ชื่อไฟล์ Order
จำนวนที่ดาวน์โหลด Order
ขนาด Order
อัพโหลดเมื่อ Order
รายละเอียดไฟล์
กันยายน 25, 2017
ยืนยันสัมมาชีพปี 61 อ.เมือเชียใหม่.xlsx
Download1
13.35 Kb
25.09.2017 16:21

อ.เมือง ส่งข้อมูลยืนยันสัมมาชีพ ปี 61

อ.เมือ ส่แบบสำรวจข้อมูลธุริกจ.xlsx
Download0
11.86 Kb
25.09.2017 15:31

อ.เมือง ส่งแบบสำรวจข้อมูลธุรกิจชุมชน

เป้าหมายสัมมาชีพ กัลยาณิฯ61.xlsx
Download2
12.54 Kb
25.09.2017 15:11

อ.กัลยาณิฯส่งเป้าหมายสัมมาชีพ 61

ยอด ก.ย.2560.xls
Download0
32.5 Kb
25.09.2017 14:16

่แม่แจ่ม ขอส่งรายงานยอดการจำหน่ายสินค้า OTOP ประจำเดือนกันยายน 2560

พื้นที่สัมมาชีพ 2561 อำเภอแม่แจ่ม.xlsx
Download4
12.02 Kb
25.09.2017 13:57

อำเภอแม่แจ่ม ส่ง พื้นที่เป้าหมายสัมมาชีพ ปี 2561

พื้นที่เป้าหมายสัมมาชีพ ปี 2561.xlsx
Download4
12.57 Kb
25.09.2017 11:53

สะเมิงส่งพื้นที่เป้าหมายสัมมาชีพ ปี 61

เป้าหมายสร้าสัมมาชีพชุมชนอ.ดอยเต่าปี2561.xlsx
Download8
12.79 Kb
25.09.2017 10:09

อ.ดอยเต่า ส่งเป้าหมายสัมมาชีพฯปี2561

แบบสำรวจข้อมูลธุรกิจชุมชน ล่าสุด.docx
Download2
15.22 Kb
25.09.2017 09:16

อ.ดอยเต่า ส่งแบบสำรวจข้อมูลธุรกิจชุมชน

เป้าหมายสัมมาชีพ ปี61 สันกำแพ.xlsx
Download8
13.88 Kb
25.09.2017 08:37

สันกำแพงยืนยันพื้นที่เป้าหมายสัมมาชีพ 61 ค่ะ

แบบสำรวจข้อมูลธุรกิจชุมชนสันกำแพ.docx
Download3
18.28 Kb
25.09.2017 08:27

สันกำแพงส่งแบบสำรวจข้อมูลธุรกิจชุมชนค่ะ

ใช้พื้นที่ไปแล้ว: 141.26 Mb


กดอัพโหลดไฟล์
ที่อยู่ไฟล์ที่จะอัพโหลด
รายละเอียดไฟล์

พัฒนาระบบ โดยทีมไอที พช.เชียงใหม่