ชื่อไฟล์ Order
จำนวนที่ดาวน์โหลด Order
ขนาด Order
อัพโหลดเมื่อ Order
รายละเอียดไฟล์
ธันวาคม 22, 2017
รายานความก้าวหน้า จปฐ.อ.ดอยเต่า.xlsx
Download5
12.45 Kb
22.12.2017 05:51

อ.ดอยเต่า ส่่งรายงานความก้าวหน้า จปฐ.61

รายานความก้าวหน้า จปฐ. 61อ.เวียแห.xlsx
Download4
17.21 Kb
22.12.2017 08:59

เวียงแหงขอส่งรายงานความก้าวหน้าการจัดเก็บ จปฐ 2561 งวด 25 ธันวาคม 2560

รายาน ประจำเดือน ธันวาคม 60 .xlsx
Download8
16.44 Kb
22.12.2017 09:05

อ.แม่แตง ส่งรายงานกองทุนแม่ประจำเดือน ธค.60

รายานผลความก้าวหน้า ครั้ที่ ๑.xls
Download5
55 Kb
22.12.2017 09:26

ดอยสะเก็ดส่งรายงานผลการจัดเก็บครั้งที่ ๑

ร.ผลความก้าวหน้า จปฐ. - ไชยปราการ22ธ.ค.2560.xls
Download3
46 Kb
22.12.2017 09:47

ไชยปราการ-รายงานความก้าวหน้าการจัดเก็บ จปฐ(25/12/60)

แบบรายานผลความก้าวหน้าในการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕
Download7
13.09 Kb
22.12.2017 09:52

vอำเภอสะเมิงส่งรายงานความก้าวหน้าจัดเก็บ จปฐ. ประจำเดือนธันวาคม

รายานความก้าวหน้า จปฐ.ปี 61 อ.สารภี ครั้ที่ 1.xls
Download4
42.5 Kb
22.12.2017 09:56

อ.สารภีส่งรายงานความก้าวหน้าการบริหารการจัดเก็บ จปฐ. ปี 61 ครั้งที่1

รายาน จปฐ.ปี 2561.xlsx
Download9
12.85 Kb
22.12.2017 10:33

อ.แม่แตง รายงานความก้าวหน้า จปฐ.

17.รายละเอียดแนบท้ายโครการประชุมคณะอนุกรรมการฯ.docx
Download3
16.36 Kb
22.12.2017 10:45

อ.เชียงดาวฝากส่งรายละเอียดหมวด 300 ให้พี่หลิว

รายละเอียดหมู่บ้านอัตลักษณ์.docx
Download4
21.95 Kb
22.12.2017 10:47

อ.ฝางส่งรายละเอียดหมู่บ้านอัตลักษณ์กิจกรรมที่ 4(แก้ไข)

แบบตอบรับอำเภอฝา.pdf
Download6
517.01 Kb
22.12.2017 11:02

อ.ฝาง ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

านผลการดำเนินการตามข้อสั่การฯ ปี 2561.xls
Download7
37 Kb
22.12.2017 11:07

อ.ดอยเต่า ส่งรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการฯ เดือน ธ.ค. 60

รายานความก้าวหน้า จปฐ.ปี61 ครั้ที่ 1 อำเภอแม่แจ่ม - Copy.xl
Download11
30 Kb
22.12.2017 11:26

อำเภอแม่แจ่ม รายงาน จปฐ 2561 รอบ 1

แบบสำรวจ กข.คจ.ที่รับเินยืม 2560 แก้ไขล่าสุด.xlsx
Download4
113.33 Kb
22.12.2017 11:28

แม่ออน ส่งแบบ สำรวจ กข.คจ. ให้คุณหมูแดง แก้ไขล่าสุด

รายานความก้าวหน้า จปฐ.ปี 61.xlsx
Download6
13.87 Kb
22.12.2017 12:04

อ.แม่ออน รายงานความก้าวหน้า จปฐ.

Download11
1.51 Mb
22.12.2017 12:42

อำเภอเชียงดาวส่งแบบตอบรับอบรมกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

รายาน จปฐ.อ.เชียดาว 2561 ครั้ที่ 1.xlsx
Download6
12.97 Kb
22.12.2017 12:43

อ.เชียงดาว ส่งรายงานความก้าวหน้าจัดเก็บ จปฐ.ครั้งที่ 1 (ส่งทางline ไปก่อนแล้ว)

Download14
162.55 Kb
22.12.2017 14:18

อ.ฮอดส่งแบบตอบรับกก.ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

แบบรายาตามข้อสั่การนายกฯ 15 ธค.60 อ.เชียดาว.xlsx
Download5
12.22 Kb
22.12.2017 14:46

อ.เชียงดาว ส่งรายงานตามข้อสั่งการนายกฯ 15 ธค.60

รายาน จปฐ.แม่ริม ครั้ที่ 1.xlsx
Download5
12.12 Kb
22.12.2017 14:49

อ.แม่ริม รายงาน จปฐ ครั้งที่ 1

01-รวมแบบรายานโครการตลาดประชารัฐคนไทยยิ อ.แม่วา.xlsx
Download10
36.85 Kb
22.12.2017 15:38

อ.แม่วาง ขอส่งแบบรายงานตลาดประชารัฐ ประจำเดือน ธ.ค. 2560

รายชื่ออบรมศูนย์ฯ22122017155957.pdf
Download5
265.08 Kb
22.12.2017 16:02

ส่งแบบตอบรับประชุม ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน อ.อมก๋อย

รายานผลการจัดเก็บ_สันกำแพ_22122560.xlsx
Download17
12.94 Kb
22.12.2017 16:09

อ.สันกำแพง ขอส่งรายงาน จปฐ.2561 รอบที่ 1

แบบสำรวจ กข.คจ.มีเลขบัตรปชช อ.แม่ริม.xlsx
Download3
129.31 Kb
22.12.2017 18:04

อ.แม่ริมส่งรายงานแบบสำรวจผู้ยืมเงิน กข.คจ. (แบบมีเลขบัตรประชาชน)

รายานผลความก้าวหน้าจปฐ 61 อ เมือ ครั้ที่1.xls
Download32
41.5 Kb
22.12.2017 18:05

อำเภอเมืองเชียงใหม่ ส่งรายงานผลความก้าวหน้าในการจัดเก็บข้อมูลจปฐ61 ครั้งที่1

แบบตอบรับอบรมกม.ศูนย์จัดการฯ อ.แม่ริม.xlsx
Download8
11.3 Kb
22.12.2017 18:33

อ.แม่ริมส่งแบบตอบรับอบรมกม.ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน วันที่ 15-17 ม.ค. 61

ใช้พื้นที่ไปแล้ว: 37.6 Mb


กดอัพโหลดไฟล์
ที่อยู่ไฟล์ที่จะอัพโหลด
รายละเอียดไฟล์

พัฒนาระบบ โดยทีมไอที พช.เชียงใหม่