ชื่อไฟล์ Order
จำนวนที่ดาวน์โหลด Order
ขนาด Order
อัพโหลดเมื่อ Order
รายละเอียดไฟล์
มกราคม 20, 2018
บัญชีรายชื่อกลุ่มเป้าหมายอบรมพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP.xlsx
Download0
11.36 Kb
20.01.2018 19:43

อำเภอสะเมิงส่งบัญชีรายชื่อกลุ่มเป้าหมายอบรมพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP เชียงใหม่ภูคำ รุ่นที่ 1 วันที่ 22-24 มกราคม

ใช้พื้นที่ไปแล้ว: 37.6 Mb


กดอัพโหลดไฟล์
ที่อยู่ไฟล์ที่จะอัพโหลด
รายละเอียดไฟล์

พัฒนาระบบ โดยทีมไอที พช.เชียงใหม่