าตองส่งเป้าหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน ปี 2561

VDRTDR อ.อมก๋อย.rar
Download6
42.37 Mb
07.07.2017 12:35

อ.อมก๋อย ขอส่งไฟล์ VDR , TDR ครับ

โอทอบ ศิลปาชีพ ปี 60 ดอยสะเก็ดฉบับเปลี่ยนแปล.xls
Download5
34.5 Kb
18.07.2017 14:39

ดอยสะเก็ด ส่งศิลปาชีพฉบับเปลี่ยนแปลง ให้พี่เจี๊ยบค่ะ

Download5
593.57 Kb
27.06.2017 11:22

อ.ฮอดส่งการประเมินผลกลุ่มออมทรัพย์ SSG ครั้งที่ 2

แบบรายานWay of life SEP2อ.ดอยหล่อ.xls
Download5
37.5 Kb
17.07.2017 15:24

อ.ดอยหล่อ ส่งรายงาน Way of life(SEP2)

อ.พร้าว ทะเบียนโครการที่นำไปใช้ประโยชน์.rar
Download5
14.92 Mb
19.07.2017 15:23

อ.พร้าว ส่งทะเบียนโครงการที่นำไปใช้ประโยชน์

รายานการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์และรูปภาพกิจกรรม.rar
Download5
1.46 Mb
08.07.2017 13:26

อ.พร้าวรายงานการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์-7 ก.ค. 60.doc

แบบรายานการใช้ประโยชน์จากกกอทุนชุมชนขอครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
Download5
14.54 Kb
11.07.2017 11:20

อ.แม่อายส่งรายงานกองทุนครัวเรือนสัมมาชีพครับ

ทะเบียนหมู่บ้าน ยุทธ 1เชียใหม่ ดอยหล่อ.xls
Download5
206 Kb
14.07.2017 13:24

อ.ดอยหล่อ ส่งทะเบียนพื้นที่เป้าหมายโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน

แบบรายานWay of life SEP2 17july.xlsx
Download5
12.43 Kb
17.07.2017 15:29

อ.สันกำแพง ส่งรายงาน Way of life(SEP2)

OTOP ศิลปชีพ 2017อ.สารภี.xlsx
Download5
15.09 Kb
18.07.2017 09:53

อ.สารภีขอส่งรายชื่อโอทอปเทิดไท้2017ค่ะ

านศิลปาชีพ 2560 หาด.xlsx
Download5
14.1 Kb
17.07.2017 16:36

อ.หางดงส่งรายชื่องานศิลปชีพ60

ทะเบียนข้อมูลหมู่บ้าน ยุทธ 1อำเภอ อำเภอแม่แจ่ม สำหรับขยายผลป
Download5
49 Kb
06.07.2017 16:07

อำเภอแม่แจ่ม ส่ง ทะเบยนหมู่บ้านสัมามาชีพขยายผลครัวเรือนปี 2561

OTOPเก็บข้อมูลฯ อ.ไชยปราการ.pdf
Download5
971.82 Kb
05.07.2017 11:07

อ.ไชยปราการ - ฝากให้ ปุ๊ (เก็บข้อมูลพื้นฐาน กลุ่ม D)

อำเภอแม่แจ่ม แผนพัฒนาครั้ ที่1 กข.คจ.12กค.60.xls
Download5
62.5 Kb
12.07.2017 16:27

อำเภอแม่แจ่ม ส่งรายงานแผนพัฒนา กข คจ ครั้งที่ 1

รายานทะเบียนหมู่บ้านสัมมาชีพ 61docx.docx
Download5
17.76 Kb
13.07.2017 15:30

รายงานทะเบียนหมู่บ้านสัมมาชีพ ปีงบฯ61

แบบรายานสรุปกอทุนแม่วันที่ 15 กค. 60 อ.เชียดาว.xlsx
Download5
33.66 Kb
17.07.2017 15:05

อ.เชียงดาว รายงานสรุปกิจกรรมกองทุนแม่ฯ NISPA เดือน กค.

ทะเบียนหมู่บ้าน ยุทธ 1เชียใหม่ เพิ่มเติม อ.เมือเชียใหม่.xls
Download5
48.5 Kb
13.07.2017 11:09

อ.เมืองเชียงใหม่ ส่งรายชื่อพื้นที่เป้าหมายสัมมาชีพ ปี 61 ให้น้องมนเจ้า

แบบรายานWay of life SEP2อ.แม่แต.xls
Download5
31.5 Kb
17.07.2017 16:14

อ.แม่แตงส่งรายงาน way of life sep2

20 กค.60 อ.สันป่าตอ แบบรายานการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ฯ.docx
Download5
5.83 Mb
20.07.2017 09:56

สรุปประเมินผลโครการจัดตั้กลุ่มอาชีพดอยสะเก็ด ปี 60.docx
Download5
31.17 Kb
23.07.2017 15:14

อ.ดอยสะเก็ดส่งแบบสรุปประเมินผลโครงการสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพฯ

แบบรายานผลฯ ก.ค. ใหม่ล่าสุด.docx
Download5
2.66 Mb
20.07.2017 14:48

อ.แม่วาง ขอส่งแบบรายงานการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน(แก้ไขล่าสุด) ประจำเดือน ก.ค. 60

ทะเบียนข้อมูลหมู่บ้านยุทธ1 สัมมาชีพฐานใหม่ ปี 61 อำเภอแม่ริม
Download5
205 Kb
14.07.2017 16:46

อ.แม่ริม ส่ง พท.เป้าหมายสัมมาชีพฐานใหม่ ปี 61

รายานการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ อ.พร้าว วันที่ 20 ก.ค. 60.doc
Download5
57 Kb
20.07.2017 17:06

อ.พร้าว ส่งรายงานการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ วันที่ 20 ก.ค. 60

แบบรายานWay of life SEP2อ.ดอยเต่า.xlsx
Download5
12.97 Kb
18.07.2017 10:52

อ.ดอยเต่า ส่ง Way of life SEP2

รายชื่อ OTOPศิลปาชีพ 60. แก้ไข.xlsx
Download5
14.24 Kb
17.07.2017 14:28

อ.แม่แตง ขอส่งรายชื่อ Otop ศิลปาชีพ แก้ไขเพิ่มเติม

ความก้าวหน้าการบริหารจัดการหนี้ เดือน ก.ค.60.docx
Download5
13.83 Kb
12.07.2017 11:08

ส่งรายงานความก้าวหน้าการบริหารจัดการหนี้ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา เดือน ก.ค.2560 จาก อ.ดอยเต่า

ทะเบียนหมู่บ้าน ยุทธ 1จอมทอ เพิ่มเติม.xlsx
Download5
102.87 Kb
14.07.2017 15:02

อำเภอจอมทอง ส่งข้อมูลพื้นที่เป้าหมายหมู่บ้าน ยุทธ 1

สรุปผลการจัดตั้กลุ่ม.1อาชีพ.rar
Download5
1.04 Mb
24.07.2017 15:48

อ.หางดง ขอส่งแบบประเมินพร้อมสรุปผลการจัดตั้งกลุ่มอาชีพตามโครงการสัมมาชีพชุมชน

กทบ. อบรมสถาบันการเินชุมชน อ.แม่ริม.xlsx
Download5
10.01 Kb
30.06.2017 17:01

อ.แม่ริม ส่งรายชื่อ กทบ. อบรมสถาบันการเงินชุมชน

รายชื่อ OTOP ศิลปาชีพ อ.ดอยหล่อ.xls
Download5
33 Kb
17.07.2017 13:48

อ.ดอยหล่อ ส่งรายชื่อ OTOP ศิลปาชีพ

แบบบัญชีรายชื่อผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมแสดและจำ
Download5
13.37 Kb
14.07.2017 13:44

อ.สะเมิง ส่งบัญชีรายชื่อผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้าในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี

รายชื่อ ผปก.otop อ.เมือฯ เข้าร่วมาน-ศิลปาชีพ ส่จัหวัด18กค60.
Download5
20.81 Kb
18.07.2017 15:08

อ.เมืองฯส่งรายชื่อผู้ประกอบการเข้าร่วมงานศิลปาชีพฯค่ะ

VDR แม่กำปอ.rar
Download5
7.67 Mb
23.07.2017 14:36

VDR แม่กำปอง อ.แม่ออน

VDR TDR แม่วา เพิ่มเติม.rar
Download4
3.99 Mb
13.07.2017 17:06

อ.แม่วาง ส่ง VDR TDR เพิ่มเติม ค่ะ

แบบรายานการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์-7 ก.ค. 60.doc
Download4
47 Kb
08.07.2017 00:45

อ.พร้าว รายงานการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ณ 7 ก.ค. 60

รายชื่อศิลปาชีพ 2560 แม่อาย.xls
Download4
37 Kb
18.07.2017 12:02

แม่อายส่งศิลปาชีพเจ้า

cia.สมจินต์ จันทร์เจริญ.rar
Download4
371.29 Kb
07.07.2017 20:19

อ.เชียงดาว ส่ง VDR.cia.ของ ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว เชียงใหม่

รายานกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เดือน ก.ค.60.xlsx
Download4
12.49 Kb
14.07.2017 10:51

อ.ดอยเต่า ส่งรายงานประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เดือน ก.ค. 2560

กอทุนแม่สะเมิ-กค.60.xlsx
Download4
120.58 Kb
17.07.2017 08:47

สะเมิงส่งกองทุนแม่ กค.60

แผนและผล Way of Life อ.แม่แจ่ม.xlsx
Download4
13.05 Kb
11.07.2017 09:07

แม่แจ่ม ส่งรายงานแผนผล WAY OF LIFE

แบบตอบรับการประชุมกอทุนพัฒนาบทบาทสตรีไชยปราการ.pdf
Download4
140.98 Kb
04.07.2017 10:27

อ.ไชยปราการ ส่งแบบตอบรับการประชุม คก.ประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี(รร.กรีนเลครีสอร์ท)

ใช้ประโยชน์จากกอทุน ครสัมาสันทราย กค.60.xls
Download4
22.5 Kb
14.07.2017 13:40

อ.สันทราย ส่งรายงานการใช้ประโยชน์จากกองทุนชุมชน

อ.กัลยาณิวัฒนา ทะเบียนหมู่บ้าน ยุทธ 1 เชียใหม่ .xls
Download4
213 Kb
13.07.2017 10:31

อ.กัลยาณิวัฒนาส่งรายชื่อพื้นที่เป้าหมายกิจกรรมขยายผลการสร้างสัมมาชีพชุมชน

แผนบูรณาการตำบลด้านอาชีพ อ.เชียดาว.xls
Download4
64 Kb
26.07.2017 13:27

อ.เชียงดาวส่งทะเบียนข้อมูลโครงการแผนชุมชนในการพัฒนาอาชีพ....ให้ป้ายิ่งพันธ์

รายานครัวเรือนยากจน ตกเกณฑ์ จปฐ.ปี 2559 วด 5 กค.60.ฝาxlsx
Download4
68.43 Kb
04.07.2017 13:57

ส่งให้คุณวิญญู ค่ะ

รายานผู้ลทะเบียน OTOP 60.xlsx
Download4
16.81 Kb
24.07.2017 11:22

อ.หางดงรายงานผลการลงทะเบียน OTOP ปี60 ไตรมาส3-4

รายานการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ แม่แจ่ม วันที่ 14 ก.ค. 60.doc
Download4
489.5 Kb
17.07.2017 14:12

แม่แจ่ม ส่งรายงานดอกไม้จันทน์ กรกฎาคม 2560

ทะเบียนข้อมูลโครการในเล่มแผนชุมชนตำบลด้านสนับสนุนอาชีพ.xlsx
Download4
10.95 Kb
24.07.2017 15:20

อำเภอแม่ออนส่งทะเบียนโครงการตามโครงการบูรณาการแผนชุมชนตำบล ตำบลแม่ทา

านศิลปาชีพ.xlsx
Download4
11.94 Kb
17.07.2017 13:17

อ.สันป่าตองส่งรายชื่อOTOP งานศิลปาชีพฯ

แบบรายานผลการดำเนินโครการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทา
Download4
677.01 Kb
14.07.2017 14:21

ฮอดส่งรายงานผลการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานฯ วันที่ 14 ก.ค. 60

Download4
1000.03 Kb
07.07.2017 13:50

อ.กัลยาฯ ส่ง CIA

รายานออมทรัพย์ กค.60.xls
Download4
56.5 Kb
07.07.2017 17:43

อ.สารภี ส่งรายงานออมทรัพย์ฯ เดือน กค. ค่ะ

Way of life SEP2 อ.หาด.xls
Download4
31 Kb
18.07.2017 10:37

อ.หางดง ขอส่งรายงาน Way of Life

ยากจน ดสกก -60 ครั้ที่ 2.xlsx
Download4
27.72 Kb
04.07.2017 11:28

อำเภอดอยสะเก็ด ส่งรายงานครัวเรือนยากจน ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๐

VDR ม.2 บ้านท่าข้าม60.pdf
Download4
772.76 Kb
07.07.2017 06:57

อำเภอแม่ออนส่งวิดิอาบ้านท่าข้าม

แบบรายานผลการดำเนินโครการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทา
Download4
502.91 Kb
19.07.2017 09:48

ฮอดส่งรายงานโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน 19 ก.ค. 60

รายานกอทุนแม่ขอแผ่นดิน พร้าว 07 ก.ค.60.docx
Download4
26.03 Kb
17.07.2017 14:06

อ.พร้าว รายงานกองทุนแม่ฯ เดือน ก.ค.60

แบบรายานการจัดทำดอกไม้จันทน์ ใหม่ล่าสุด ฝา.doc
Download4
1.06 Mb
14.07.2017 13:57

อ.ฝาง ส่งรายงานดอกไม้จันทน์พระราชทาน 14 ก.ค. 60

แบบติดตามและสนับสนุนโครการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ O
Download4
641.79 Kb
24.07.2017 10:09

อ.แม่วาง ขอส่งแบบติดนามสนับสนุนฯ QD ปี 2560

ssg1แม่ริม.docx
Download4
553.57 Kb
05.07.2017 14:51

แม่ริมส่งรายงานออมทรัพย์ให้คุณหมูแดงคะ

อ.สะเมิ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา ก.ค.60.xlsx
Download4
32.12 Kb
14.07.2017 16:28

สพอ.สะเมิงส่งรายงาน 1 ครัวเรือน 1 สัญญาครับ

แบบรายานระดับอำเภอ ทุกวันจันทร์ วด 24 ก.ค.60.xlsx
Download4
12.61 Kb
24.07.2017 10:14

อ.เมือง ส่งรายงาน Way of life

สิ่ที่ส่มาด้วย 4แบบรายานการใช้ประโยชน์.xls
Download4
28 Kb
04.07.2017 16:48

อ.แม่แตงส่งการใช้ประโยชน์กองทุนชุมชน

รายานบริหารจัดการหนี้ 1 คร. 1 สัญญาดอยสะเก็ด.xls
Download4
34.5 Kb
14.07.2017 13:37

อ.ดอยสะเก็ดรายงานบริหารจัดการหนี้ 1 คร. 1 สัญญา

VDR-บ้านแม่บอน-ม.-4-ปี-60โหล่ขอด-พร้าว.pdf
Download4
2.11 Mb
21.07.2017 10:02

อ.พร้าว ส่ง VDR เพิ่มเติม บ้านแม่บอน ต.โหล่งขอด

ทะเบียนพื้นที่เป้าหมาย สัมมาชีพ ปี 61 อ.แม่ริม.xlsx
Download4
11.99 Kb
14.07.2017 15:54

อ.แม่ริม ส่งพื้นที่เป้าหมายสัมมาชีพ ปี 61

รายชื่อผู้เข่าร่วมอบรม กทผ.9 อก 60.docx
Download4
15.15 Kb
26.06.2017 10:29

อ.แม่ออนส่งรายชื่อกรรมการหมู่บ้านเป้าหมายเข้าร่วม 28/มิย/60

อ.กัลยาณิวัฒนา VDR TDR ปี 2560.rar
Download4
62.37 Mb
13.07.2017 11:22

อ.กัลยาณิวัฒนา ส่งไฟล์ VDR TDR ให้พี่เอ๊กค่ะ

ขยายผล70 เพิ่มเติมยุทธ 1อำเภอหาด.xls
Download4
39 Kb
13.07.2017 12:17

อ.หางดง ขอส่ง เป้าหมายยุทธุ(ปี61) จำนวน 18 หมู่บ้านและเพิ่มเติมนอกยุทธ1 จำนวน 5 หมู่บ้าน

รายานออมทรัพย์ ก.ค. 2560.xls
Download4
40.5 Kb
12.07.2017 10:39

แม่วางส่งรายงานออมทรัพย์ครับ

รายชื่อ OTOP ศิลปาชีพ อ.เชียดาว.xlsx
Download4
12.55 Kb
17.07.2017 12:39

อ.เชียงดาว ส่งรายชื่อ ร่วมงานศิลปาชีพ ๑๒-๒๐ สค.๖๐

แบบรายานอบรมครูฝึกตำบล ปี 60.xlsx
Download4
13.24 Kb
11.07.2017 09:22

อ.ดอยสะเก็ดส่งรายงาน way of Life

อ.กัลยาณิวัฒนา รายานผล Way of Life ก.ค 60.xls
Download4
33 Kb
11.07.2017 09:07

อ.กัลยาณิวัฒนา ส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการ way of life

รายานดอกไม้จันทน์อ.ฝา20 กค 60.rar
Download4
4.64 Mb
20.07.2017 11:11

อ.ฝาง ส่งรายงานผลการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

แบบรายานการจัดทำดอกไม้จันทน์.doc
Download4
14.05 Mb
18.07.2017 18:34

อ.กัลยาฯ ส่งรายงานการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

แผนผลway of life สันป่าตอ.xls
Download4
39.5 Kb
11.07.2017 10:48

อำเภอสันป่าตองส่งแผนผลway of life สันป่าตอง

14 กค.60 รายานการทำดอกไม้จันทน์ ชม.ล่าสุด.xls
Download4
46.5 Kb
15.07.2017 01:20

อ.พร้าวรายงานการประดิษฐ์ดอกไมัจันทน์ฯ

โอทอบ ศิลปาชีพ ปี 60 ดอยสะเก็ด.xls
Download4
34.5 Kb
18.07.2017 12:55

ดอยสะเก็ด ขอส่งรายชื่อ คนร่วมงานศิลปาชีพ ให้พี่เจี๊ยบค่ะ

บัญชีรายชื่อผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ลทะเบียน 2560.xls
Download4
38.5 Kb
25.07.2017 20:37

อำเภอฝาง ส่งรายชื่อผู้ลงทะเบียน OTOP รายใหม่ ไตรมาส 3-4

แบบรายานการจัดทำดอกไม้จันทน์ 19 ก.ค.60.docx
Download4
1.59 Mb
19.07.2017 17:41

อ.แม่ริม ส่งรายงานผลการประดิษ๘ฐ์ดอกไม้จันทน์

รายชื่อ OTOPศิลปาชีพ 60.xlsx
Download4
14.09 Kb
17.07.2017 14:20

อ.แม่แตง ส่งรายชื่อ OTOP ศิลปาชีพ 60

รายานแก้จนสัมมมาชีพ-2560.xlsx
Download4
52.21 Kb
04.07.2017 20:20

แก้จนสัมมาชีพสะเมิง

รายชื่อกทบ.เป็นสถาบัน อ.พร้าว.docx
Download4
14.44 Kb
04.07.2017 13:10

อ.พร้าว ส่งรายชื่อกทบ.ที่จะจัดตั้งเป็นสถาบัน

ทะเบียนหมู่บ้าน ยุทธ 1ฮอด เพิ่มเติม.xls
Download4
206.5 Kb
13.07.2017 12:08

อ.ฮอด ส่งรายชื่อพื้นที่เป้าหมายสัมมาชีพ ปี 2561 ครับ

แบบรายานการจัดทำดอกไม้จันทน์ ล่าสุด.doc
Download4
956.5 Kb
19.07.2017 08:30

สะเมิงส่งประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ให้คุณวิญญู

ร.ออมกค..60สันทราย.xlsx
Download4
23.11 Kb
11.07.2017 14:06

รายงานออมทรัพย์ฯ ณ 11 กค.60 อ.สันทราย

กทบ.จัดดตั้สถาบันฯ อ.หาด.xlsx
Download4
10.11 Kb
03.07.2017 09:21

อ.หางดง ส่ง กทบ อบรมสถาบันการเงินฯ

ทะเบียนเป้าหมายสัมมาชีพ ปี 2561 อ.สันทราย.xls
Download4
36.5 Kb
11.07.2017 11:11

อ.สันทรายส่งทะเบียนพื้นที่เป้าหมายโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน ปีงบประมาณ 2561

ปี60รายานออมทรัพย์ ก.ค.60.xlsx
Download4
18.47 Kb
11.07.2017 11:31

แบบรายานWay of life SEP2อ.อมก๋อย.xlsx
Download3
12.46 Kb
17.07.2017 17:38

อ.อมก๋อย ส่งแบบรายงานWay of life (SEP2)

ยชื่อผู้ลทะเบียนOTOP ร้อยละ 20 ไตรมาส 3-4 ปี 2560.xlsx
Download3
27.61 Kb
24.07.2017 14:24

ส่งรายชื่อ ผู้ลงทะเบียนOTOPร้อยละ 20 ไตรมาส 3-4 ให้ทักษนันท์ ค่ะ

แบบรายานการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์20 ก.ค.60.doc
Download3
698 Kb
21.07.2017 12:27

อ.ไชยปราการรายงานประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 20 ก.ค.60

กทบ.เชียดาว ไตรมาส 3 2560.xls
Download3
31.5 Kb
26.06.2017 12:13

อำเภอเชียงดาว ส่งรายงานผลการติดตามงานกองทุนหมู่บ้าน ไตรมาศ 3 ให้ป้ายุทธครับผม

แบบรายาน20กค แม่แต.docx
Download3
18.33 Kb
20.07.2017 16:36

แม่แตงรายงานผลการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ฯ

ssg อ.ไชยปราการ ปี 60.docx
Download3
211.56 Kb
30.06.2017 13:30

อ.ไชยปราการ ส่งรายงาน SSG

รายชื่อผู้ลทะเบียน OTOP 60 อ.เชียดาว.xlsx
Download3
19.84 Kb
24.07.2017 13:40

อ.เชียงดาว ส่งรายงานการลงทะเบียน OTOP ปี ๖๐ ไตรมาสที่ ๓-๔

อ.สะเมิ รายชื่ออบรมสถาบันการเินปี60.xlsx
Download3
12.45 Kb
30.06.2017 14:11

สพอ.สะเมิง ส่งรายชื่อกองทุนหมู่บ้านฯที่มีความประสงค์เข้าร่วมอบรมจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชน

แบบรายานผลการอุปการะเด็ก.pdf
Download3
703.29 Kb
17.07.2017 14:41

อ.เชียงดาว ส่งแบบรายงานผลการให้ทุนอุปการะเด็ก ปี 2560

อ จอมทอ รายานดอกไม้จันทน์20 กค.rar
Download3
1.8 Mb
20.07.2017 17:47

อ.จอมทอง ขอส่งรายงานการทำดอกไม้จันทน์

แบบรายานแก้ไขปัญหาความยากจนครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ.ปี 2559 ครั้
Download3
71.64 Kb
27.06.2017 15:25

อ.เชียงดาว ส่งรายงานครั้งที่ 2 แก้ไขปัญหาความยากจนครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ.ปี 2559

QDอ.หาด.rar
Download3
713.11 Kb
24.07.2017 11:25

อ.หางดงส่งรายงานผล QD.

แบบรายานWay of life SEP2 อำเภอฝา.xlsx
Download3
12.6 Kb
24.07.2017 10:02

อำเภอฝางส่ง Way of life

แบบรายานผลการดำเนินโครการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทา
Download3
676.22 Kb
11.07.2017 12:41

ฮอดส่งรายงานโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ประจำ 7 ก.ค. 60

รายานเพิ่มสมาชิกสตรี ปี 60.xlsx
Download3
10.23 Kb
26.06.2017 10:49

อ.ฝาง ส่งรายงานผลเพิ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เดือน มิ.ย.60

เพิ่มเติมข้อมูลโครการในเล่มแผนตำบลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาช
Download3
22.2 Mb
21.07.2017 14:06

อ.แม่ริม ส่งเพิ่มสำเนานำโครงการในแผนระดับตำบลไปใช้ประโยชน์

VDR-บ้านตีนธาตุ-ปี-2560.pdf
Download3
2.47 Mb
20.07.2017 14:00

อ.พร้าว ส่ง VDR เพิ่มเติมจำนวน 1 เล่ม

รายานผลการออมฯ.xls
Download3
155 Kb
11.07.2017 14:42

อ.ฝางส่งรายงานผลการออมฯ

ทะเบียนข้อมูลหมู่บ้าน ยุทธ 1 สารภี.xls
Download3
202 Kb
11.07.2017 10:22

อ.สารภีส่งแบบพื้นที่เป้าหมายโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน ให้น้องมล

านกอทุนแม่ขอแผ่นดิน กัลยาณิฯ มิ.ย.60.docx
Download3
16.68 Kb
13.07.2017 11:24

อ.กัลยาิฯส่งรายงานกองทุนแม่ฯ

แบบรายานการจัดทำดอกไม้จันทน์ 21 ก.ค. 60.doc
Download3
770 Kb
19.07.2017 15:03

อ.หางดง รายงานยอดดอกไม้จันทน์ฯ

ออมทรัพย์ .กัลยาณิฯ60.xls
Download3
38.5 Kb
13.07.2017 11:36

อ.กัลยาณิฯส่งรายงานออมทรัพย์

แบบรายาน ครูฝึกตำบล.xlsx
Download3
21.74 Kb
28.06.2017 16:33

อ.เชียงดาวส่งแบบรายงานครูฝึกตำบล

กรกฎาคม-20.rar
Download3
8.79 Mb
19.07.2017 10:30

สพอ.แม่อาย ส่งรายงานดอกไม้จันทน์ 19 ก.ค. 60

แบบรายานWay of life SEP2อ.ฮอด.xls 24 ก.ค.60.xls
Download3
32 Kb
24.07.2017 10:28

อำเภอฮอดส่งรายงาน Way of life 24 ก.ค. 2560

ทะเบียนหมู่บ้าน ยุทธ 1อ.แม่แต เพิ่มเติม.xls
Download3
367 Kb
14.07.2017 14:57

อ.แม่แตงส่งหมู่บ้านเป้าหมายบ้านเดิม และบ้านใหม่

แบบรายานWay of life SEP2อ.ฮอด.xls
Download3
37.5 Kb
18.07.2017 12:08

อ.ฮอด รายงาน way of life SEP2

แบบรายานการจัดทำดอกไม้จันทน์ กค.docx
Download3
4.11 Mb
20.07.2017 14:56

อ.ดอยหล่อ ส่งรายงานการจัดทำดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เดือน กรกฎาคม

VDR ม4 บ้านแม่วอ 60.pdf
Download3
528.18 Kb
07.07.2017 06:56

อำเภอแม่ออนส่งวีดีอาบ้านแม่วอง

แบบรายานการจัดทำดอกไม้จันทน์ ใหม่ล่าสุด อ.เชียดาว.doc
Download3
58 Kb
19.07.2017 12:18

อำเภอเชียงดาวรายงาน ยอดการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ ทุกวันที่ ๒๐ ของเดือน

กทบ อบรมเป็นสถาบัน 60.xlsx
Download3
11.74 Kb
03.07.2017 17:17

อ.แม่แตง ส่งแบบสำรวจ กทบ.อบรมสถาบันการเงิน

Way of Life 17072017.xlsx
Download3
12.9 Kb
17.07.2017 16:04

อำเภอจอมทองส่งรายงาน way of life ประจำสัปดาห์

แบบรายานWay of life SEP2 อ.อมก๋อย 24 ก.ค. 2560.xlsx
Download3
12.56 Kb
24.07.2017 10:18

อ.อมก๋อย ส่งรายงาน Way of life

แบบรายานการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์14 ก.ค.60.doc
Download3
186 Kb
14.07.2017 09:58

อ.ไชยปราการส่งรายงานดอกไม้จันทน์ (14 ก.ค.60)

รายานออมทรัพย์ 10 กค60.xls
Download3
66 Kb
11.07.2017 11:27

อ.จอมทอง รายงานออมทรัพย์ ก.ค.60

1ทะเบียนข้อมูลหมู่บ้าน ยุทธ 1อำเภอ อำเภอแม่แจ่ม สำหรับขยายผล
Download3
40 Kb
14.07.2017 11:21

อำเภอแม่แจ่ม ส่งทะเบียนข้อมูลหมู่บ้าน ยุทธ 1(อำเภอ) อำเภอแม่แจ่ม สำหรับขยายผลปี 2561

รายชื่อOTOPไปานศิลปาชีพ_เวียแห.xlsx
Download3
11.72 Kb
18.07.2017 19:25

อ.เวียงแหง ขอส่งรายชื่อผู้ประกอบการ OTOP ร่วมงานศิลปาชีพฯ

รายานการพัฒนาหมู่บ้านหนอป่าซา.docx
Download3
182.65 Kb
17.07.2017 15:08

อ.ไชยปราการส่งรายงานการพัฒนาหมู่บ้าน(Vdr) บ้านหนองป่าซาง หมู่ที่ 8 ต.ศรีดงเย็น ครับ

รายานดอกไม้จันทน์ อ.เวียแห_ก.ค.60.doc
Download3
5.86 Mb
19.07.2017 09:33

อ.เวียงแหง ขอส่งรายงานดอกไม้จันทน์_ก.ค.60

รายานผล Way of Life อ.ไชยปราการ.xlsx
Download3
13.43 Kb
11.07.2017 10:19

อ.ไชยปราการส่งรายงานผล way of life

ก.ค.60.xlsx
Download3
21.82 Kb
11.07.2017 09:23

อ.ฮอดส่งรายงานออมทรัพย์ฯประจำเดือนก.ค.60

แบบติดตามและสนับสนุนโครการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ O
Download3
1005.23 Kb
20.07.2017 14:24

ส่งแบบติดตามOTOP กลุ่ม D ดอยสะเก็ด ในทักษนันท์ ค่ะ

รายานผลกอทุนแม่ อ.สารภี rก.ค.60.Doc
Download3
99 Kb
14.07.2017 16:11

อ.สารภี รายงานผลกองทุนแม่ฯ ก.ค.60

รายานออมทรัพย์-กขคจ. ปี 60.xls
Download3
170 Kb
14.07.2017 11:37

อ.แม่อาย ส่งรายงานกลุ่มออมทรัพย์เดือน ก.ค.60 มอบคุณหมูแดงครับ

แบบรายานการจัดทำดอกไม้จันทน์เพิ่มเติม.doc
Download3
2.9 Mb
21.07.2017 10:53

สะเมิงส่งประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพิ่มเติม

Way of Life 24072017.xlsx
Download3
12.96 Kb
25.07.2017 11:24

อำเภอจอมทองส่งรายงาน way of life ประจำสัปดาห์

ทะเบียนพื้นที่เป้าหมายโครการสัมมาชีพ ปี 2561.xlsx
Download3
11.97 Kb
13.07.2017 15:53

อ.ไชยปราการส่งทะเบียนพื้นที่เป้าหมายโครงการสัมมาชีพชุมชน 2561

ออมทรัพย์กรกฎาคม 2560.xlsx
Download3
25.35 Kb
10.07.2017 09:46

ิอ.ดอยสะเก็ด รายงานออมทรัพย์เดือนกรกฎาคม2560

แบบรายานการใช้ประโยชน์กอทุนชุมชน อ.เมือ.xls
Download3
36.5 Kb
14.07.2017 15:24

อ.เมือง ส่งรายงานการใช้ประโยชน์จากกองทุนชุมชน

รายาน Way of life 24 ก.ค.60 อ.ไชยปราการ.xlsx
Download3
13.23 Kb
24.07.2017 13:55

อ.ไชยปราการส่งรายงาน Way of life 24 ก.ค.60

ขยายผล70 หมู่บ้าน ยุทธ 1อำเภอหาด.xls
Download3
199 Kb
04.07.2017 15:49

อ.หางดง ขอส่งเป้าขยายผล 70 เปอร์เซ็นต์หมู่บ้านยุทธ์1มาพร้อมนี้

รายานการเพิ่มสมาชิก 20 ก.ค60.xls
Download3
11.82 Kb
20.07.2017 15:06

อ.สารภีส่งรายงานการเพิ่มสมาชิก

VDR บ้านริมวา_อำพล.pdf
Download2
1.68 Mb
19.07.2017 17:04

อ.แม่วาง ส่ง VDR บ้านริมวาง อำพล ทุนกุล ค่ะ

กรกฎา 60.rar
Download2
27.95 Mb
14.07.2017 13:10

อ.แม่แตงส่งรายงานดอกไม้จันทน์พระราชทาน 14 ก.ค. 60

รายาน ออมทรัพย์ เดือน ก.ค..60.xlsx
Download2
14.27 Kb
12.07.2017 10:34

อ.ดอยเต่า ส่งรายงานการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

VDR หมู่บ้านสารสนเทศ อ.พร้าว ณัฐยา สลักจิต.rar
Download2
12.05 Mb
19.07.2017 13:06

อ.พร้าว ส่งไฟล์ VDR และหมู่บ้านสารสนเทศ

แบบรายานเพิ่มสมาชิกกอทุน ก.ค.xlsx
Download2
13.78 Kb
20.07.2017 15:22

อ.ดอยหล่อ ส่งรายงานผลงานเพิ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เดือน ก.ค 60

vdr-tdr แม่แจ่มปี 2560.rar
Download2
9.34 Mb
07.07.2017 12:23

แม่แจ่ม ส่ง VDR-TDR 2560

รายาน SSG อมก๋อย.rar
Download2
568.66 Kb
27.06.2017 15:33

อำเภออมก๋อยส่งรายงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต SSG

ทะเบียนหมู่บ้าน ยุทธ 1เชียใหม่ เพิ่มเติม ฝา.xls
Download2
50.5 Kb
14.07.2017 13:37

อ.ฝาง ส่งทะเบียนพื้นที่เป้าหมายโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน

ทะเบียนข้อมูลหมู่บ้าน ยุทธ 1อำเภอไชยปราการ.xlsx
Download2
16.32 Kb
11.07.2017 12:23

อ.ไชยปราการ ขอส่งชื่อรายชื่อหมู่บ้าน ปี 2561 ขยายผลการสร้างสัมมาชีพชุมชน (ร้อยละ 70 ของหมู่บ้านยุทธศาสตร์ที่ 1)

04รายานกอทุนแม่15 ก.ค. 60.xlsx
Download2
13.32 Kb
14.07.2017 11:16

อ.จอมทอง รายงานกองทุนแม่ ก.ค. 60

บัญชีรายชื่อผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ลทะเบียน OTOP ปี 2560 อ.สะ
Download2
15 Kb
21.07.2017 11:52

อำเภอสะเมิงส่งบัญชีรายชื่อผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ลงทะเบียน OTOP ปี 2560

รายาน กทบ.เดือน มิ.ย.60.doc
Download2
67 Kb
26.06.2017 10:34

อ.ฝางส่งรายงาน กทบ.เดือน มิ.ย.60

ทะเบียนหมู่บ้าน ยุทธ 1เชียใหม่ พร้าวแก้ไข.xls
Download2
48 Kb
14.07.2017 16:23

อ.พร้าว ส่งแบบทะเบียนหมู่บ้านสัมมาชีพ แก้ไขแล้วค่ะ

รายานความก้าวหน้ากทบ.แม่วา ก.ค. 60.xls
Download2
205.5 Kb
21.07.2017 13:56

อ.แม่วาง ขอส่งรายงานความก้าวหน้า กทบ.เดือน ก.ค.60 ค่ะ

เดือนก.ค.60.docx
Download2
16.87 Kb
18.07.2017 11:36

อ.อมก๋อย ส่งรายงานกอทุนแม่ ก.ค.60

Way of life -SEP2 -แม่อาย.xls
Download2
38.5 Kb
25.07.2017 16:01

สพอ.แม่อาย ส่งรายงาน way of life-แก้ไขเจ้า

รายานประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน กค.60.docx
Download2
621.05 Kb
11.07.2017 13:57

สะเมิงส่งรายงานประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ฯ กค.60

รายานกอทุนแม่ 15ทุกเดือน กรกฎาคม 60ส่19กค..doc
Download2
56 Kb
19.07.2017 09:37

อ.ไชยปราการส่งรายงานกองทุนแม่

แบบรายานWay of life SEP2 อ.สันทราย.xlsx
Download2
12.25 Kb
24.07.2017 10:36

อ.สันทราย ส่งแบบรายงาน Way of Life

รายานดอกไม้จันทน์พระราชทาน อำเภอสันกำแพ 14 ก.ค.2560.docx
Download2
851.97 Kb
14.07.2017 17:12

อ.สันกำแพง ขอส่งรายงานการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ประจำวันที่ 14ก.ค. 60 ค่ะ

แผนและผล Way of Life อ.แม่แจ่ม 24 กค 60.xlsx
Download2
13.04 Kb
24.07.2017 11:47

แม่แจ่ม ส่งรายงานWAY OF LIFE วันที่ 24 กค 60

แผนบูรณาการตำบลทาเหนือด้านอาชีพ.xlsx
Download2
9.92 Kb
25.07.2017 14:32

อำเภอแม่ออนส่งบูรณาการแผนชุมชนตำบลด้านอาชีพ

Download2
3.99 Mb
10.07.2017 20:41

อ.กัลยาฯ ส่งรายงานการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน-7ก.ค.2560

รายชื่อ กทบ-อบรมสถาบันการเิน.pdf
Download2
221.72 Kb
04.07.2017 10:13

อ.จอมทอง ขอส่งรายชื่อ กทบ.อบรมสถาบันการเงิน

ผู้เข้าร่วมอบรมสถาบันการเิน.xlsx
Download2
11.58 Kb
03.07.2017 14:06

อ.ดอยหหล่อ ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมสถาบันการเงิน

แบบรายานWay of life SEP2 24july.xlsx
Download2
14.84 Kb
24.07.2017 14:39

สันกำแพงรายงาน way of life ค่ะ

แบบรายานWay of life SEP2 24 ก.ค. 60 อ.ดอยหล่อ.xls
Download2
37.5 Kb
24.07.2017 12:24

อ.ดอยหล่อ ส่งรายงาน Way of life SEP2 24 ก.ค. 60

VDR บ้านด หมูที่ 5 ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ.pdf
Download2
859.05 Kb
12.07.2017 11:55

อ.ไชยปราการส่ง VDR บ้านดง หมู่ที่ 5 ต.แม่ทะลบ

แบบรายานผลการดำเนินโครการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทา
Download2
1.09 Mb
14.07.2017 16:22

อ.เมือง ส่งรายงานประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ งวด 14 ก.ค.60

สรุปผลการดำเนินโครการประชุมคณะอนุฯ ครั้ที่2.docx
Download2
364.84 Kb
17.07.2017 14:12

อ.จอมทอง รายงานสรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการฯสตรี ครั้งที่ 3

ทะเบียนหมู่บ้าน ยุทธ 1เชียใหม่ เพิ่มเติม.xls
Download2
208.5 Kb
14.07.2017 11:10

ดอยเต่า. รายงานสัมมาชีพ. ปี 61

TDR 2017 ต.หนอบัว อ.ไชยปราการ.pdf
Download2
1.84 Mb
17.07.2017 09:41

อ.ไชยปราการ ส่ง TDR 2017 ครับผม

VDR บ้านห้วยทราย อ.จอมทอ.rar
Download2
2.15 Mb
17.07.2017 14:18

อ.จอมทอง ขอส่ง VDR (เพิ่มเติม) บ้านห้วยทราย ม.5 ต.บ้านแปะ ค่ะ

อ.สะเมิ แผนพัฒนา กข.คจ..xls
Download2
53 Kb
14.07.2017 14:36

สพอ.สะมิง ส่งรายงานแผนการพัฒนาฯ กข.คจ.รอบที่ 1ครับ

2แบบรายานบัญชีรายชื่อจำแนกสถานะครัวเรือนยากจน ครัวเรือนตกเกณ
Download2
93.36 Kb
04.07.2017 15:50

อำเภอแม่แจ่ม ส่งไฟล์ จำแนกสถานะครัวเรือนยากจน

แบบรายานดอกไม้จันทน์ ล่าสุด ปี 60.doc
Download2
43 Kb
26.07.2017 16:40

ส่งรายงานการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ อ.ดอยเต่า

TDR-ต.โหล่ขอด-อ.พร้าว-ปี-60.pdf
Download2
3.49 Mb
21.07.2017 12:08

อ.พร้าว ส่งเพิ่มเติม TDR ต.โหล่งขอด

ดอกไม้จันทน์.rar
Download2
1.48 Mb
21.07.2017 13:37

อ.แม่แตงส่งไฟล์ภาพกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ไฟล์เอกสารส่งไปแล้วค่ะ)

แบบรายานWay of life SEP2.xlsx
Download2
12.49 Kb
17.07.2017 16:42

อำเภอสันทรายส่งแบบรายงาน Way Of Life

รายาน Way of Life อ.ดอยสะเก็ด24 กค.60.xlsx
Download2
13.25 Kb
24.07.2017 11:15

อ.ดอยสะเก็ดส่งรายงาน way of life

าน กทผ นิชป้า ก.ค.60.xlsx
Download2
12.27 Kb
11.07.2017 11:35

แม่ออนส่งรายงาน กองทุนแม่ของแผ่นดิน กรกฏาคม 60

รูปกิจกรรม โครการส่เสริมและพัฒนาแหล่เรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจ
Download2
4.33 Mb
19.07.2017 14:30

อำเภอแม่แจ่ม ส่งรูปกิจกรรมหมู่บ้าน ท่องเที่ยว บ้านป่าแดด ตำบลท่าผา

ทะเบียนพื้นที่เป้าหมาย สัมมาชีพ ปี 61 อ.แม่ริม ใหม่.xlsx
Download2
11.37 Kb
14.07.2017 16:37

อ.แม่ริม ส่งพท.เป้าหมาย สัมมาชีพ ปี 61 (ใหม่)

รายชื่อ OTOP านศิลปาชีพ 2560 อ.แม่ริม.xlsx
Download2
12.45 Kb
17.07.2017 17:04

อ.แม่ริม ส่งรายชื่อ OTOP ศิลปาชีพ 60

Way of life SEP2 -แม่อาย.xls
Download2
38.5 Kb
25.07.2017 10:30

สพอ.แม่อาย รายงาน Way of life

14 ก.ค. 60.rar
Download2
1.15 Mb
14.07.2017 09:41

อ.หางดง รายงานดอกไม้จันทน์ฯ 14 ก.ค. 60

Download2
21.14 Kb
04.07.2017 16:38

อ.ฮอดส่งรายงานออมทรัพย์ 2 รายงาน

แบบรายานNISPA อ.แม่แจ่มเชียใหม่ วันที่ 15 กรกฏาคม 2560.xls
Download2
12.26 Kb
14.07.2017 11:34

อำเภอแม่แจ่ม ส่งแบบรายงานNISPA วันที่ 15 กรกฏาคม 2560

กทบ.เข้ารับอบรมจัดตั้สถาบันการเินชุมชน อ.สันกำแพ.rar
Download2
8.07 Kb
03.07.2017 13:34

อ.สันกำแพงขอส่งแบบสำรวจรายชื่อ กทบ.จะที่อบรมสถาบันการเงินชุมชน ค่ะ

สรุปข้อมูลค่าเช้าบ้าน.xlsx
Download2
12.03 Kb
21.07.2017 08:41

อ.เชียงดาว ส่งข้อมูลเพิ่มเติมการเช่านบ้าน (ให้น้องออย)

tdrตำบลแม่ทา.pdf
Download2
1.01 Mb
17.07.2017 12:45

อำเภอแม่ออน ส่ง tdr ตำบลแม่ทา

รายาน กทผ.กค.60.docx
Download2
23.79 Kb
11.07.2017 11:12

ดอยหล่อ ส่งรายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน กค.60

ทะเบียนข้อมูลการนำโครการในเล่มแผนชุมชนระดับตำบล.rar
Download2
126.17 Kb
21.07.2017 16:08

อ.สารภี ขอส่งทะเบียนข้อมูลให้พี่ยิ่งพันธ์เจ้า

รายานผลการบันทึกความเชี่ยวชาญ 2560.xlsx
Download1
11.34 Kb
26.07.2017 16:20

อ.เชียงดาว ส่งรายงานผลการบันทึกข้อมูลความเชี่ยวชาญ

กทบ.จัดดตั้สถาบันฯ อ.หาด แก้ไขเพิ่มเติม.xlsx
Download1
10.35 Kb
03.07.2017 12:39

อ.หางดง ส่งกทบ.อบรมสถาบันฯ (แก้ไขเพิ่มเติม)

รายาน อ.สารภีWay of life SEP2.xlsx
Download1
12.54 Kb
24.07.2017 15:03

รายงาน way of life อ.สารภี

อ.สันป่าตอโครการที่อยู่ในเทศบัญญัติ.rar
Download1
46.81 Mb
26.07.2017 10:03

สันป่าตองส่งการใช้ประโยชน์จากแผนชุมชน (เพิ่มเติม)ให้ป้ายุทธค่ะ

ยนหมู่บ้าน ยุทธ 1สะเมิ เพิ่มเติม.xlsx
Download1
101.57 Kb
14.07.2017 15:53

อ.สะเมิง ส่งรายงานหมู่บ้านสัมมาชีพเพิ่มเติม

แบบรายานระดับอำเภอแม่วา ทุกวันจันทร์ วด 24 ก.ค.60.xlsx
Download1
12.7 Kb
25.07.2017 11:05

อ.แม่วาง ขอส่งแบบรายงาน Way Of Life ประจำเดือน ก.ค. 2560

แบบประเมินผลสำนึกดี ฯ ส่จว..docx
Download1
25.51 Kb
26.07.2017 09:30

อ.ฮอดส่งรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมสถาบันการจัดการเงินทุนฯ

รายชื่อผู้ลทะเบียน OTOP รายใหม่ 2560 อ.พร้าว.xls
Download1
46.5 Kb
25.07.2017 14:25

ยอดลงทะเบียน OTOP มิ.ย. - ก.ค. 60

รายานกลุ่มลทะเบียน OTOP 3-4.xls
Download1
21.5 Kb
26.07.2017 13:32

แม่แจ่ม ขอส่งรายชื่อผู้ประกอบการ OTOP ไตรมาส 3-4

แบบรายานผลการ ก.ค..docx
Download1
2.66 Mb
20.07.2017 11:29

อ.แม่วาง ขอส่งแบบรายงานยอดการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ประจำเดือน ก.ค. 2560

15ทุกเดือน 15 กรกฏาคม 60.doc
Download1
117.5 Kb
07.07.2017 14:21

องหางดง ขอส่งรายงานกองทุนแม่งวดวันที่ 15 กรกฏาคม 2560

แบบรายานการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์.doc
Download1
674 Kb
11.07.2017 11:54

อ.ไชยปราการส่งรายงานประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (งวด 7 ก.ค.60)

ทะเบียนข้อมูลนำโครการแผนตำบลใช้ประโยชน์ฯ อ.แม่ริม.rar
Download1
24.82 Kb
21.07.2017 11:47

อ.แม่ริม ส่งทะเบียนข้อมูลนำโครงการในแผนไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพ

แบบรายานการจัดทำดอกไม้จันทน์26 กค.60.doc
Download1
3.3 Mb
26.07.2017 09:37

สะเมิงรายงานประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ให้ลุงวิญญู26กค.

แบบรายานผลการดำเนินโครการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทา
Download1
770.54 Kb
14.07.2017 16:36

อ.สารภีขอส่งรายงานดอกไม้จันทน์พระราชทานเดือนก.ค.60ค่ะ

แบบรายานการจัดทำดอกไม้จันทน์ -27 ก.ค..doc
Download1
2.42 Mb
26.07.2017 16:25

สพอ.แม่อาย รายงานจัดทำดอกไม้จันทน์ 27 ก.ค.60

สรุปข้อมูลการเช่าบ้าน.xlsx
Download1
12.44 Kb
16.07.2017 22:40

อ.ดอยสะเก็ดส่งสรุปข้อมูลการเช่าบ้านของข้าราชการ

Download1
41.47 Mb
12.07.2017 14:14

อ.ฮอดส่งไฟล์ภาพกิจกรรมนิเทศศูนย์เรียนรู้กทผ. ส่วนเอกสารจะนำส่ง 14 ก.ค.60

รายาน ประจำเดือน กรกฎาคม.60 .xlsx
Download1
19.8 Kb
24.07.2017 09:54

อ.แม่แตง ส่งรายงานกองทุนแม่ประจำเดือน กค.60

รายานสถาบันการจัดการเินทุน อ.สารภี ณ 20 กค.60.xlsx
Download1
45.02 Kb
20.07.2017 16:17

อ.สารภีขอส่งรายงานสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนให้คุณหมูแดง

บัญชีรายชื่อผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ลทะเบียน 2560.xlsx
Download1
15.55 Kb
25.07.2017 16:16

อ.ดอยหล่อ ส่งรายชื่อผู้ลงทะเบียนOTOPรายใหม่

รายานสตรี เดือน ก.ค.60.xlsx
Download0
10.22 Kb
26.07.2017 13:50

อ.ฝาง ส่งรายงานผลเพิ่มสมาชิกฯ เดือน ก.ค.60

รายานผลการบันทึกความเชี่ยวชาญ 2560 แม่อาย.xls
Download0
36 Kb
26.07.2017 16:31

แม่อายส่งรายงานความเชี่ยวชาญปี 60

แบบรายานความก้าวหน้าการบริหารจัดการหนี้ ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1
Download0
14.9 Kb
25.07.2017 15:08

อ.พร้าวรายงานความก้าวหน้า 1 ครัวเรือนฯ เดือน ก.ค.

อ.พร้าว รายานออมทรัพย์ เดือน ก.ค.60.xlsx
Download0
19.68 Kb
25.07.2017 15:03

อ.พร้าวส่งรายงานออมทรัพย์ ก.ค.60

แผนบูรณาการตำบลด้านอาชีพ-แม่อาย.xls
Download0
55.5 Kb
26.07.2017 16:08

แม่อาย ส่งแผนบูรณาการด้านอาชีพ

รายาน กทบ.กค.60.rar
Download0
30.86 Kb
20.07.2017 17:28

อ.สารภี ส่งรายงาน กทบ.เดือน กค.ค่ะ

ใช้พื้นที่ไปแล้ว: 834.27 Mb


กดอัพโหลดไฟล์
ที่อยู่ไฟล์ที่จะอัพโหลด
รายละเอียดไฟล์

พัฒนาระบบ โดยทีมไอที พช.เชียงใหม่